7. třídy - informace                  
pokud odkaz nebude aktivní (pdf)    použijte následující postup: "pravé tlačítko myši - vybrat uložit cíl jako - uložit - a pak otevřít - musíte mít nainstalovaný AdobeReader.
30.9.2019 Fyzika 7.AB   Výpočty rychlosti
7.10.2019 Fyzika 7.AB   Výpočty dráhy
10.10.2019 fyzika 7.AB   Výpočty času
17.10.2019_fyzika 7.AB   Grafy nerovnoměrného pohybu
22.10.2019 fyzika 7.AB   Dráha  - výpočet
20.11.2019 fyzika 7.AB   Gravitační síla       Výpočty tlaku
12.2.2020 přírodopis   Strunatci
19.2.2020 fyzika 7.AB   Výpočty hydrostatckého tlaku
4.3.2020 Fyzika 7.AB   Archimédův zákon - výpočty
17.3.2020 Fyzika 7.AB   Pascalův zákon - prezentace
20. 4. 2020 Fyzika.7.AB   Proudění vzduchu
Fyzika 7.B   Lom světla