2005-2006      
  Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail: skola@1zs-sedlcany.cz
 aktualizace:24.11.2006 TOPlist  - - -      - - -  

informace

aktuální verze stránek

prázdniny

konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
kroužky
odkazy WWW
výchovný poradce
školní jídelna
ICT plán rozvoje
průvodce povoláním
volejbal
softball Pegas
www stránky 9.B
 
 

www stránky naší školy z roku 2005-2006
aktuální verzi najdete na http://www.1zs-sedlcany.cz

školní rok 2005-2006

Vzhledem k administrativním problémům s adopcí Moreene jsme byli nuceni volit druhou variantu a to Zawadi. V tomto případě spolupráce s její koordinátorkou je výborná a naše škola již získala patřičný certifikát k adopci.Na pomoc nyní již Zawadi se podařilo vybrat 4 725 kg papíru (což představuje částku 4725 Kč). Celková částka, kterou je třeba zaplatit za jeden rok je 7200 Kč.
 

Lehkoatletické závody - Pohár rozhlasu  naše škola se zúčastnila ve všech  věkových skupinách nejlépe si vedlo družstvo mladších dívek, které obsadilo 2. místo ze 14. ostatní družstva skončila na 5 a 6. místě. (mladší chlapci 5.místo, starší chlapci 6.místo,  starší dívky 5.místo.

08.06.2006 Celá škola zhlédla na přilehlém hřišti ukázku dravých ptáků od sdružení ZAYFERUS  Více informací a fotogalerie bude v příštích dnech.

ADOPTUJEME ČERNOCHA... v tomto duchu se nese kampaň na adopci jednoho afrického dítěte, do které se naše škola hodlá zapojit. Celou akci si vzal za své tým z 8.B "Nejdříve vybrat vhodné kandidáty, trochu celou situaci medializovat,  vytvořit  lístky pro volbu a jdeme do toho..." Podle předběžných výsledků na prvním místě je dívka Moreene (12 let - Keňa) , těsně na druhém také dívka jménem Zawadi (14 let - Keňa). Hlasování končí v pondělí...


Týden od 29.5. do 2.6. byl ve znamení voleb a volební kampaně... V rámci výuky OV deváťáci vytvořili politické strany. Nesměli chybět lídři jednotlivých stran ani pořádná předvolební kampaň doplněná letáky, sliby a přemlouváním. Výsledky "školních voleb" a více informací zveřejníme v příštím týdnu...


 

23.05.2006 Žáci ze 7. až 9. ročníku navštívili v rámci exkurze město Weiden... (více foto)


18.05.2006 V Příbrami se uskutečnily atletické závody...  Pod vedením Martiny Novotné  mladší děvčata výborně reprezentovala naši školu.  Gratulujeme za výborné druhé místo, které se podařilo děvčatům vybojovat v silné konkurenci nejen příbramských škol... (více foto)


17.05.2006 si kluci a holky z druhého stupně vyjeli za doprovodu Heleny Holanové a Honzy Koňárika na výlet do Rakouska ...Tentokrát jsme nezavítali do Vídně, ale do oblasti Solná komora. Obdivovali jsme krásná alpská jezera a malebná městečka na jejich březích např. Mondsee, Wofgangsee, Hallstadt, Bad-Ischl. Nejvíce se líbilo na úpatí Dachsteinu, který jsme shlédli i z lanovky. Naši cestu jsme ukončili u zámečku v Gmundenu a pak se šťastně vrátili domů... (H. Holanová)
 asi 110 fotografií lze stáhnout ze školní sítě nebo objednat ve škole na CD
(více foto)


2.05.2006 Umíme třídit odpad? Ve škole jsou rozmístěné koše na tříděný odpad. Velkou hlavu kam s obalem od sušenky nebo svačiny si někteří opravdu nelámou... Ještě jednou: modrá barva koše - papír, žlutá - plasty. Vše ostatní patří jinam!!!
Proběhl jsem školu s foťákem a zde je výsledek...
(více foto)


10.5.2006 ve 20:30 jsme se sešli u školy abychom se vydali na hvězdárnu.... V rámci výuky fyziky v devátém ročníku jsem operativně zařadil večerní exkurzi na místní hvězdárnu (dopoledne bylo nádherné počasí, pan Lomoz vedoucí hvězdárny nám vyšel vstříc, tak nic nebránilo našemu pozorování, snad jen kupovitá oblačnost,ta se však kolem 19 hodiny rozplynula a nebe bylo úplně "čisté".
Pan Lomoz nás v úvodu  seznámil s historií a technikou hvězdárny, pak zamířil dalekohledem na Měsíc, Saturn  a Jupiter. Než jsme se vystřídali u dalekohledu pan Lomoz vyplňoval neúnavně náš čas povídáním a promítáním zajímavých obrázků z internetu. (Nechcete se také podívat...? - www.stránky hvězdárny )
(více foto)

 


26.4. 2006, se reprezentační družstvo 1. ZŠ Sedlčany zúčastnilo volejbalového turnaje "velmi" smíšených družstev v Benešově. Na turnaji hrálo celkem osm družstev. Výsledné sedmé místo je trochu zklamáním, přesto je hrající trenér Petr Stoupa  spokojen..."Hra totiž z naší strany vypadala sem tam velmi dobře..."(postřehy, komentáře, fotogalerie na www.1zs-sedlcany.cz/volejbal)


25.4.2006 se uskutečnil na naší škole projekt ke Dni Země. Žáci 9. tříd zpracovali témata zabývající se globálními problémy lidstva, jako je hladomor, terorismus, jaderné katastrofy, skleníkový efekt.... Doufejme, že tento den přinesl deváťákům některé nové poznatky i zkušenosti při týmové práci na vybraných projektech... (více foto)

 


Školní družina navštívila v období velikonočních prázdnin ZOO v Plzni...21.4.2006 -  už přišlo jaro...
Sluníčko vyhnalo děti z družiny před školu, na ten nový asfaltový povrch se moc pěkně maluje...

 


21.4.2006 se uskutečnil na prvním stupni projekt - Den Země
Projektu předcházela příprava, při které si žáci vyhledávali z různých zdrojů informace. Prováděli pozorování a průzkum,  získané informace zpracovávali ve skupinách, kde se  učili vzájemně komunikovat, spolupracovat a respektovat názor druhého. Na konci dne každá skupina prezentovala svůj projekt před ostatními a seznámila je s výsledky své práce. (více informací ke stažení- denzeme.doc) - (více foto...)


"Jak válčili husité", divadelní představení se nakonec na žádost herců přestěhovalo z kina do naší tělocvičny...


22.3. 2006 se uskutečnila ve školním klubu recitační soutěž "Sedlčanská růže", 


7.3.2005 - Na naší škole se uskutečnila recitační soutěž v I. kategorii si nejlépe vedla Katka Zoulová před Kristýnou Weigertovou a Karolínou Lachoutovou. V II. kategorii si první místo svým přednesem vybojoval Martin Tomášek před Terezou Kabátovou, třetí místo patří Renátě Škochové a Báře Čargové..


17.3.2005 - Do okresního kola zeměpisné olympiády postoupili v kat. A - Filip Šerák, v kat. B - Jiří Cihelka a v kat. C -  Petr Konopištský...

pátek, hurá do pyžam...(více foto...)


středa  den kšiltovek...(více foto...)


úterý - kraťasy a každou  ponožku jinou...


15.2. 2006 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády. 1. místo získal Jiří Mandovec z 9.A a 2. místo Martin Hrma z 8.B. Oba postupují do krajského kola.

5.1. 2006 se konalo okresní kolo konverzační soutěže německého jazyka. V kategorii 6. a 7. tříd byla první Kateřina Zoulová z 7.C, Hana Šimková obsadila třetí místo.

25.ledna 2005 se v Příbrami konalo za naší účasti okresní kolo MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY. Barvy naší školy hájili žáci z 5.C  - Denisa Bartoňová, Barbora Dufková a David Pospíšil, umístili se na 18.-33. místě. (více informací  - www.sweb.cz/zsjspb)

LVVZ 7. tříd 14.1. - 20.1. 2006 - Jizerské hory - SEVERÁK, chata SEMERINK.

Tak už jsme opět ve škole... týden na horách se sedmákům určitě líbil,  všichni se zdokonalili v lyžování a poslední den při závodech už nebyl nikdo, kdo by své lyže nezkrotil...  (foto a video bude možné objednat ve škole, již se na něm pracuje...)  (více foto)

 


20.12.2005 se uskutečnil turnaj v košíkové pro žáky a žákyně z druhého stupně naší školy... (více foto)


V pondělí 19.12. 2005 se všichni třeťáci vydali na vánoční exkurzi do Příbrami. Nejprve se byli podívat v zámečku na výstavu Betlémů, některé byly vyrobeny z papíru, keramiky, ze dřeva nebo z perníkového i chlebového těsta. Jiné se vešly do kokosové či lískové skořápky. Potom jsme byli ve hornické chaloupce vyzkoušet si různé řemeslnické práce. Podle výučních listů se z nás stali malíři, pekařky a cukrářky. Vyzkoušeli jsme si také lití olova, výrobu vánočních ozdob a korálků. Pěšky jsme šli do dolu Anna. S fárací známkou nás svezli do Prokopské stoly 45 metrů pod zem. Viděli jsme permoníka, jesličky a dozvěděli jsme se, jak slavili Vánoce horníci. Za zpívání koledy jsme dostali odměnu. Do školy jsme se vraceli s mnoha novými zážitky... (více foto)


Sedmáci navštívili Prahu, prohlédli si význačné památky jako Pražský Hrad, Staroměstské náměstí, nejvíce je však zaujalo náhodné setkání se soutěžícími z televizní reality show VyVolení. (více foto..)


I letos naší školu navštívili čerti...  (více foto)

Ve středu 30.11. 2005 se žáci 8.B zúčastnili v rámci výuky občanské výchovy soudního jednání u Okresního soudu v Příbrami. Během návštěvy se projednávaly kauzy týkající se svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, zúžení společného jmění manželů, určení výživného na dítě a neplacení úvěrů. Nejzajímavější byl hned vstup do budovy soudu, kde jsme museli projít bezpečnostním rámem. Upoutal nás rovněž obviněný, kterého přivedla justiční stráž v poutech. Díky této exkurzi si dokážeme udělat představu o práci naší justice...

Zajímavé odkazy k výuce fyziky v 8. a 9. ročníku (optika a elektrická energie)...

11.11.2005 proběhlo školní kolo astronomické olympiády. Zúčastnili se jej žáci a žákyně 8. a 9. ročníků. Se zájmem jsem sledoval jejich práci, při které mohli využívat všech dostupných zdrojů, knih i Internetu.  První tři místa se stejným počtem bodů obsadili Igor Střelák, Lukáš Beran a Láďa Maceška. Vzhledem k dosaženým výsledkům však nikdo nepostupuje do dalšího kola, přesto si všichni, kteří se zúčastnili, zaslouží pochvalu.  J.H.

Jak najít vhodnou školu?  Jak se připravit (nejen) na přijímačky? Objevil jsem  stránky, kde lze celkem přehledně najít příslušné informace. Výchovný poradce  (odkaz na www)

Sběr kaštanů a žaludů úterý 8.11.2005 od 13 hodin na školním dvoře. Každý žák bude mít zváženo odevzdávané množství

25.10.2005 Deváťáci navštívili informační středisko úřadu práce a hornické muzeum...(více foto)

 

24.10.  žáci šestých tříd  odjeli na výlet do Prahy. Navštívili planetárium a mořský svět... (více foto)

14.10. 6.C podnikla "tajný výlet", jeho cílem bylo okolí Sedlčan ale především meteorologická stanice v Rudolci...(více foto)

13.10. se konal 12. ročník vytrvalostního běhu na dráze. Z našich se nejlépe umístili: 1. místo -  Matěj Procházka,  2. místo: Michal Novotný, 3.místo: Aneta Pilíková, Marek Skalický. Běhalo se ve třech kategoriích, které byly ještě rozděleny na dívky a chlapce (více foto)

Od 10.  do 14. října probíhá týden otevřených dveří - Rodiče, těšíme se na Vaši účast...
Upozornění pro žáky: šatna se bude každý den zamykat po osmé hodině...


Od 5. do 8. září proběhl na Častoboři adaptační program, jehož cílem bylo především posilovat a utvářet vztahy v nově se tvořícím kolektivu dětí, zvyšovat schopnost pracovat v týmu, posilovat samostatnost a sebevědomí...
více foto

 

 

školní rok 2005-2006

týden od 19.6 do 23.6. 2006

pondělí
výlet 5.C do 21.6. Častoboř
výlet 7.C Posázaví

úterý
14:00 klasifikační porada 2. st.
turnaj ve florbalu

středa
14:00 klasifikační porada 1. st.
9.A  - návštěva školky

čtvrtek
bibliografická příprava 9.A,B,C
13:30 schůze rady školy

pátek
den dětí

týden od 12.6.do 15.6.2006

pondělí
sběr papíru na adopci

úterý
výlet 6.B - Blaník
Beseda o finském školství ve uč. PC

středa
výlet 8.B,A - Žďárské vrchy
Atletická všestranost 1.st.
výlet 9.A - častoboř do pátku

čtvrtek
plavání 5.A,B,C
výlet 9.B Častoboř do pátku
6. tř. rozdělování volitelných předmětů

 

týden od 5.6. do 9.6.2006

pondělí
9:30 Vzdělávací pořad o Japonsku "V zemi Samurajů" - 7.-9. tř. 35 Kč

úterý
Výlet 4.A,B Karlštejn, Koněpruské jeskyně
výlet 6.A,C Blaník
konzultační den - 15-16 hod

čtvrtek
plavání 5.ABC
9:00 Dravci 35Kč

týden od 29.5 do 2.6

pondělí
BESIP - 4.AB ve třídách
fotografování školy

středa
8.C exkurze Praha - Národní divadlo

čtvrtek
plavání 5.ABC

pátek
Den dětí třídy vlastní program
3.A odjíždí do Itálie (do 9.6)
7.-9. třída 35 Kč na pondělní pořad o Japonsku

týden od 22.5.do 26.5.2006.

úterý
1.A,5.ABC výlet Konopiště, Nesvačily
4.AB výlet Ostrá u Lysé nad Labem
7-9. roč. exkurze Weiden
muzeum - prohlídka 7.C v 8:00, 6.A v 9:00
14:00 dětský parlament

středa
muzeum - 8.B v 9:00, 6.C v 10:00, 7.A v 11:00

čtvrtek
plavání 4.AB
Turnaj ve florbale na Propojení
muzeum 7.B v 12:00, 6.B v 12:45
 

týden od 15. do 19.5.2006

pondělí
McDonalds Cup - kopaná

úterý
10:15 Tajemství stříbrného plátna - 2. stupeň + 5. třídy vstup 20 Kč
McDonalds Cup - kopaná
Exkurze Rakousko

středa
Pohár rozhlasu Příbram - lehká atletika - mladší žáci
Dejte hlavy dohromady 8.r
2.AB školní výlet na zámek Březnice

čtvrtek
4.AB plavání
Pohár rozhlasu Příbram - starší žáci

pátek

týden od 8.5 do 12.5.2006

pondělí
státní svátek

úterý
10:00 kino Finfárum 3-6.tř. 30 Kč
CocaCola turnaj ve fotbale - Taverny

středa
Květinkový den 9.tř
bibliografická příprava
8:00 - 7.A, 9:00 - 7.B, 10:00 - 7.C

čtvrtek
17:00 přehled recitátorů v MěK - vítězové ze Sedlčanské růže a Carminy + soubor 1.A a 4.A
plavání 4.A,B
Třídní schůzka 3.A

týden od 1.5. do 5.5.2006

pondělí
státní svátek

úterý
konzultační den od 15 do 16 hodin

středa
McDonald s Cup Taverny - fotbal
Beseda o třídění odpadu e ekol. obalech pro 1.-6. ročníky
Květinový den 9. ročníky

čtvrtek
plavání 4.A,B - Příbram
McDonald s Cup Taverny - fotbal

 
týden od24.4 do 28.4.2006

úterý
Projekt ke Dni Země 9. roč.

středa
Volejbalový turnaj smíšených družstev v Benešově

čtvrtek
plavání 4.A,B  - Příbram

týden od 10.4. do 14.4.2006

pondělí
1.B,2.AB plavání PB
13:30- Mramorování kraslic v ŠD
Okresní přebor v odbíjené v Příbrami - dívky

úterý
Oblastní kolo ve šplhu "Velikonoční šplh"
Okresní přebor v Odbíjené v Příbrami - chlapci
13:30 zdobení kraslic bavlnkami
3.A,B - exkurze do Kouřimi

středa
13:30 - pletení pomlázek a zdobení kraslic vrtáním a voskem

čtvrtek 
Velikonoční prázdniny
ŠD - výlet do ZOO Plzeň

pátek
velikonoční prázdniny

týden od 3.4 do 7.4. 2006

pondělí
1.B,2.A,B plavání Pb
10:00 KDJS "O Růžence" divadlo pro 1.A, 3.A,B 4.A,B cena 25 Kč

úterý
13:00 Velikonoční šplh - školní kolo

středa
Matematická olympiáda - okresní kolo - Příbram

čtvrtek
3.A,B plavání Pb

týden od 27.3 do 31.3. 2006

pondělí
1.B,2.A,B plavání PB
Srdíčkový den od 8:00
13:45 Pythágoriáda 6.a 7. ročníky

středa
Jak válčili husité kino od 8:30 8tř. od 9:30 7. tř. - cena 30 Kč
Carmina - recitační soutěž na Propojení

čtvrtek
3.A,B plavání PB
17:00 učitelský den - KDJS

týden od 20.3. do 24.3.2006

pondělí
1.B,2.A,B plavání

úterý
krajské kolo děj. olympiády
Okresní kolo košíková - st. žáci
čtení v MěK - školní družina od 13 hod.

středa
okr. kolo st. žákyně . Příbram
13:30 den učitelů - důchodci

čtvrtek
9:00 sedlčanská růže - školní klub
3.A,B plavání PB
zeměpisná olympiáda v Příbrami

týden od 6.3 do 10.3.2006

jarní prázdniny...

týden od27.2. do 3.3.2006

pondělí
plavání 1.A,2.A,B

úterý
turnaj košíková ml. žáci - Příbram
ŠD - bruslení

středa
ŠD - bruslení

čtvrtek
od 10:00 bruslení 5.B,C
3.A,B plavání

pátek
12:45 - 13:45 - pyžamové disco v tělocvičně

30.1 do 3.2. 2006

úterý
Vysvědčení
1. st. - 4 a 5. hodinu, odpolední vyučování neodpadá
2. st. - poslední dopolední hodinu - odpolední vyučování neodpadá

čtvrtek
10:00 bruslení 5. B,C

pátek
pololetní prázdniny

týden od 23.1. do 27.1. 2006

úterý
4.A,4.B bibliografická příprava

středa
matematická olympiáda 5. tříd - Příbram

čtvrtek
8:00 film Síla lidskosti 5-7. ročník + 8.B
4.A,B bruslení 10:00 - 11:40

týden

pondělí
8:15 RAF a ŇAF v kabaretu 1.-4. tř. vstup 40 Kč v kině
10:00 Od Máchy po Kajnara 8.-9. tř.  v kině
14:00 Olympiáda AJ pro 8. a 9. třídy - školní kolo

úterý
13:20-16:00 florbalový turnaj v tělocvičně

středa
14:00 Dejte hlavy dohromady 9.třída

čtvrtek
15:00 informační schůzka rodičů žáků 5. tříd k přihláškám do primy v učebně IVT

týden od 19.12. do 23.12

pondělí
exkurze Příbram 3A,B

úterý
vánoční turnaj v košíkové

středa
13-14 hodin Vánoční svícny z CD ve školní družině

čtvrtek
pouze dopolední výuka, odpolední vyučování odpadá. Možno využít k třídním besídkám

pátek
vánoční prázdniny

týden od.28.11 do 2.12.

úterý
13-14 hod bruslení ŠD

středa
od 10 hodin zubní prohlídka žáků 2-6tř., kteří chodí k MuDr. Havlátové
14:00 ve fyzice konkurz na čerty z 9. tříd

čtvrtek
od 10 hodin zubní prohlídka žáků 7.-9. tříd u MuDr. Havlátové

pátek
13:00 - 15:30 Mikulášská diskotéka ve školním klubu

týden od14.11.do 18.11.

ponděli
4.r. vybíjená v Příbrami

úterý
ŠD - bruslení od 13 do 14 hodin

čtvrtek
státní svátek

pátek
ředitelské volno

týden od 7.11 do 11.11.2005

pondělí
15:00 pedagogická rada 1. stupeň

úterý
5.A,B,C exkurze -Planetárium, Technické muzeum a Pražský Hrad
13:00 bruslení - družina
13:00 sběr kaštanů a žaludů- školní dvůr
15:00 pedagogická rada 2. stupeň

čtvrtek
Třídní schůzky
14:30 třídní důvěrníci
15:00 třídní schůzky 1. stupeň
15:30 třídní schůzky 2. stupeň
16:00 prezentace škol v jídelně - pro deváté ročníky

pátek
13:00 Astronomická olympiáda - školní kolo pro 8. a 9. roč.
bibliografická příprava 1.A,B

týden od 24.10 do 28.10.2005

pondělí
6 třídy - Planetárium Praha a Mořský svět - návrat v 16 hodin

úterý
9. třídy výlet - informační středisko UP Příbram a Hornické muzeum - návrat do 13 hodin
10 hodin: KDJS 5. a 7. ročníky - ruské soubory

středa a čtvrtek - podzimní prázdniny

pátek - státní svátek

 

týden od 17.10 do 21.10 2005

pondělí
přehazovaná Příbram 6.a7. třída

úterý
divadlo AJ v tělocvičně 45 Kč

středa
15 hodin schůzka s psychology z PPP Příbram pro 1. třídy
14 hodin Dětský parlament ve Fy.

čtvrtek

pátek
bibliografická příprava 2.A a 2.B

 

týden od 10.10.do 14.10. 2005

pondělí
14:00 Dejte hlavy dohromady 6.r

úterý
8:00 okrskové kolo v malé kopané - Taverny

středa
Dejte hlavy do hromady 8. roč.
9:00 Vývoj světového rocku III - 2.st. cena 40 Kč

čtvrtek
vytrvalostní běh na dráze

 

týden od 19.9. do 23.9.2005

úklid okolí školy : 5.A a 6.C

Nezapomeňte na léčivé byliny. Dobře usušené v obalech označených jménem, třídou, hmotností a druhem odevzdávejte do sběrných košů u 6.B nebo u pracovny přírodopisu.
M. Bartošová