Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail:
skola@1zs-sedlcany.cz
aktualizace: 15.10. 2010            
aktuální stránky
školní rok 2009-2010

24.6.2010 proběhlo slavnostní vyřazení žáků devátých tříd

(více foto - fotogalerie)

POZOR!! Zájemci o video  - již je hotové a můžete si jej vyzvednout ve škole. (raději napište mail kdy přijdete)

" na skladě je 25 kusů"  odběr možný ihned


23.6.2010 jsme navštívili mateřskou školku na Jižním sídlišti. V rámci předmětu péče o dítě v 9. třídě si žáci mohli vyzkoušet starání o předškolní děti v praxi. Připravili jim různé soutěže, vytvořili a rozdali diplomy. Všem se akce moc líbila...

(více foto - fotogalerie)


V pondělí 21.6. jsme zúčastnili závodů pramic, které pořádala Sedlčanská kanoistika. Před posledním závodem nám  chyběl jeden bod na ZŠ Propojení, ten však byl nad naše síly... I tak je letošní umístění naší školy nejlepší za téměř desetiletou tradici tohoto závodu...

(více foto - fotogalerie)


Ve čtvrtek 17. 6. 2010 jsme uspořádali další ročník závodu v atletické všestrannosti, kterého se zúčastnili žáci 1. - 5. tříd. Naše děti dosáhly vynikajících úspěchů, které budou porovnány s výsledky dětí příbramských škol.

(více foto - fotogalerie)


8.6.2010 - Adrenalinový výlet 8.A na Monínec.Po dlouhé cestě na kole jsme se dostavili na Monínec, kde jsme si vyzkoušeli jízdu na tubingu a lezení v lanovém centru. K obědu jsme měli smažený sýr a hranolky, který nám dodal síly na zpáteční cestu do Sedlčan. Museli jsme zdolat spoustu kopců, ale od Nových dvorů jsme se vezli pořád z kopce. Tento výlet se nám hodně líbil a doporučujeme ho dalším třídám...

(více foto - fotogalerie)


Holky a kluci ze 3. oddělení školní družiny vyráběli batikovaná trička  s využitím mikrovlnky...

(více foto - fotogalerie)


4.6.2010 Vycházka 1. a 3. oddělení školní družiny musela být na asfaltu, neboť všechna hřiště byla pod vodou...

(více foto - fotogalerie)


Prvního června jsme se celá třída vydala na výlet do Tábora.V Táboře jsme se šli podívat do podzemí. Poté jsme vyrazili na Housův mlýn, kde byli připraveny různé starověké disciplíny z dob HUSITŮ např.: hod sekerou, psaní brkem, pracování s hrnčířským kruhem atd...  Každou z těchto disciplín jsme si mohli vyzkoušet a byla možnost si zde i něco zakoupit. Po těchto disciplínách následovalo představení, ve kterém jsme mohli vidět různé zbraně husitů. Poté jsme se vrátili na náměstí, kde jsme šli na věž kostela, odkud byl hezký výhled. Odtud jsme šli rovnou na vlakové nádraží a jeli domů.
(žáci 6.B)

(více foto - fotogalerie)


28.5.Den dětí ve školní družině. Příjemného  venkovního posezení v restauraci Colorado se zmrzlinovým pohárem se zúčastnilo 89 dětí...

(více foto - fotogalerie)


28.5. připravili holky a kluci ze školního parlamentu taneční soutěž pro 1. - 4. třídu. Nakonec nastoupilo 6 soutěžních týmů, které svými výkony soupeřili o přízeň poroty i diváků...

(více foto - fotogalerie)


28. 5. 2010 v rámci dětského dne, jsme se rozhodli, rozdělit část peněz, které jsme získali sběrem papíru. Z celkové částky 18 000 Kč zaplatíme adopci naší Afričanky, část jsme přerozdělili jednotlivým třídám v "kurzu 1kg papíru za  0,5 Kč. Takže nejlepší třída si odnesla šek na bezmála 1000 Kč, Jak s penězi jednotlivé třídy naloží je jen na nich, musí se pouze dohodnout a pak prostředky investovat, nejlépe do vylepšení třídy, školního výletu... . Pokud se nedohodnou, můžou samozřejmě šek vrátit.  Zbytek peněz  použijeme na ceny a chod školního parlamentu.

školní parlament


25. a 26.5. 2010 se kluci a holky ze 6. a 7. tříd zúčastnili 2. kola Sedlčanské T-ballové ligy. Po vyrovnaném a napínavém boji obsadili celkové 6. a 3. místo.

(více foto - fotogalerie)


V pátek 21.5. proběhlo ve školní družině finále Kuličkiády.
Semifinálová kola proběhla na začátku týdne v jednotlivých odděleních. Z každého oddělení vzešli tři vítězové, kteří postoupili do finále.
Každý soutěžící měl za úkol cvrnkat do důlku pět kuliček.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale radost z hry nám to nepokazilo.
Vítězové: 1. místo Šárka Havlínová (4. roč.)
2. místo Eliška Křiváčková (1. roč)
3. místo Matěj Kejha (4. roč)

Blahopřejeme vítězům!!!

(více foto - fotogalerie)


Práce dětí ve školní družině...

(více foto - fotogalerie)


Nejlepší tři třídy získaly sladké ceny od školního parlamentu... (více foto - fotogalerie) jl


Literárně historická procházka Prahou. 13.5. se uskutečnila exkurze do našeho hlavního města. Nejdříve jsme podívali na Petřínskou rozhlednu a bludiště. Dál cesta pokračovala kolem Lorety na Pražský hrad. Kde jsme prošli místa, kam se "normální člověk" téměř nedostane - zvon Zikmund, místo s ostatky slavných panovníků a Svatováclavskou kapli. Potom jsme došli Nerudovou ulicí na Karlův most a dál na Staroměstské náměstí. Naše putování Prahou skončilo na Václavském náměstí... (DN)

(více foto - fotogalerie)


18.5. a 20.5. 2010 se 1. ZŠ zúčastnila atletických závodů "Pohár rozhlasu" v Příbrami a na Dobříši. Závodilo se v těchto disciplínách: 60m, vytrvalostní běh, hod míčkem, vrh koulí, skok daleký , vysoký a štafety. Umístění bylo velmi dobré. Mladší žáci skončili na 6. místě z 15 škol. Starší žáci skončila 4. místě ze 14 škol. Výsledky děvčat zatím nejsou.


18.5.2010 jeli žáci 4.A a 4.B na školní výlet. Jejich cílem byl Karlštejn a Koněpruské jeskyně. Na Karlštejně si mohli doplnit znalosti o době Karla IV, o které se učili ve vlastivědě. V Koněprusích pak prošli 500 m podzemními jeskyněmi a obdivovali krásu krápníků. Výlet se nám vydařil, i když bylo chladnější počasí. Nejtepleji bylo v jeskyních, kde je celoročně +10 °C a nefouká tam vítr...

(více foto - fotogalerie)


11.5.2010 žáci od 6 do 9. třídy, kteří měli zájem v rámci exkurze navštívili Letecké muzeum Kbely a automobilku TPCA v Kolíně.V pražském leteckém muzeu jsme mohli zhlédnout desítky letadel od počátku letectví až do současnosti, poté jsme se pemístnili do Kolína do jedné z nemodernějších automobilek v Evropě. Po zhlédnutí krátkého filmu následovala projížďka "elektrickým vláčkem po jednotlivých provozech (kde se samozřejmě nesmělo fotografovat)...

(více foto - fotogalerie)


3.5.2010 žáci 8. a 9. tříd navštívili JE Temelín a ZOO Ohradu v Hluboké nad Vltavou. S jadernou elektrárnou jsme se blíže seznámili v informačním středisku Vysoký Hrádek v bezprostřední blízkosti elektrárny. Tam nás nejvíce zaujal 3D film "Uskutečněná utopie"
Ve 13 hodin nás čekal vzdělávací program "Nebojte se hadů v ZOO Ohrada. Zde byl největší zážitek osobní kontakt s krajtou královskou...

(více foto - fotogalerie)


30.4.2010 od 13 hodin ŠD uskutečnila slet čarodějnic a čarodějů. 78 dětí a paní vychovatelky se v převlecích odebraly (přímo odletěly) na Městský stadion v Sedlčanech. Hlavním bodem bylo upálit čarodějnice, které byly vyrobeny jak ve ŠD tak i doma.
Hladík zahnal opečený buřtík, chléb i jablko. Nechyběl ani hod koštětem, honičky, nebo fotbálek...

(více foto - fotogalerie)


Ve čtvrtek 29.4.2010 jsme připravili pro druhý stupeň projektový den "Naše rodina".Žáci dostali vkladní knížku, kde si určili jak se budou jmenovat, dohodli se na oblečení a šli plnit úkoly na 21 stanovišť. Vyhlášení proběhlo v tělocvičně. Rozdávali se diplomy, ceny, sladkosti i dort...

Na prvních třech místech se umístnily rodiny: Skankovi, Hůšata a Petesjemovi.

(více foto - fotogalerie)


V pátek 23.4. se "velmi" smíšené družstvo naší školy zúčastnilo silně obsazeného volejbalového turnaje v Benešově. Díky krutému hracímu systému jsme po jediné prohře s pozdějším celkovým vítězem ZŠ Vlašim mohli hrát pouze o 5. místo, které jsme nakonec obsadili. Nicméně hráli jsme výborný volejbal. Více podrobností plus spoustu fotek si můžete prohlédnout zde (http://www.1zs-sedlcany.cz/volejbal/stoupvolejbalek.html).
 


21. dubna se uskutečnil florbalový turnaj na GaSOŠE Sedlčany.
chlapci:
1. 2. ZŠ Sedlčany
2. 1. ZŠ Sedlčany
3. GaSOŠE Sedlčany

dívky:
1. GaSOŠE Sedlčany "A"
2. 1. ZŠ Sedlčany
3. 2. ZŠ Sedlčany

(více foto - fotogalerie)
 


21. dubna se žáci celého prvního stupně naší školy zapojili do projektu ke Dni Země. Každý ročník pracoval na zadaném tématu, které se vztahovalo k rostlinám, živočichům, lidem. Společně si připomněli i pravidla chování v přírodě, důležitost ochrany přírody a její čistoty i třídění odpadů.
Oslavy Dne Země pak děti zakončily 22.4. vystoupením na náměstí TGM.

(více foto - fotogalerie)
 


Školní parlament uspořádal pěveckou soutěž, tentokrát pro 1. stupeň ...

Ve středu jsme uspořádali pěveckou soutěž. Více jak desítka soutěžících zpívala dvě písničky, jednu bez hudebního doprovodu a druhou  s hudbou.  O vyhodnocení nejlepšího zpěváka se postarala porota složená z učitelů a žáků, i diváci měli možnost  a v hlasování zvolit "svého favorita"...

(video na youtube.com - zde ke zhlédnutí)

(více foto - fotogalerie)
 


Přírodovědná exkurze do Národního muzea: PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ
Dne 30. 3. 2010 se uskutečnila exkurze s vybranými žáky druhého stupně, která byla zaměřena na seznámení se s historií naší planety, na vnější i vnitřní geologické děje a na vliv člověka na přetváření krajiny.
Žáci, kteří se exkurze účastnili,byli vybráni na základě úspěchů v olympiádách nebo za dobrou práci v hodinách. V muzeu chodili po skupinkách – každá z nich měla s sebou pracovní listy se zaměřením na výše zmíněná témata a doplňovali informace.
Během expozice si mohli mimo jiné vyzkoušet různé síly otřesů při zemětřesení, dupnout si u seismografu a na různých dotekových tabulích ověřit získané informace formou hry.
Pro mnohé z dětí byla velkým zážitkem i samotná doprava – jízda vlakem, neboť v dnešní době jsou zvyklé na jiné dopravní prostředky.
 


Projekt PARAZITÉ V 6. a 8. ročnících proběhl projekt, jehož účelem bylo seznámit a zopakovat s žáky těchto tříd učivo o parazitech, s nimiž se naše tělo může setkat.
Šesté ročníky informovaly své starší kolegy o parazitech, osmé ročníky těm mladším naopak sdělili, jak se proti nim lidské tělo brání.
Výsledky jejich práce jsou umístěny v patře u 6. ročníků.

(více foto - fotogalerie)


 


V úterý 13. 4. 2010 se uskutečnilo krajské kolo zeměpisné olympiády v Benešově. Václav Pilík (kategorie C) byl nejlepší z účastníků základních škol a celkově obsadil pěkné 7. místo. Jan Pešek (kategorie A) se celkově umístil na 14. místě. Oficiální výsledky jsou k nahlédnutí na www.zsben.cz.

 


Školní parlament uspořádal soutěž ve sběru papíru.  Nejlepší tři třídy byly odměněny. První místo si vysbírala 8.B s 1887kg na druhém místě skončila 1.B s 1452 kg a na třetím 4.B s 1081 kg. Jak naložíme se získanými prostředky? Část určitě půjde na naši adoptovanou Afričanku, další část využijeme pro potřeby školního parlamentu, především na nákup cen do soutěží, které organizujeme... (školní parlament)  

(foto ze sběru i vyhodnocení nejlepších tříd)

 

 1.4. 2010 školní družina jela na výlet do ZOO Praha.Zúčastnilo se 51 dětí,  počasí přálo a všem se výlet líbil...

(více foto - fotogalerie)


30.4. proběhlo oblastní kolo Velikonočního šplhu

(více foto - fotogalerie)


18.3. proběhla na naší škole recitační soutěž Sedlčanská růže. (ilustrační foto)

(výsledky zde ke stažení)

 

(více foto - fotogalerie)


Na naší škole opět probíhají v rámci tělesné výchovy hodiny plavání, do kterých se zapojily děti z celého 2. stupně. Takto plavou holky a kluci ze 6. tříd...

(více foto - fotogalerie)


24.3.2010 se uskutečnilo školní kolo ve šplhu. Nejlepší postoupili do oblastního kola, které se uskuteční 30.3.2010 v naší tělocvičně.

(více foto - fotogalerie)


22.3.2010 si osmáci vyzkoušeli základy první pomoci.
Již podruhé na naší školu zavítali studenti ze Střední zdravotnické školy v Příbrami aby názorně předvedli naším žákům jak si poradit v ohrožení života...

(více foto - fotogalerie)


17.3.2010 se uskutečnila taneční soutěž pořádaná školním parlamentem. Přihlášeno bylo pět týmů, nakonec nastoupily pouze čtyři. Nejlépe si vedla taneční skupina  děvčat z 9.C...

Ti menší nezůstanou pozadu, již plánujeme akci i pro první stupeň...

(více foto - fotogalerie)

video1     video2     video3     video4


17.3.2010 se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády v Příbrami, ve kterém dosáhli žáci naší školy vynikajících výsledků:

Václav Pilík - 1. místo v kategorii C
Jan Pešek - 2. místo v kategorii A
Pavel Kymla - 5. místo v kategorii B


Honzovi a Vaškovi přejeme mnoho úspěchů i v krajském kole konaném 13.4.2010 v Benešově!


16. - 17.3. 2010 se holky a kluci 6 . a 7. tříd zúčastnili 1. kola T-ballového turnaje. Už teď se těší na jeho pokračování a my jim přejeme v květnu hodně sportovních úspěchů.

(více foto - fotogalerie)


Pozor!!! Omlouváme se třídě 1.A, která se v tomto kole dostala s velkou převahou na první místo. Našemu "výpočetnímu středisku" se podařilo zaměnit . za , a více než 40kg se jaksi nezapočítalo do výsledného grafu.... Vše již je napraveno, tak sbírejte, ať jste v dalších kolech ještě lepší.  ("výpočetní středisko" školního parlamentu)


8.3. ŠD v knihovně. Děti ze školní družine se dozvěděly o životě nevidomých. Formou her si vyzkoušely  i jak komunikují neslyšící...

9.3. ŠD se již připravuje na velikonoce. Na kroužku Vv připravovaly děti "kašírovaná vejce"...

(více foto - fotogalerie)


Téměř všichni žáci sedmých tříd se zúčastnili lyžařského výcviku. Poprvé  v Harrachově a myslím k všeobecné spokojenosti. Tak blízko na lanovku jsme snad ještě nikdy nechodili.Sněhové podmínky nám přály , téměř celý týden padal nový sníh a užili jsme si i sluníčka. Všichni si zaslouží pochvalu, obzvlášť holky a kluci ze třetího a čtvrtého družstva, kteří se za ten týden naučili lyžovat a zlepšení bylo vidět každý den...

fotografie z celého kurzu  si můžete prohlédnout na adrese www.1zssedlcany.rajce.net

DVD (FOTO+VIDEO) bude k objednání ve škole


"Základy první pomoci" pro první stupeň. Aktivita byla realizována jako cca dvě 60 min hodiny, žáčci byli rozděleni do 4 skupin. Procházeli postupně všechna stanoviště ( na každém strávili cca 30 min ), kde je dvojice  žáků střední zdravotnické školy ( 4.ročník  ) seznamovala s  problematikou první pomoci a resuscitace ...

 

(více foto - fotogalerie)


První týden v březnu si děti zpestřily výuku tělesné výchovy bruslením...

(více foto - fotogalerie)


Od 8.2. do 12. 2. 2010 na naší škole probíhal masopustní týden...

 fotogalerie - pondělí)

(fotogalerie  - úterý)

(fotogalerie - středa - pátek)


Školní parlament uspořádal pěveckou soutěž...

Ve středu jsme uspořádali pěveckou soutěž. Více jak desítka soutěžících zpívala dvě písničky, jednu bez hudebního doprovodu a druhou  s hudbou.  O vyhodnocení nejlepšího zpěváka se postarala porota složená z učitelů a žáků, i diváci měli možnost  a v hlasování zvolit "svého favorita"...
U poroty si nejlépe vedla Anička Novotná a diváky si nejvíce získala Olha Chuzdyuk. Blahopřejeme, a pokud bude další kolo (přislíbila GaSOŠE - proto jsme taky tuto soutěž dělali), držíme palce...

(více foto - fotogalerie)


Vyhráli okresní kolo olympiády...
8. 2. 2010 proběhlo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentoval Šimon Kiš z 9.B a podařilo se mu zvítězit. Blahopřejeme k postupu do krajského kola.

26. 1. 2010 se Marie Soukupová  z 9.A a Katka  Hodíková z 8.A zúčastnily okresního kola dějepisné olympiády. Maruška obsadila 1. místo a Katka 4. Marušce přejeme hodně úspěchů v krajském kole...

 


DRUHÉ KOLO VE SBĚRU VÍČEK

Ve středu 20.1. se konalo již druhé kolo soutěže ve sběru víček.
Jedna třída opravdu překvapila. Byla to 1.A, která měla 12,3 kg.
(více foto - fotogalerie)


Žáci 4.A a 4.B měli možnost 18.10.2010 navštívit divadlo PONEC. V tanečně divadelním představení "Putování ve větvích" se žáci spolu s herci a tanečníky vydali na pouť ve větvích S T R O M U. Představení trvalo 90 minut, děti se ho aktivně zúčastnily. Staly se malými lidmi, kteří putovaly bosky ve větvích od koruny ke kořenům stromu, kolem jezírka i měkkou trávou a poznávaly jejich tajemství...


Pro všechny to byl velmi zajímavý prožitek.

(více foto - fotogalerie)


V pátek 15. ledna proběhl ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD. Zapsáno bylo 59 žáků,  10 však požádalo o možnost odložení školní docházky.
Předškolní děti přivítal v naší "pohádkové říši" Večerníček, který  dal dětem možnost si vybrat pohádku, do které by se chtěly jít podívat...
V sedmi třídách byly připraveny děti z prvního stupně, převlečené za pohádkové bytosti, které s chutí pomáhaly paní učitelce při zápisu předškoláků.
Budoucí prvňáčci také nepřišli zkrátka. Od zápisu si odnášeli dárky vyrobené dětmi 1. stupně a školní družinou i malý batůžek s krabičkou na pravou školní svačinu  přímo od Ramy...

(více foto - fotogalerie)


V prvním týdnu roku 2010 jsme si se školní družinou skočili do nového školního roku. celkový skok měřil skoro 60m...
Nejlepšími skokany byli za 1. třídu D. Růzhová, za 2. M. Suchanová, za 3. L. Pšenička a 4. V. Jirout.

První radovánky proběhly u Sokolovny a 15.1. hurá na Šiberák...
Výpravy se zúčastnilo 59 dětí ze všech oddělení ŠD. Děti si zazávodily ve sjezdu na bobech a lopatách.
Výsledky BOBY: 1. A. Sameková, 2. M. Barták, 3. O. Tomášek
Výsledky LOPATY: 1. K. Balane, 2. Z Bláha, 3. Š Barešová a T. Kohoutová.

(více foto - fotogalerie)


Pexesiáda Ve čtvrtek 14.ledna 2010 děti školní družiny soutěžily v hraní pexesa. Ze základního kola postoupilo do finále 28 nejlepších hráčů. Hlavně pro prvňáčky to byla velká zkušenost, kdy si mohli porovnat síly i se staršími spolužáky.
Ke každé soutěži patří radost z výhry, ale také drobné zklamání z prohry.
My totiž víme, že není důležité vyhrát ale zúčastnit se.Všechny děti za svou snahu získaly malou odměnu. Ti, co stanuli na stupních vítězů si za potlesku odnášeli diplom a drobnou odměnu.
Výsledky pexesiády: 1. Milan Barták 1.roč. 1. Josef Smolka 2. roč. 2. Denisa Blandová 2. roč. 2.Lukáš Vít 4. roč. 3. Lukáš Petržílka 2. roč.

(více foto - fotogalerie)


V pátek 15. ledna si děti z 2.B užívaly sněhové nadílky na Šibrném vrchu...

(více foto - fotogalerie)


(První pololetí:   září - prosinec)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 školní rok 2009-2010

týden od 21.6. do 25.6.2010

pondělí
9:00 Závody lodí na Přehradě

úterý
9:00 Našlo se - KDJS cena 30 Kč

středa
turnaj v kopané - 8-9. třída

čtvrtek
15:00 rozloučení v KDJS

pátek
10:00 Allegro Canto v KDJS za 40Kč,
vydání vysvědčení

týden od 14.6. do 18.6.2010

pondělí

úterý
Plavání 2,AB a 1.B
Volejbalový turnaj

středa
15:00 KDJS - rozloučení dětí 3. MŠ - vystoupení tříd z 1. st.

čtvrtek
Atletická všestranost

pátek

týden od 7.6. do 11.6.2010

pondělí

úterý
2.AB  a 1.B plavání

středa
1.a 2. třídy - pohádka Jak Honza přešel na červenou  - 30 Kč

čtvrtek
8:30 - 11:30 1.AB Už jsem čtenář v MěLK
8.B výlet Praha

pátek

týden od 31.5. do 4.6.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 24.5. do 28.5.2010

pondělí
focení celé školy

úterý
lPlavání 2.AB a 1.B
T-balový turnaj - dívky

středa
8:00 knihovna 8.A, od 10:00 8.B
T-balový turnaj - chlapci

čtvrtek
Atletická všestranost
Florbalový turnaj na 2. ZŠ

pátek
8:30 den dětí 1.st kino . Dešťová víla ( 20 Kč)
10:30 2. st. kino Doktor od jezera hrochů ( 20 kč)

týden od 17.5. do 21.5.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 10.5. do 14.5.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 3.5. do 7.5.2010

pondělí
Exkurze Temelín

úterý
2.AB a 1.A - plavání
McDonalds Cup - 1-3. tř. Dobříš

středa
návštěva  projektu ke Dni Země na GaSOŠE od 10:00 1.tř. od 11:00 2. tř. od 12:00 4.A

čtvrtek

pátek

týden od 26.4. do 30.4.2010

pondělí
florbalový turnaj na GaSOŠE

úterý
plavání 2.AB a 1.A
8:00 odvoz papíru

středa
2. hodina zahájení projektu Naše rodina   - 2.st. asi 20 min
11:00 pořad Voskovec a Werich   6-9. roč. za 30 Kč

čtvrtek
Projekt naše rodina 2. st.
8:00 - 12:30 práce ve skupinách
13:15 - 13:45 sebehodnocení
14:00 - 14:30 vyhodnocení v tělocvičně

pátek
McDonalds Cup 4-5. třída
13:00 slet čarodějnic  - opékání špekáčků - ŠD

týden od 12.4. do 16.4.2010

pondělí

úterý
Krajské kolo ZeO - Benešov
Okresní kolo BiO Příbram
Pedagogická rada

středa
Pedagogická rada

čtvrtek
14:30 - 18:00 třídní schůzky

pátek

týden od 6.4. do 9.4.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 29.3. do 2.4.2010

pondělí
9:15 plavání 3.AB
Ochrana fauny - instalace panelů do 19.4.

úterý
Velikonoční šplh - oblastní kolo od 13:00
Přírodovědná exkurze do Národního muzea

středa

čtvrtek
ŠD výlet do ZOO Praha

pátek

týden od 22.3. do 26.3.2010

pondělí
9:15 palvání 3.AB
První pomoc - prezentace od 8:30 7.ročníky,  od 10:45 8. ročníky

úterý
10:55 školní parlament v učebně IVT

středa
13:00 školní kolo Velikonočního šplhu

čtvrtek

pátek
2.st.- konec plavání ve Smilovicích

týden od 15.3. do 19.3.2010

pondělí
9:15 palavání 3.AB

úterý
8:00 T-Ballový turnaj dívky - GaSOŠE
Olympiáda v Čj okresní kolo v PB

středa
8:00 T-Ballový turnaj chlapci - GaSOŠE
8:30 Carmina

čtvrtek
9:00 Sedlčanská růže  v školním klubu

pátek

týden od 8.3. do 12.3.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 22.2. do 26.2.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 8.2. do 12.2.2010

pondělí
9:15 3.AB 5.B - plavání
ONj - okresní kolo Příbram
9:00 Autorská pohádka Měk 1.B od 10:00 1.A

úterý
10:55 obrazy z 30ti leté války 7.-9. roč. za  35 Kč

středa

čtvrtek

pátek
13:00 ŠD - beseda s POLICIÍ ČR

týden od 25.1. do 29.1.2010

pondělí
9:15 plavání 3.AB a 5.B
13:20 školní parlament v aule

úterý
10:00 Novák v KDJS pro 1.2.3.5. tř. cena 35 Kč
9:00 okresní kolo DěO - Příbram

středa
8:00 okresní kolo MO - Příbram

čtvrtek
VYSVĚDČENÍ - 1.st. 4. vyučovací hodinu, 2. st. 5. vyuč. hod.

pátek
Pololetní prázdniny

 

týden od 18.1. do 22.1.2010

pondělí
8:00 Kubica - folk - tělocvična 1-3.tř. od 9:00 4-6. třída
9:15 plavání 3.AB a 5.B
13:20 BiO - školní kolo

úterý
8:15 Městská knihovna  - 2.A, od 10:15 2.B
4.AB - exkurze - divadlo Ponec Praha

středa

čtvrtek
vybíjená 3. ročníky - dívky - Příbram

pátek

týden od 11.1. do 15.1.2010

pondělí
9:00 1.A - Lidová pohádka - knihovna, od 10:00 1.B

úterý
11:00 školní parlament v aule

středa
8:00 - 12:00 1.st. den otevřených dveří
15:00 setkání s rodiči předškoláků v aule
8:00 - 15:00 3. ročník vybíjená

čtvrtek

pátek
13:00 - 15:00 - zápis do prvních tříd

týden od 21.12. do 25.12.2009

pondělí

úterý
konec vyučování - 1. stupeň po čtvrté vyučovací hodině, 2. stupeň po páté hodině.

středa - vánoční prázdniny

čtvrtek - vánoční prázdniny

pátek - vánoční prázdniny

týden od 14.12 do 18.12.2009

pondělí

úterý
9:00 Vánoční besídka pro děti(1.st.) v KDJS
14:00 Vánoční jarmark v KDJS- zrušeno
15:00 Vánoční besídka v KDJS- zrušeno

středa
9:00 bibliografická příprava - 1.A, od 10:00 1.B (v knihovně)

čtvrtek
9:30 - 14:00 3.AB Hornické muzeum Příbram
9:00 Vánoční pořad ZUŠ - 1.2.5. třídy - zdarma

pátek
Vánoční turnaj v košíkové 6.-9. třída

týden od 7.12. do 11.12.2009

pondělí
17:00 KMD - Praha

úterý
8:55 zkouška besídky 1.-3. třída od 10:00 4.-5. třída v tělocvičně

středa

čtvrtek
8:00 knihovna 9.A, od 10:00 9.B od 13:30 9.B

pátek

týden od 30.11. do 4.12.2009

pondělí

úterý
11:00 školní parlament v aule
13:20 - 15:00 Dějepisná olympiáda

středa
10:15 - 11:15 bruslení 2.AB

čtvrtek
13:00 výběr Mikulášů a čertů ve fyzice
13:20 Astronomická olympiáda 6.7.tř. 14:05 - 8.9. tř.

pátek
"Mikuláš ve škole - všichni do pekla"

týden od 23.11. do 27.11.2009

pondělí

úterý
8:00 5.A knihovna od 10:00 5.B
7:00-15:00 florbal Neveklov - chlapci

středa
8:30 1.AB divadlo v KDJS
7:00-15:00 florbal Neveklov - dívky
10.15-11:15 bruslení 2.AB
13:30 dejte hlavy dohromady pro 8.-9. roč.

čtvrtek
9:15-10:15 bruslení 5.B

pátek
focení 1. stupeň a průkazkové foto

týden od 16.11. do 20.11.2009

pondělí
ředitelské volno

úterý
státní svátek

středa
14:00 školní turnaj v piškvorkách

čtvrtek

pátek

týden od 9.11. do 13.11.2009

pondělí
8:00 8.A knihovna v 9:00 8.B

úterý
7:00-15:00 sálová kopaná BN

středa

čtvrtek

  • 14:00 výbor SRPDŠ

  • 14:30 třídní důvěrníci

  • 15:00 třídní schůzky 1. st.

  • 15:30 třídní schůzky 2.  st.
    16:00 prezentace  středních škol pro 9. tř.

pátek
8:00 3.A - knihovna 9:00 3.B

týden od 2.11. do 6.11.2009

pondělí
začínáme jezdit na plavání do Smilovic - 2. stupeň

úterý
7:30 - odvážíme kaštany a žaludy
8:00 odvoz papíru

středa

čtvrtek

pátek

týden od 26.10 do 30.10.2009

pondělí

úterý

středa - státní svátek

čtvrtek - prázdniny

pátek - prázdniny

 

týden od 19.10. do 23.10.2009

pondělí
SCIO 6.AB 3. hodina
Sběr papíru - právě začínáme...

úterý
8:00 1.A bibliografická příprava
9:00 1.B bibliografická příprava

středa
16. ročník Vyrrvalostní běh na dráze
17:00 KMD Praha
Okresní finále v minifotbalu

čtvrtek

pátek
8:00 ukončení sběru papíru
10:00 vyhlášení výsledků ve sběru

týden od 12.10. do 16.10.2009

pondělí
10:00 3.A  11:00 3.B beseda s p. Pávem v muzeu
10:50 školní parlament v aule
SCIO - testy 2. hod 6.AB  - Mat.

úterý
13:00 ŠD exkurze u záchranné služby
8:00-14:00 minifotbal
8:00 4.A 9:00 4.B - knihovna

středa
16. ročník vytrvalostního běhu na dráze 1.-9. ročník

čtvrtek
8:00 6.A, 9:00 6.B - knihovna

pátek
SCIO - testy 6.AB - 2. hod -  Čj

týden od 5.10. do 9.10.2009

pondělí
13:30 ŠD jde do Mě knihovny - beseda, soutěže

úterý
8:00 - 15:005.AB  Planetárium Praha 

středa

čtvrtek
13:20  9. třídy - projekt

pátek

týden od 28.9. do 2.10.2009

pondělí - státní svátek

úterý
10:00 školní parlament v aule

středa

čtvrtek
Okresní kolo přespolního běhu - PB

pátek

týden od 21.9. do 25.9.2009

pondělí
21.9.2010 začíná kroužek keramiky

úterý

středa
10:00 Marimba 2.5.tř., 7-9. tř. cena 40 Kč

čtvrtek

pátek

týden od 14.9. do 18.9.2009

pondělí

úterý
11:00 školní parlament v Aule
15:00 schůzka 1. tříd v Aule- přednáška PPP "Máme doma prvňáčka"

středa
4 a 5. vyuč hodina - beseda o včelařství - pan Němeček -4.AB

čtvrtek
10:00 Pohádkové nepohádky 2.3.4. třídy - 30 Kč

pátek

týden od 7.9. do 11.9.2009

pondělí

úterý

středa
10:45 -11:30 Ekoshow 4-5. třídy

čtvrtek

pátek

 

týden od 1.9. do 4.9.2009

úterý
slavnostní zahájení školního roku
10:00 - 12:00 obědy ve šk. jídelně

středa
1. třídy - výuka do 9:40
2. třídy - výuka do 10:45
3.-5. třídy do 11:35
2.st. 3-4. h Ochrana člověka za mimořádných okolností

čtvrtek
1. třídy do 10:45
2-5. do 11:35

pátek
celá škola - výuka podle rozvrhu

 

t