@  zpět na hlavní stránku 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

   
 
Školní parlament

Naším cílem je zapojit co nejvíce žáků do života školy...


 

Školní rok 2019/2020

Uskutečněné akce:

  •  Projekt 72 hodin – malování chodby k tělocvičně, sběr eletroodpadu, baterií a plastových víček

  •  Spaní ve škole - komunikační hry, celoroční plán, příprava nejbližších akcí

  •  Sběr papíru (podzimní )

  • Charitativní akce- pomoc s prodejem, polepování kelímků na kávu, příspěvek na materiál

  • Halloweenské odpoledne pro prvňáčky a druháky

  • Pravidelný sběr víček

  • Valentýnská pošta

Schránka důvěry: v provozu - od září řešeno pět problémů  - řešeno s vedemím školy

a)      Připomínky ze tříd

         přezouvání v prostorách školy

Průběžně bylo na schůzkách odhlasováno

·         Finanční příspěvky na soutěže  a akce pořádané ŠP

·         Odměny za soutěže (, Masopust, Halloween)

·         Drobná vydání na činnost ŠP (fixy, papíry, notýsky, obaly…)

·         Peníze za šeky z podzimního sběru do tříd (využití dle domluvy v jednotlivých třídách)

·            Příspěvky na nákup knížek do třídních knihovniček

·         Vánoční dekorace (příspěvek na nákup materiálu – jarmark 2. stupeň)


        Ve čtvrtek 5.3.2020 někteří členové školního parlametu pomáhali prodávat zákusky v rámci projektu Světové školy. Děkuje Vám všem, kteří jste do tohoto projektu přispěli...

 

 

 

 

 


14. 2. 2020 kluci a  holky si mohli nechat  Valentýnskou poštou doručit psaníčko, nebo dáreček. Během první hodiny byly vzkazy předány  zástupci školního parlamentu!

 

 

 

 


 


1.11.2019 Holky a kluci ze školního parlamentu připravili pro děti z prvních a druhých tříd halloweenskou párty v tělocvičně...


Ve dnech 10. a 11. 10. jsme se zapojili do projektu 72 hodin. Žáci ze školního parlamentu připravili pro své spolužáky sběr starých elektrospotřebičů a víček. V odpoledních hodinách nám pomáhali dobrovolníci na zlepšení prostředí naší školy...


 

 

3. 10. 2019 jsme spali ve škole... I letos zahájil náš školní parlament svojí činnost spaním ve škole. Sešli jsme se téměř všichni. Přivítali jsme nové kluky a holky, pobavili se při hraní seznamovacích her a pak se pustili do práce. Strávili jsme tak společně několik příjemných hodin. Jsme zatím plni nadšení a chuti. Doufáme, že nám to vydrží co nejdéle!!!

 

 

 

 


Školní rok 2018/2019

Uskutečněné akce:

·         Projekt 72 hodin – osázení dvora cibulkami

·         Spaní ve škole

·         Sběr papíru (podzimní – jarní)

·         Pečení na charitu  (pečení  + pomoc s prodejem

·         Halloweenské odpoledne pro nejmenší

·         Masopustní týden

·         Taneční soutěž

·         Celoroční sběr víček

 

Schránka důvěry: v provozu

Řešeny 2 info

a)      Jedna řešena veřejně na schůzce ŠP

b)      2. druhá řešena ve spolupráci s třídním učitelem a preventistou

 

Připomínky ze tříd

·         Zrcadla n a chlapeckých WC 2.st. – požadavek

·         Znovuotevření bufetu???

·         Prasklé žárovky v prostorách školy

·         Žaluzie do jazykovky 2. stupně

·         Možnosti, návrhy na charitativní činnost

 

Průběžně bylo na schůzkách odhlasováno

·         Finanční příspěvky na soutěže pořádané ŠP (doprava)

·         Odměny za soutěže (recitační, Masopust, taneční, Halloween)

·         Drobná vydání na činnost ŠP (fixy, papíry, notýsky, obaly…)

·         Peníze za šeky z podzimního sběru do tříd (využití dle domluvy v jednotlivých třídách)

·         Příspěvek na charitu (Tom – bývalý žák naší školy)

·         Ukončená adopce africké dívky (dokončila vzdělávání)

·         V budoucnu se zaměříme na charitativní pomoc v našem regionu

·         Příspěvky na nákup knížek do třídních knihovniček 2. tříd

·         Vánoční dekorace (příspěvek na nákup materiálu – jarmark 2. stupeň)

  

  

 

 

2017-2018

 

11. 4. 2018 holky a kluci ze školního parlamentu připravili pro své spolužáky taneční soutěž, které se zúčastnilo 16 týmů. Nejlépe si vedla skupina z 8.A, která vyhrála jak hlasování poroty, tak diváků.


 (více foto - fotogalerie)

 za školní parlament H. Paroubková a J. Hes

 

 12. a 13. 10. jsme se zapojili do celostátního projektu 72 hodin, úkolem bylo vylepšit naše okolí. Celou akci připravili holky a kluci ze školního parlamentu a naši pozornost jsme zaměřili na spojovací zeď mezi tělocvičnou a budovou gymnázia. Výsledek snažení můžete posoudit ve fotogalerii.
 Akce se zúčastnilo více než 40 žáků naší školy, všem kteří nám přišli pomoct děkujeme...

(více foto - fotogalerie)

Za školní parlament Hana Paroubková a Jaromír Hes


 

 

2016-2017

zápis ze schůzky 7. 2. 2016

zápis ze schůzky 1. 12. 2016

členové školního parlamentu

rozdělení funkcí

termíny sběru víček v letošním školním roce


9.5.-12.5. jsme sbírali starý papír, celkem 15873 kg. Do sběru se zapojily všechny třídy. Nejlepší tři čekala sladká odměna.

 

 

 


 


5.4. 2017 jsme připravili taneční soutěž. Nejlepší skupiny vyšleme do okresního kola, které se bude konat v Příbrami

 

 

 

 


28. březen je dnem učitelů. Holky a kluci ze školního parlamentu připravili pro naše učitele "malé poděkování"...

 

 

 

 


31. 1. 2017 členové školního parlamentu již podruhé vyhlásili sbírku andělů. Sebraní andělé budou předáni pracovnicím v Benešově, odkud poputují k nemocným dětem i dospělým.

 

 

 

 


Sběr papíru podzim 2016


13. 10. 2016 školní parlament již tradičně zahájil nový škoní rok spaním ve škole. Poznávali jsme se navzájem, zapojili se do projektu 72 hodin a připravovalli jsme další akce...

 

 

 

 


 

2015-2016

5. 5. 2016 dnes jsme dokončili sběr papáru. Celkem jsme nasbírali více než 13 tun. Tři nejlepší třídy byly odměněny. Část výtěžku z  této akce bude věnována na naší adoptovanou černošku Zawadi.   ŠKOLNÍ PARLAMENT

27. 4. 2016 "Předveď co umíš" s tímto názvem uspořádal  školní pralament talentovou soutěž, do které se přihlásili kluci a holky od 1. do 9. třídy. Soutěžilo se převážně v tancování a zpívání. Těžkou roli měla porota, protože vybrat nejlepší vystoupení bylo opravdu obtížné. Všichni byli dobří, ale soutěž je soutěž a tak bylo nutné rozhodnout o vítězi, kterým se stal pěvecký sbor na druhém místě skupina WORMS a na třetím Aneta - Dvojka aerobik. Speciální cenu poroty si odnesla Nelly Ashraf Magdy za své vyprávění z 1.B.

 

 

31. 3. 2016 zástupci školního parlamentu slavnostně předali andělíčky, kteří prostřednictvím paní Prchalové zástupkyně sdružení RUAH-ops. potěší vážně nemocné... Děkujeme všem, kteří přinesli, nebo nám pomáhali andělíčky vyrábět.

 

 

 

 

12. 2. 2016 Měsíc únor patří již tradičně masopustu. V prostorách naší 1. základní školy Sedlčany si tuto tradici společně užíváme již jedenáct let. Nápad se zrodil v hlavách vychovatelek ze školní družiny (celý článek)

 

 

 

 

 

"Máknem a bude to" heslo letošního ročníku cestotátní akce na 72 hodin. Jako již po několikáté jsme se i my do této akce zapojili. Celou organizaci zajistil školní parlament. Ve čtvrtek a pátek jsme všichni sbírali staré elektro, víčka a baterie. Po vyučování se dobrovolníci zapojili do "tajné akce" na výzdobu školy a tak trochu jsme "rozsvítili" některá zákoutí v naší škole...

 

 

 

01.10.2015 i tento školní rok jsme zahájili práci školního parlamentu oblíbenou akcí "spíme ve škole"...

V příštím týdnu se zapojíme do celostátní akce "72 hodin". Chceme chránit své okolí a tak jsme se rozhodli posbírat a následně ekologicky zlikvidovat staré elektrospotřebiče a baterie (můžete přinést ve čtvrtek a pátek ráno 8.-9.10. před vyučováním, nebo o velké přestávce.
Připravili jsme i "tajnou akci" na vylepšení naší školy, kdo má zájem může se zúčastnit (více na nástěnce parlamentu)

 

2014-2015

Od 23.3. do 1.4. bude probíhat na naší škole akce "CHCEME MĚNIT NAŠÍ ŠKOLU". Máte možnost změnit prostředí v naší škole pomocí ankety. Rozhlédněte se kolem sebe, co by jste chtěli vylepšit. Své nápady vhazujte na anketních lístcích do krabice u nástěnky parlamentu. Nejlepší nápady budou uskutečněny!

Na nápady se těší Školní parlament

 

 

 

25. 2. 2015  připravili holky a kluci ze školního parlamentu taneční soutěž. Do soutěže se zapojilo sedm tanečních týmů. Nejvíce bodů a tím i první místo získala skupina Tygři ze 7. A, na druhém místě byla skupina Crazy Dolls a o třetí místo se podělily skupiny Cookies a Dupáci. Obdiv zaslouží především třídní skupiny, které svým nadšením dokázaly nahradit preciznost a secvičení  ostatních tanečních skupin...

 

 

 

 

17. 2. 2015 jsme oslavili masopust. V letošním roce jsme zvolili nové pojetí. V tělocvičně jsme si nejen zatancovali, ale i hlasováním vybrali nejhezčí masku...

(více foto - fotogalerie)  

 

 

 

 

 

21. 11. 2014 jsme připravili "větrníkový den" Celá akce vznikla na podporu evropského projektu pro cystickou fibrozu. Prostřednictvím školního parlamentu jsme zapojili všechny děti naší školy. Poděkování zasíláme firmě Spálenský, která připravila dřevěné lišty,  deváťákům, kteří pomáhali našim nejmenším prvňáčkům s přípravou větrníků a vlastně všem, kteří se do projektu zapojili...

 

 

 

 

7.11.2014 jsme ukončili sběr starého papíru. O velké přestávce proběhlo slavnostní vyhlášení třech nejlepších tříd a zástupci parlamentu jim předali sladké odměny...

Děkujeme všem rodičům i dětem, kteří nám přinesli starý papír i těm, kteří pomáhali...

 

 

 

 

 

10. 10. 2014 Dnešní noc strávili členové školního parlamentu ve škole. I letos zahájil náš školní parlament svojí činnost spaním ve škole. Sešli jsme se téměř všichni. Přivítali jsme nové kluky a holky, pobavili se při hraní seznamovacích her a pak se pustili do práce, tajnými volbami jsme zvolili předsedu a místopředsedu a "rozebrali si" další důležité funkce. Domlouvali jsme se na dalších akcích, vytvořili novou nástěnku a spoustu dalších materálů.  Strávili jsme tak společně několik příjemných hodin. Jsme zatím plni nadšení a chuti. Doufáme, že nám to vydrží co nejdéle!!!

(více foto - fotogalerie)

 

10. 10. 2014 Na posledním školním parlamentu vznikl nápad jak vylepšit okolí naší školy. Tak jsme projekt 72 hodin rozšířili o malování zábradlí, kterého zúčastnila více jak dvacítka dobrovolníků z naší školy...

(více foto - fotogalerie)

 

 

 

Za školní parlament Hana Paroubková a Jaromír Hes

 

 


 

školní rok 2013-2014


  • Z 26. 9. na 27. 9. 2013 jsme spali ve škole... I letos zahájil náš školní parlament svojí činnost spaním ve škole. Sešli jsme se téměř všichni. Přivítali jsme nové kluky a holky, pobavili se při hraní seznamovacích her a pak se pustili do práce. Domluvili jsme si pravidla, kterými se budeme řídit. Tajnými volbami jsme zvolili předsedu a místopředsedu a "rozebrali si" další důležité funkce.... Strávili jsme tak společně několik příjemných hodin. Jsme zatím plni nadšení a chuti. Doufáme, že nám to vydrží co nejdéle!!! (více foto - fotogalerie)

 

 


Z historie...

 


Školní parlament uspořádal soutěž ve sběru papíru.  Nejlepší tři třídy byly odměněny. První místo si vysbírala 8.B s 1887kg na druhém místě skončila 1.B s 1452 kg a na třetím 4.B s 1081 kg. Jak naložíme se získanými prostředky? Část určitě půjde na naši adoptovanou Afričanku, další část využijeme pro potřeby školního parlamentu, především na nákup cen do soutěží, které organizujeme... (školní parlament)  


17.3.2010 se uskutečnila taneční soutěž pořádaná školním parlamentem. Přihlášeno bylo pět týmů, nakonec nastoupily pouze čtyři. Nejlépe si vedla taneční skupina  děvčat z 9.C...

Ti menší nezůstanou pozadu, již plánujeme akci i pro první stupeň...

 

 

 

 

 


Školní parlament uspořádal pěveckou soutěž...

Ve středu jsme uspořádali pěveckou soutěž. Více jak desítka soutěžících zpívala dvě písničky, jednu bez hudebního doprovodu a druhou  s hudbou.  O vyhodnocení nejlepšího zpěváka se postarala porota složená z učitelů a žáků, i diváci měli možnost  a v hlasování zvolit "svého favorita"...
U poroty si nejlépe vedla Anička Novotná a diváky si nejvíce získala Olha Chuzdyuk. Blahopřejeme, a pokud bude další kolo (přislíbila GaSOŠE - proto jsme taky tuto soutěž dělali), držíme palce...

 

 

 


DRUHÉ KOLO VE SBĚRU VÍČEK

Ve středu 20.1. se konalo již druhé kolo soutěže ve sběru víček.
Jedna třída opravdu překvapila. Byla to 1.A, která měla 12,3 kg.


školní rok 2019/20