2006-2007    Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail: skola@1zs-sedlcany.cz
aktualizace:19.6.2007       
 

informace

Aktuální verze stránek

prázdniny

konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
kroužky
odkazy WWW
výchovný poradce
školní jídelna
ICT plán rozvoje
průvodce povoláním
školní projekt
 Můj region 2007
volejbal
softball Pegas
www stránky 9.B

školní rok 2005-2006

školní rok 2004-2005


Nacházíte se na stránkách 1.ZŠ Sedlčany pro školní rok 2006-2007
Aktuální verze našich stránek - zde
7.6.2007 se žáci pátých ročníků vypravili na výlet na Hlubokou. Nejdříve jsme si prohlédli lovecký zámek Ohrada, který se nachází v Hluboké nad Vltavou na hrázi Munického rybníka. Zde se nachází mnoho zajímavých expozic např. expozice těžby dřeva, lovu, myslivosti, rybářství a další. Vedle zámečku se nachází zoologická zahrada. Zde se nám asi nejvíce líbili medvědi a kozy. Další zastávka byla již na zámku Hluboká, kde se natáčela slavná pohádka Pyšná princezna. Možná vás bude zajímat,že jezírko,  do kterého  princezna spadla si přivezli filmaři z Barrandovských atelierů a ve zdejším parku si ho postavili, aby mohli slavnou scénu natočit...

 (více foto-fotogalerie)


Oblastní kolo v počítaní na kalkulačkách vyhrál Jan Mandovec (1.ZŠ) před Kristýnou Filipovou (GSOŠE)a Martinem Hrmou (1ZŠ). Gratulujeme!
5.6.2007 se 1.ZŠ opět po roce vydala do zahraničí, tentokrát do Bavorska. V dopoledních hodinách jsme za pomoci lanovky pokořili nejvyšší horu Německa Zugspitze (2963 m). Potom jsme si prohlédli městečko Garmischparten-Kirchen - sportovní centrum s můstky a olympijským stadionem. Odpoledne jsme pokračovali do oblasti romantických zámků. V Linderhofu jsme prošli krásnými zahradami a naše putování zakončili na majestátně se tyčícím zámku Neuschwansteinu.

(více foto - fotogalerie)


Den dětí v 7.C
1. června jsme se sešli na vlakovém nádraží a odjeli vlakem do Voračic. Zde nás již očekával pan ředitel firmy BOBO aby nám mohl ukázat jejich výrobní závod. Viděli jsme jak se vyrábí kalendáře od úplného začátku až po konečný výrobek. Asi v deset hodin jsme pěšky pokračovali do Vrchotových Janovic, zámecký  park nás však přivítal rozkvetlými azalkami a rododendrony, škoda že už některé odkvetly... Potom následovalo občerstvení v zámecké restauraci, společně se sladkostmi, které nám rozdala paní učitelka. Ještě rychle prohlídnout zámek a už nás čekal odjezd vlakem zpět do Sedlčan...  

 (více foto-fotogalerie)

V pátek 1.6. se na naší škole neučilo. Děti slavily svůj svátek. žáci druhého stupně vyrazili na kole nebo po svých poznávat okolí, mladším připravili vyučující různé soutěže na hřišti za školou. Tentokrát pozvali žáci z 1. stupně děti z mateřské školky a společně si zasoutěžili. Nechybělo oblíbené skákání v pytli, házení na cíl, prolézání látkového tunelu či lovení ryb a mnoho dalších soutěží, které pro ně připravily paní učitelky. celé dopoledne se vydařilo, děti získaly nové kamarády a za snahu i sladkou odměnu.
Historický úspěch volejbalistů 1. ZŠ Sedlčany !!!
24.5. 2007 dosáhli volejbalisté naší školy historického úspěchu, když se jim podařilo na krajském přeboru základních škol obsadit skvělé druhé místo! Tímto umístěním si zároveň vybojovali postup do kvalifikace o republikové finále. Příští čtvrtek tak nastoupí proti vítězům kvalifikace jihočeského a plzeňského kraje. Držte jim prosím palce. O úspěch se zasloužili : Pavel Kortan, Jan Spálenka, Jakub Pařízek, Jiří Pech, Filip Pohnán, Zdeněk Hrůša, Jan Kolín a Lukáš Sedloň.
Podrobnosti na stránkách volejbalu.

 (více foto - fotogalerie.)

 


V tomto školním roce se žáci 7. tříd zúčastnili hry nazvané "Příběh Pražského hradu", který se odehrává přímo v prostorách nejstarší části hradu, kde je umístěna expozicetýkající se středověku. Touto expozicí žáci procházejí a plní úkoly, které souvisís vylosovaným postavením - kupec, písař, rádce...

M. Kodetová

 (více foto - fotogalerie)


23.5.2007 se naši žáci zúčastnili školního kola v počítání na kalkulačkách. Absolutním vítězem se stal Honza Mandovec z 9.B (má chytrou kalkulačku a hlavně s ní umí počítat...). Prvních pět postupuje do oblastního kola. Blahopřejeme a držíme palce v dalším počítání...

22.5. 2007 jsem se vydal se třídou 9.B na exkurzi do nedaleké hvězdárny. Vzhledem k tomu, že se hvězdárny staví na kopci a ta Sedlčanská není výjimkou, někteří z nás se celkem zadýchali při výstupu na vrh zvaný Cihelák.
Počasí nám moc nepřálo, obloha byla částečně zatažená ale i přesto jsme viděli krátery na Měsíci a planetu Saturn. Právě dnes jsme mohli pozorovat jev, který není moc častý a to přechod Saturnu za Měsícem. Počasí se zhoršilo a mlžný závoj pozorovaní pokazil, ale pan Lomoz společně s panem Chábem nám předvedli alespoň počítačové simulace a fotografie, tak jsme vlastně o nic nepřišli...

učitel fyziky Jaromír Hes

 (více foto - fotogalerie)

 


15.-16. 5. 2007 se naše škola zúčastnila atletických závodů v Příbrami "Pohár rozhlasu". Závodilo se v několika atletických disciplínách: 60m, 1000m, 1500m, hod míčkem, vrh koulí, skok vysoký, skok daleký a štafety 4x60m.

Výsledky :

  • mladší žáci 3. místo z 15 škol
  • starší žákyně 9. místo z 16 škol
  • starší žáci 7. místo z 17 škol
  • starší žákyně 4. místo z 13 škol
    Všem děkujeme za reprezentaci naší školy.        M. Novotná.

 (více foto-fotogalerie)


Školní projekt druhého stupně "SEDLČANSKO - můj region
26.4. 2007 proběhl na druhém stupni naší školy projektový den.Důležitou dovedností. které se žáci učí, je vyhledávání informací, jejich třídění, zpracování a použití při další práci na projektu. Naši žáci navštívili i některé instituce a úřady v Sedlčanech. Nezbytnou součástí projektu je prezentace. Při ní se žáci učí vystupovat  a mluvit před spolužáky. Některé skupiny pro prezentaci svojí práce využily techniku, tak jsme mohli shlédnout několik počítačových prezentací nebo krátkých filmů...
Všechny vypracované projekty si můžete stáhnout (nebo jen prohlédnot) na www.1zs-sedlcany.cz/projekty/mujregion/index.html

 (více foto - fotogalerie)PROJEKT DEN ZEMĚ - (více foto - fotogalerie).
1třídy - "Žijeme se zvířátky" Všichni prvňáčci navštívili Zverimex, kde si prohlédli všechna zvířátka. Ve třídách pak skládali jejich obrázky, třídili živočichy podle prostředí ve kterém žijí. Na závěr vyučovacího dne si holky a kluci z prvních tříd za pomoci svých učitelek vyrobili "zvířátkové prospekty"


2. třídy - "Když všechno kvete" Druháci si nejdříve vyprávěli o louce, rostlinách a člověku, po vyprávění děti vyhledávaly důležité informace v encyklopediích herbářích a dalších knihách zaměřených na přírodu. Pak vyrazili do přírody, kde došlo i na pozorování opravdových živých rostlin, květů a kytiček.  Holky a kluci si také doma našli básničky ve kterých je ta nějaká kytička a všechny tyto informace, které sbírali celé dopoledne zpracovali do svého projektu


3. třídy - "Člověk" Celý náš projekt byl zaměřen na člověka. Zjistili jsme výšku a hmotnost každého žáka. Výsledky jsme zpracovali a zapsali do tabulek. 3.A malovala různé lidi naší planety, které umístili na svůj projekt. 3.B malovala kostry, které děti popsaly a společně vytvořily "projekt kostlivců".


4. třídy "Výprava za ekosystémy" Každá třída se rozdělila na 4 skupiny. Vydali jsme se na výpravu do světa různých ekosystémů - les, vody a jejich okolí, pole-louky-pastviny, lidská sídliště. V každé skupině byli zoologové (odborníci na zvířata), botanikové  (na rostliny) a dendrologové (stromovědci). Jednotlivé skupiny si přinesly pomůcky a vyrobily projekty. Potom proběhla společná prezentace v celém ročníku a na závěr si každá třída vymyslela pravidla mladého ochránce přírody...


5. třídy "Putujeme po Evropě"Žáci se rozdělili do posádek a  vylosovali si stát který navštíví. Vymysleli znak a heslo své expedice a vytyčili trasu své výpravy. Sestrojili z odpadového materiálu vozidlo, které je doveze k cíli výpravy. Vozidlo má jezdit na nějaké ekologické palivo. Každá posádka ostatní seznámila se zemí, kterou putuje - polohou, rozlohou, významnými místy a městy, historickými , kulturními a přírodními zajímavostmi, průmyslem, zemědělstvím, národní kuchyní. Zvláštní důraz kladly posádky na péči o životní prostředí a přírodu...


Pondělí den přijímacích zkoušek na SŠ - všem přeji hodně štěstí a "čistou hlavu" bez nervů a trémy. Držím palce !Ať to vyjde..." Jaromír Hes  (výchovný poradce) (A kdyby náhodou..., tak se přijďte poradit, něco už vymyslíme...V úterý 17. 4. naše škola pořádala základní část turnaje v kopané CocaCola Cup. V této skupině proti sobě nastoupila družstva naší školy - 1ZŠ Sedlčany, ZŠ Propojení, ZŠ Sedlec-Prčice a družstvo Gymnázia Sedlčany. Nejlépe si vedli kluci z ZŠ Propojení a vybojovali si postup do dalších bojů. Naše družstvo zaznamenalo jen malý úspěch s gymnáziem, s kterým remizovalo 0:0.  Přikládám pár fotografií, které vytvořili žáci 8.C v rámci výuky digitálních technologií v předmětu pracovních činností - je ještě co vylepšovat... (více foto-fotogalerie)


 

Na volejbalových přeborech ZŠ v Příbrami naše družstvo chlapců obsadilo výborné druhé místo


  Družstvo děvčat po bojovném výkonu skončilo na pěkném 5.-6. místě. Gratulujeme (více informací na volejbal, nebo zde)


Minulý týden se uskutečnil již podruhé v tomto školním roce sběr papíru. Pro naší školu mají takto získané prostředky jasný účel, putují na konto pro dívku adoptovanou na dálku v Africe. Celkem jsme sebrali 3960 kg starého papíru. Nejvíce se toto množství zasloužily třídy 3.B a 5.A, jinak si pochvalu určitě zaslouží všichni, kteří přinesli jakékoli množství a není jim lhostejný osud alespoň jedné dívky v Africe, které mohou pomoci. Na druhé straně i těch lhostejných je na naší škole dost, stačí se podívat na výsledky některých sedmiček a osmiček... Čím to asi bude, že by doma neměli žádný starý papír, nebo že by chyběla síla (chuť) donést ho do školy...? Celkový přehled je v následující tabulce...

1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B    
92 kg 329 kg 274 kg 50 kg 197 kg 609 kg 156 kg 239 kg 536 kg 225 kg    
6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 7.C 8.A 8.B 8.C 9.A 9.B 9.C
73 kg 114 kg 30 kg 38 kg 24 kg 13 kg 26 kg 36 kg 12 kg 160 kg 143 kg 59 kg

O velikonočních prázdninách navštívily děti ze školní družiny ZOO v Praze... (více foto - fotogalerie)


Přijímací zkoušky se nezadržitelně blíží... Je třeba "načerpat" ještě některé informace a zvládnout patřičné dovednosti. Deváťáci  mají možnost docházet na přípravu 2x týdně (hodina češtiny a hodina matematiky) a někteří ji využívají a v 7:00 již naplno zatěžují svoje mozkové závity... ("ale já mám ještě noc... " J.R.9.C)

 

 


 


Velikonoce ve školním klubu...
Školní klub připravil jako každoročně pro zájemce z naší školy velikonoční akci "Namaluj si vajíčko"....
Tentokrát byli pozváni i děti společně s rodiči z mateřských školek.

(více foto - fotogalerie)

 

 

 


Sedlčanská růže 2007
V pátek 23.3.2007 proběhl již 15. ročník recitační soutěže, kterou pořádala naše škola. Účastnilo se jí celkem 6 základních škol. Do poroty zasedly: paní Zemanová, Havlíčková, Ulrichová, Součková, Falcová a paní Nádvorníková.
Žáci naší školy obsadili tato místa: v první kategorii 1. místo Filip Vavřička, 2. místo Barbora Volková v druhé kategorii 1. místo Jan Ulrich, 3. místo Kristýna Poslušná. V kategorii souborů 1. místo patřilo souboru ze 4.A a 3. místo souboru z 5.B.
Vítězové si odnesli hodnotné ceny v podobě knih, které věnovalo SRPDŠ při naší škole.
(více foto - fotogalerie)


16.2.2007 - Masopustní týden končí poslední den byl ve znamení masek - každá třída si připravila jednu masku. V 11 hodin v tělocvičně měli možnost zástupci všech tříd rozhodnout o vítězi. Vyhrála maska 9.A, to ale vlastně vůbec není důležité... vítězové byli všichni, kteří se tento týden alespoň trochu pobavili...

(masopust - videoklip - 6MB)- střih Filip Papež-kroužek IVT

(více foto - fotogalerie)


15.2.2007 Masopustní týden pokračuje...
středa byla ve znamení "valentýnského oblečení" a čtvrtek  ovládly sluneční brýle a pruhovaná trička (počasí na opalování určitě nebylo...)

(více foto - fotogalerie)

 

 

 


12.2.2007 MASOPUSTNÍ TÝDEN - týden ve znamení převleků- na rozdíl od minulého roku se letos zapojuje do této akce stále více a více účastníků z druhého stupně (i učitelů....) Více informací a především fotek bude v příštích dnech... (více foto - fotogalerie)


LVVZ 2007  - jiný než ty předchozí ale přesto podařený...
Sice jsme nesplnili to nejdůležitější - naučit sedmáky lyžovat, jinak jsme prožili pohodový týden plný her, soutěží, plavání a dalších aktivit, ke kterým jsme nepotřebovali sníh. (sice jsme po něm stále pošilhávali - lze pozorovat i na některých fotografiích. Hned v úvodu kurzu jsme rozdělili všechny žáky do čtyřech družstev, nikoli podle lyžařského umění ale losováním. O hravosti svědčí i jejich názvy, které si vymysleli sami kluci a holky podle rozlosování do skupin SNĚŽENKY - (poznali se podle názvů květin) BEZDOMOVCI - (při losování  si vytáhli názvy států) CHILLI PAPRIČKY (názvy zeleniny) a   a ZVÍŘATA (názvy zvířat) Soutěže jednotlivých družstev se prolínaly celým kurzem, od sportovních, jako třeba slalom do kopce celého družstva, přes štafety v běhu, plavání a vlastně čemkoli, až po natáčení videoklipu nebo vyplňováním křížovek a sudoku... (více foto-fotogalerie) Zde si můžete stáhnout vítězný videoklip (6 MB) další videa budou příští týden, až po zpracování více než 180 min záznamu ("pokusím se dát z toho něco dohromady...) J.H.


I v letošním roce jsme zápis připravili v duchu pohádek a pohádkových bytostí. Celkem jsme zapsali 55 dětí. Na budoucí prvňáčky se už těď těší jejich nové učitelky paní Dana Šestáková a paní Jana Němcová. (více foto-fotogalerie)

 

 

 


 

V 9.A zavedli nové stejnokroje....
Pokud se nošení školních uniforem osvědčí, určitě v blízké budoucnosti náš ředitel zavede nošení školní uniformy jako povinnost pro všechny žáky naší školy. (Jen s těmi nápisy jsme ještě trochu "na štíru"...)


Zápis žáků do prvních tříd se uskuteční 19.1.2007 od 14 do 17 hodin. Ve čtvrtek 18.1. 2007 od 15 hodin můžou rodiče budoucích prvňáčků přijít na besedu. Budoucí prvňáčky budou učit  učitelky: Dana Šestáková a Jana Němcová

 

 

 


 

V posledním školním týdnu roku 2006 připravili paní učitelky společně se svými žáky Vánoční besídku  (více foto)...

 

 


IVT nový videoklip, můžete si stáhnout jeho internetovou verzi, tak čerti ještě jednou zde (videoklip 10MB) 


 

Jako každý rok naši školu "navštívili čerti"...
V pondělí ráno proběhl konkurz, kterého se zúčastnili téměř všichni daváťáci. V úterý to začalo... jedna skupina čertů do pekla (bývalá kotelna poslouží pro tento účel velmi dobře...), druhá skupina na první a další na druhý stupeň.... více foto

Sběr starého papíru pro Zawadi...
Nejlépe si vedla třída 3.B a 9.B. Děkujeme však všem kteří přinesli jakékoli množství a přispěli tak k našemu společnému cíli - zajistit Zawadi alespoň možnost chodit do školy...


Naše škola dostane "nový kabát"...
"Velkým tempem" probíhají na naší škole stavební práce na fasádě staré budovy, "téměř před dokončením" je zateplení celé zadní strany staré budovy. Přední strana se může těšit na opravu fasády (již týden zde stojí lešení...)


 

 

 

25.10 2006 školní družina připravila pro svoje holky a kluky výpravu na naší hvězdárnu. Děti se vybavily lampiony a na zpáteční cestu tmavým lesem si pěkně "posvítily"... (více foto)


 

 

 


5.9. - 8.9. 2006 proběhl na Častoboři již třetím rokem   adaptační kurz pro žáky 6. tříd. Společně se svými třídními učiteli prožili holky a kluci čtyři dny v krásné přírodě, kde je cílem především posilovat a utvářet vztahy v nově se tvořícím kolektivu dětí, zvyšovat schopnost pracovat v týmu, posilovat samostatnost a sebevědořmí...
(více foto... )
 


 

 

V posledním týdnu  minulého školního roku (2005-06) jsme se rozloučili s našimi (již bývalými) deváťáky...


 

 

 


 
aa
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


školní rok 2006-2007

týden od 18.6. do 22.6.2007

úterý
kino 1.4. tř. Mravenčí polepšovna
5-7. tř. Asterix a Vikingové

středa
11:00 kino 8-9. tř. World Trade Center 35 Kč
5. roč. - exkurze FEAL, technické služby

pátek
10:00 návštěva školky 9.tř.

11.6. do 15.6.2007

 

týden od 28.5.do 1.6.2007

pondělí
POZOR!!! FOCENÍ ŽÁKŮ
plavání 1.A a 2.AB

úterý
4.AB školní výlet KArlštejn, Koněpruské jeskyně odjezd v 8:00, návrat v 16 hod.
8:00 testy SCIO pro vybrané žáky 8. tříd (M a ČJ)

středa
1.AB 2.AB školní výlet - Zámek Březnice odjezd v 8:00 návrat 15 hod.
8:00 testy SCIO pro vybrané žáky 8. tříd (všeobecný přehled)

čtvrtek
Moje nejoblíbenější hračka - výstava ve školním klubu
13:00 převedení interaktivní tabule (pro učitele)

pátek
den dětí
1. stupeň do 11:40
2. stupeň do 12:30

týden od 21.5. do 25.5. 2007

pondělí
výlet 3.AB Orlík a přehrada

středa
13:45 Mat. soutěž na kalkulačkách - školní kolo pro 8-9. ročníky

čtvrtek
8:00 florbalový turnaj na ZŠ Propojení

pátek
Varieté Berousek 9:30 1. stupeň 11:00 duhý stupeň v tělocvičně, vstup 25Kč

týden od 14.5. do 18.5.2007

úterý
atletika - pohár rozhlasu ml. žáci Příbram

středa
Kytičkový den 9.tř.
8:00 softbalový turnaj 4.-5. tř.
atletika - pohár rozhlasu st. žáci Příbram

čtvrtek
6.C nocování ve škole
fotbal - McDonalds cup Příbram

 

týden od 23.4. do 27.4.2007

pondělí
9. třídy - přijímací zkoušky na SŠ
2.AB 1.A plavání PB

úterý
5. třídy - testy CERMAT
13:00 vystoupení v DD Vojkov kroužek flétny
9:00 - 4 a 5 tř. Projekt - Ochrana životního prostředí, který vypracovala terice z GOA

středa
8:30 - 1. stupeň - představení Jak se dělá divadlo (40 Kč)
10:15 - 2. stupeň představení Vývoj divadla (40 Kč)
12:30 - KMD divadlo Praha
8:30

čtvrtek
2. stupeň PROJEKT "MŮJ REGION" - celé dopoledne
5. třídy - testy CERMAT

pátek
2. stupeň ODPADÁ VÝUKA - provozní důvody
 

týden od 16.4 do 20.4.2007

pondělí

úterý
15:00 pedagogická rada 1. st.
8:00 bibliografická příprava 7.tř.
CocaCola - kopaná

středa
14:00 pedagogická rada spol. a 2.st.
Okresní kolo Pythagoriády

čtvrtek
třídní schůzky
13:30  - výbor
14:30  - třídní důvěrníci
15:00  - 1. stupeň
15:30  - 2. stupeň

pátek
1. stupeň Projekt - Den Země

týden od 9.4. do 13.4.2007

pondělí
velikonoční prázdniny

úterý
plavání 3.A,B Příbram

pátek
6. tř. bibliografická příprava v MěK

týden od 2.4. do 6.4.2007

pondělí

úterý
3.A,B pavání PB a Hornické muzeum

středa
13:00 oblastní kolo Velikonočního šplhu

čtvrtek
ŠD výlet do ZOO
 

 týden od 26.3 do 30.3.2007

pondělí
sběr papíru od 7:30 do 8:00 na dvoře i od hlavního vchodu, 1. st. do tříd do středy

úterý
sběr papíru od 7:30 do 8:00
3.A,B plavání PB
Krajské kolo Děj. olympiády - Kladno

středa
sběr papíru od 7.30 do 8:00
13:00 školní kolo Velikonoční šplh
13:30 vystoupení ke dni učitelůpro důchodce - kroužek flétny

čtvrtek
Carmina recitační soutěž

týden od 19.3 do 23.3.2007

úterý
ročníkové kolo Sedlčanské růže
8:30 KDJS Pavel Novák 1.-5-r. vstupné 30 Kč

středa
ročníkové kolo Sedlčanské růže
8:00 zeměpisná olympiada okr. kolo v PB

čtvrtek
Chemická olympiáda - krajské kolo

pátek
9:00 Sedlčanská růže

týden od 12.3 do 16.3.2007

jarní prázdniny