2004-2005      
       
Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail: skola@1zs-sedlcany.cz  
 aktualizace:06.08.2005 TOPlist  - - -      - - -  


 informace

aktuální verze stránek

prázdniny

konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
kroužky
odkazy WWW
výchovný poradce
školní jídelna
Allegro Canto
ICT plán rozvoje
průvodce povoláním
volejbal
 

Nacházíte se na stránkách 1.ZŠ Sedlčany pro školní rok 2004-2005
Aktuální verze současných stránek -
www.1zs-sedlcany.cz


Budoucí šesťáci pozor !!!
Od 5. do 8. září proběhne na Častoboři adaptační program, jehož cílem je je především posilovat a utvářet vztahy v nově se tvořícím kolektivu dětí, zvyšovat schopnost pracovat v týmu, posilovat samostatnost a sebevědomí...
Adaptační program.doc


Předposlední den školního roku se setkali žáci i jejich učitelé, aby bojovali již po několikáté o putovní pohár při závodu pramic. Naše škola sice nedosáhla na prvenství, ale i druhé místo je vynikajícím úspěchem...  (více foto)

 
1.6.2005 se celá naše škola zúčastnila dětského dopoledne. Deváté třídy pomáhaly  na  prvním stupni. Kluci a holky na druhém stupni prošli ve smíšených družstvech téměř dvaceti soutěžemi. I přes vyhlášeného vítěze vyhráli všichni...(více foto)


9.B naposledy v knihovně...

Mc Donalds Cup - úspěch našich nejmenších fotbalistů...

18.5. 2005 se uskutečnila matematická soutěž KALKULAČKY. Žáci osmých a devátých tříd měli za úkol v nejkratší možné době pomocí kalkulačky vypočítat 5 obtížných příkladů. Nejlépe si vedla Martina Chlastáková z 8.B. Prvních pět úspěšných řešitelů si vybojovalo postup do oblastního kola. Blahopřejeme...


Školní výlet 4.A,B,C a 5.A do vesničky historických řemesel BOTANIKUS.
Za vyměněné groše si kluci a holky mohli nakoupit nebo si sami vyrobit papír, mýdlo, svíčku nebo keramiku...
(více foto)


11.-12.5. naše škola uspořádala zájezd do Vídně...
(více foto)


Přednáška pana Řeháka o šíření AIDS a o partnerských vztazích zaujala nejen osmáky a deváťáky...


McDonalds Cup - okrskový turnaj kategorie "A" (1.-3. ročník) a kategorie "B"(4.-5. ročník).
V obou kategoriích vyhrála mužstva naší školy před ZŠ Propojení a ZŠ Kosova Hora
(více foto)

Žáci 4. a 5. ročníků se zúčastnili okresního kola smíšených družstev ve vybíjené v Příbrami. Děti obsadily pěkné druhé místo...


21.dubna 2005 se žáci 9. tříd zapojili do projektu ke dni Země...


Výrobky našich žáků z recyklovaných materiálů - určeno ke dni Země


Žáci naší školy se zúčastnili soutěže o nejlepšího ČECHA...

V okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce získali v kategorii 6. a 7. tříd Martin Hrma 1. místo a Eva Stěhulová 2. místo... Gratulujeme!!!
V kategorii 8. a 9. tříd Petra Marková obsadila 4. a Pavla Stěhulová 5. místo.

11.4. proběhla matematická soutěž Dejte hlavy dohromady pro 6. ročníky

Karolína Pelantová z 8.C se 30.3. zúčastnila krajského kola dějepisné olympiády v Kladně. Vybojovala 5.-6. místo v konkurenci 35  žáků z 8. a 9. tříd ZŠ a gymnázií z celého středočeského kraje. Blahopřejeme k výbornému umístění a reprezentaci naší školy.


Děvčata 1.ZŠ Sedlčany volejbalovými přebornicemi okresu Příbram!!!


17.3.2005 se uskutečnila recitační soutěž Sedlčanská růže

Vynikající úspěch v DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDĚ Karolína Pelantová z 8.C zvítězila v okresním kole v konkurenci 34 žáků z 8. a 9. tříd ZŠ  a gymnázií celého okresu. Zajistila si tak postup do krajského kola. Martina Zoulová z 9.C obsadila velmi pěkné 12. místo... 

26.2. 2005 se dvě děvčata naší školy zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce. V kategorii 6.-7. tříd 1. Základní školu Sedlčany reprezentovala Bára Čargová z 7.A a v kategorii žáků z 8. a 9. tříd Klára Omastová z 8.A.  Kláře se do finálové osmičky probojovat nepodařilo, zřejmě doplatila na to, že je teprve v osmé třídě. Přesto je třeba říci, že důstojně reprezentovala naší školu a patří jí za to dík a uznání. V mladší kategorii Bára postoupila mezi osm nejlepších a nejen to, v těžké konkurenci se ji v konverzační části podařilo podat přesvědčující výkon, který ji posunul na celkové 3. místo. Gratulujeme!!!

 


Namaluj si svoje tričko...


21.1.2005 Zápis žáků do prvních tříd

 

8.1.-15.1.2005 LVVZ 2005 


Šesťáci prožili na Častoboři tři krásné dny.. Nový školní rok 2005-2006

začínáme 1.9.2005 v 8 hodin

_________________________

ýden od 13.6. do 17.6.2005

pondělí

úterý
plavání 1.B, 3.AB
výlet 8.B Kutná Hora
výlet 8.A Častoboř
výlet 6.AC Jižní čechy

středa
výlet 7.ABC Kutná Hora
Atletická všestranost 1.stupeň

čtvrtek
plavání 2.AB
Exkurze 8.A naučná stezka Drbákov

pátek
plavání 5.AB

týden od 6.6. do 10.6.2005
výlet 9.A a 5.B

úterý
výlet 2.A,B zámek Březnice
plavání 1.B 3.A,B
konzultační den

středa
oblastní kolo soutěže v kalkulačkách

čtvrtek
plavání 2.A,B
Allegro Canto - mezinárodní soutěž MundiCantat Olomouc do 11.6.

pátek
plavání 5.A,B

 

16.5. do 20.5.2005

pondělí
McDonalds Cup 1.-3. třída - Dobříš
TROJA - kino 6.B,C, 8.B 35 Kč

úterý
plavání 3.A,B a 1.A
McDonalds Cup 4.-5. třída Příbram
TROJA - kino 8.A, 9.A,9.B 35 Kč

středa
14 hod soutěž kalkulačky pro 8.a 9. roč.
Pohár rozhlasu - atletika - mladší žáci
Biologická olympiáda - okresní kolo
Zubní prohlídka 8.a9. třída u Dr. Havlátové

čtvrtek
plavání 2.A,B
6.a7. třída zubní prohlídka u Dr. Havlátové
Divadlo "O čaroději" 1.A,B 3.A,B vstup 25 Kč
Pohár rozhlasu - atletika - starší žáci

pátek
plavání 4.A,B,C
florbalový turnaj na Propojení

týden od 9.5. do 13.5.2005

pondělí
přednáška o AIDS a partnerských vztazích 8 a 9. třídy
Coca-Cola Cup fotbal

úterý
plavání 3A,B a 1.A

středa
10 hod zubní prohlídka Dr. Havlátová 2-5. třída sraz ve vestibulu v 9:50
Květinkový den  - 9. třídy

čtvrtek
Vídeň zájezd žáků 7. až 9. tříd
17 hodin přehled recitátorů v MěK vítězové

pátek
plavání 2.A,B
4.A,B,C exkurze Ostrá u Lysé nad Labem
koncert v hudenbně 7.A 6.B,C, 7.C 6.A

týden od 2.5 do 6.5. 2005

pondělí
McDonald Cup okrskové kolo v kopané 2. a 3. třída

úterý
McDonald Cup okrskové kolo v kopané 4. a 5. třída

středa
Dopravní hřiště 3. - 5. ročníky

čtvrtek
Marimba KDJS vstup 25,-

Pátek
plavání 4.A,B,C
8.A,B bibliografická příprava

týden od 25.4 do 29.4.2005

pondělí
O lidech dřevem pracujících 2-9 ročník - tělocvična

úterý
8 hodin - focení souborů za 98 Kč
plavání 3.A,B, 1.A

středa
Dejte hlavy dohromady 8. tř.

čtvrtek
plavání 2.A,B
KDJS P. NOvák -  1.A,B 3.A,B 4.C 30Kč
CERMAT - testování žáků 5. tříd ČJ
COCA-COLA CUP - Taverny

pátek
plavání 4.A,B,C
CERMAT - testování žáků 5. tříd ČJ

týden od 18. 4. do 22.4. 2005

pondělí
příjímací zkoušky na střední školy

úterý

Středa
4. a 5. ročník okr. kolo ve smíšené vybíjené

čtvrtek
celodenní projekt 9. tř. Globální problémy Země

týden od 11.4. do 15.4.

úterý
pedagogická rada 1. stupeň

středa
pedagogická rada 2.stupeň

čtvrtek
třídní schůzky

týden od 21.3 do 25.3. 2005

pondělí
13:45 6. ročník Dejte hlavy dohromady
Okresní kolo zeměpisné olympiády

úterý
13:30 den učitelů - program 1. stupeň
15:00 zdobení kraslic voskem ve ŠK

Středa
13:00 Velikonoční šplh

čtvrtek a pátek
velikonoční prázdniny
 

týden od 7.3. do 11.3.

pondělí
plavání 2. stupeň - v rámci TV po dobu 3 týdnů

úterý
okr. kolo Olympiády v ČJ

středa
13:45 dětský parlament

pátek
9:00 Vývoj českého rocku 2. st. cena 40Kč

týden od 21.2 do 25.2

pondělí
beseda: Sedlačany za 2. světové války pro deváté ročníky

úterý 

středa

čtvrtek

pátek

ČT vyhlásila soutěž " Největší Čech", pokud se zapojíte odevzdávejte práce do 20.3.2005

týden od 14.2 do 18.2.

pondělí
16-17:30 soutěž v aerobiku ŠK kroužek aerobiku

úterý
9:00 okr. kolo dějepisné olympiády
bruslení 4.BC a 5.roč.

středa
13:45 pythagoriáda

pátek
13-14:30 karneval ve ŠD a ŠK

týden: od 7.2  do 11.2

pondělí
6. roč. - Dejte hlavy dohromady
8.-9. tř. - Halová kopaná

úterý
3.tř. chlapci vybíjená  na 8.ZŠ Příbram

čtvrtek
3.tř. dívky vybíjená na 8. ZŠ Příbram
9.hod KDJS Malé dějiny velkých osobností 6.-9.tř. 25Kč

Pátek
bruslení 3. ročník
Olidech dřevem pracujících
8hod - 2AB, 3.AB, 4.A
9hod. - 4.BC, 5.AB,6.C 
10hod - 6.BC, 7.ABC
11hod - 8.ABC. 9.AB
cena 35 Kč

 31.1. - 4.2.2005

úterý
bruslení 5. ročníky
- 15 hodin schůzka rodičů k vyplnění přihlášek do primy

středa
8. roč. Dejte hlavy dohromady

čtvrtek
10hodin - KDJS 1.-3. tř. VODNÍK Z BOTIČE, 25Kč

pátek
pololetní prázdniny