naše škola je zapojena do projektu EU  
Primáře Kareše 68, 264 01 Sedlčany tel.: 318822572 mail:
skola@1zs-sedlcany.cz   
zpět na hlavní stránku:
 aktualizace: 30. 06. 2011            

 

zpět na hlavní stránku:

 

školní rok 2010 - 2011


Slavnostní vyřazení devátých tříd proběhlo 29.6.2011...

 (více foto - fotogalerie)


I přes dvě první místa jsme skončili třetí... Již pravidelně se účastníme závodu pramic sedlčanských škol, který pořádá kanoistický oddíl. Získali jsme dvě první místa (7. a 9. ročník) a dvě třetí (6. a 9. ročník) Při velmi vyrovnaných výsledcích vše mohla změnit učitelská rozjížďka, kde jsme skončili třetí a stejnými body jako Propojení jsme se museli spokojit s posledním místem...

(více foto - fotogalerie)


Deváťáci z naší školy 24.6.2011 navštívili již po páté mateřskou školku na Jižním sídlišti v Sedlčanech. Děvčata připravila pro děti různé hry a dipomy. Vlastnoručně ušily krásné hračky. Všem se setkání moc líbilo...

(více foto - fotogalerie)


Poslední akce školní družiny. Sladká páteční tečka za školním rokem byl zmrzlinový pohár v restauraci Coloredo...

(více foto - fotogalerie)


Už známe vítěznou fotografii naší soutěže...

přehled výsledků a hodnocení


22.6.2011 se nejmenší žáci naší školy rozloučili krátkým programem plným písniček a básniček s první třídou...

(více foto - fotogalerie)


22.6.2011 se žáci 7.A vydali na školní výlet do Hulína...

(více foto - fotogalerie)


Ve čtvrtek 16.6. 2011 uspořádala naše škola oblastní závody v atletické všestrannosti pro děti z 1. stupně. Holky a kluci závodili v běhu na 60 m, 500 m a 800 m, skoku dalekém a hodu míčkem.

1. místo obsadili: B. Bartáková, K. Cihelková, L. Petržílka, T. Svoboda a Š. Studenovský
2. místo obsadili: Ž. Bláhová, J. Bartoš, L. Novotný a N. Matuchová
3. místo obsadili: A. Pech, L. Jenčík a O. Novotný

(více foto - fotogalerie)


Děti ze 3.A a 4.B se zapojily do soutěže Přilby dětem, kterou pořádalo Ministerstvo dopravy spolu s OPeračním programem Doprava financovaným z evropských fondů. Úkolem bylo správně zodpovědět na otázky znalostního kvízu o EU, dopravě a bezpečnosti a namalovat obrázek s dopravní tématikou. Třídy, které odeslaly obrázky a odpovědi co nejdříve, byly odměněny. Každý žák získal cyklistickou přilbu...

(více foto - fotogalerie)


17.6. byla uzávěrka prací do fotosoutěže Náš Kraj. Svoje fotografie přihlásilo do soutěže 9 budoucích fotografů a fotografek z naší školy. Teď bude na porotě  i na váš posoudit, které záběry budou  mezi  nejlepšími... Vyhodnocení výsledků bude v pátek 24.6.   od 10:00 v aule.

Pokud se vám některý snímek opravdu líbí, můžete mu poslat svůj hlas na mira@1zs-sedlcany.cz   (stačí napsat do předmětu fotosoutěž a  jméno snímku . Hlasovat mohou všichni - ale každý pouze jednou).

(soutěžní fotogalerie)


6.B vyjela na školní výlet na Šumavu. Navštívili jsme hrad Rabí, muzeum v Sušici a Kašperských Horách, tělo protáhli výstupem na rozhlednu Svatobor a tůrou na Povydří...

(více foto - fotogalerie)


Cesta od Štěchovické elektrárny přes Svatojánské proudy až na Slapy, aneb sprintem za panem učitelem Novotným... 7.6.2011 se konala exkurze, které se zúčastnili  žáci 9. tříd. Autobus nás dovezl do Štechovic,   šli jsme do vodní elektrárny, kde nám pan průvodce pustil krátké filmy a pak  nám ukázal celý areál elektrárny. Potom jsme vyrazili směr - Svatojánské proudy. Byla to opravdu zajímavá procházka. Pan učitel byl občas "velmi rychlý". Nakonec jsme všichni dorazili unavení k autobusu a odjeli zpět do Sedlčan... (9.A)

(více foto - fotogalerie)


V středu 8.6.2011 si zopakovali výlet na kolech  žáci 8.A Tentokrát na Moninec, kopců i kilometrů bylo víc než v pátek. Zážitky v lanovém centru i v přilehlém areálu za to však určitě stály...

(více foto - fotogalerie)


Na dětský den jsme si vybrali prohlídku výrobny perníků v Počepicích. Pan Hejhal už na nás čekal, aby nás mohl provést po své výrobně. Při pohledu na všechen ten perník jsme měli co dělat, aby jsme jim to tam nesnědli. Po prohlídce jsme šli na golf, který všechny bavil. Unavení z golfu jsme se pořádně najedli v místní hospodě. Domů jsme odjížděli plní krásných dojmů... (9.A)

(více foto - fotogalerie)


V pátek 3.6.2011 vyrazili žáci 8.A na kolech na Častoboř, kde vyzkoušeli jízdu na pramicích...

(více foto - fotogalerie)


Třídy 4.AB se vypravily na školní výlet ve čtvrtek 2. června. Prvním cílem byl hrad Karlštejn. Prohlédli jsme si vybavení hradu, obrazy a nejvíce nás zaujala kopie Svatováclavské koruny. Cestou zpět jsme se zastavili v muzeu voskových figurín  a pak už jsme odjížděli směr Koněpruské jeskyně. Domů jsme dorazili po 17 hodině plni pěkných zážitků...

 

(více foto - fotogalerie)


30.5.-1.6. se žáci z 9.B vydali na školní výlet do Vášova mlýna. V pondělí ráno jsme odjeli autobusem do Milevska a poté následovala cesta k Vášovu mlýnu. Tam jsme se ubytovali do chatek. Počasí se nám vydařilo, proto jsme se mohli koupat v místním rybníku. Večer jsme strávili opékáním buřtů u ohně. Z výletu jsme byli nadšení.

 

(více foto - fotogalerie)


Žáci 1. tříd byli na výletě na Konopišti. Počasí se vydařilo a řízky od maminek se snědly. Na nového medvěda Jiříka však čekali marně, nevylezl ze svého pelíšku. Největším zážitkem byla jízda mašinkou a nakupování...

 

(více foto - fotogalerie)


25.5.2011 jsme upořádali pěveckou soutěž pro všechny holky a kluky naší školy. Přihlásilo se 17 soutěžících, kteří přízeň poroty i publika získávali ve dvou kolech naší pěvecké soutěže. V prvním zpívali všichni bez doprovodu a v druhém s hudbou. (karoake).  -  školní parlament

(více foto - fotogalerie)

video na:
http://www.youtube.com/watch?v=HT8Rapx6KHY


Třída 5.A si vyráběla trička na rozloučenou s prvním stupněm...

(více foto - fotogalerie)


23. a 24.5. se žáci naší školy zúčastnili Sedlčanské T-ballové ligy. Chlapci obsadili 1.místo, děvčata se umístila na 5.místě. Gratulujeme...

(více foto - fotogalerie)


24.5.tématická exkurze (Tv-Z) na kole Českým meránem a Čertovou hrbatinou. S výběrem žáků 7.-9. tříd jsme navštívili místa Sedlčanska.
- křížová cesta v Jesenici
- zámek Bolechovice
- družicové radiokomunikační centrum Sedlec
- Lanové centrum Monínec
- vesnickou památkovou zónu Ounuz
- Poštovnu na Javorové Skále
- vodní kanál Nové Dvory - Nedrahovice

(více foto - fotogalerie)


Naše škola se zúčastnila v úterý 17.5. a ve čtvrtek 19.5. atletických závodů - Pohár rozhlasu v Příbrami. Závodníci velmi pěkně  závodili, někteří si vytvořili osobní rekordy. Všem děkujeme za reprezentaci naší školy...

(více  foto - fotogalerie)


19.5.2011 se žáci 4. ročníku vypravili na exkurzi do Ostré u Lysé nd Labem. V historické vesničce se seznámili s lidovými řemesly, které si také mohli sami vyzkoušet, např. výrobu mýdla nebo svíčky, provázku nebo papíru...

(více foto - fotogalerie)


Ve čtvrtek 12.5 se žáci 9.B zúčastnili výletu na Husovu Kazatelnu .
Na místě jsme mohli vidět dvoumetrový kamenný viklan, na kterém kázal Jan Hus .
Dále jsme viděli spoustu velkých kamenů, které připomínali rozpůlený krajíc chleba, puklé srdce a nebo sedátka. 
Poté jsme se byli najíst v restauraci v Petrovicích. 
I když nám na konci výletu začalo pršet myslím si že jsme si tento výlet užili.    T.M. 9.B

(více foto - fotogalerie)


Ve středu v 17:00 jsme se sešli ve škole. Navečer jsme strávili hraním her, které vymysleli naši učitelé, po večeři( většina si objednala pizzu) jsme pokračovali v programu, zahráli jsme si  i divadlo a doufám, že se všichni bavili ... 8.B
 

video z večerního programu na

 

(více foto - fotogalerie)


10.5.2011 2. ZŠ Sedlčany pořádala florbalový turnaj.
1.ZŠ chlapci 1. místo
1. ZŠ dívky 3. místo
Nejlepší střelec Roman Chyle z 9.B

(více foto - fotogalerie)


Ve čtvrtek jsme zakončili celoškolní projekt "Můj region" společnými prezentacemi.
Více informací o projektu přineseme v brzkých dnech po vypracování závěrečných zpráv.
Nejvíce hlasů a tak pomyslné první místo obsadila skupina, která vytvořila krátký film  o Sedlčansku... (můžete se podívat na http://www.youtube.com/watch?v=UZBBEYoIsYk)


 

(více foto - fotogalerie)

(foto ze skupiny - fotogalerie)


Další akcí školního parlamentu byla pexesiáda. Středeční odpoledne bylo v aule ve znamení pexesa. Akce se zúčastnila téměř dvacítka hráčů , kteří společně svedli boj nejen se svojí pamětí...

(více foto - fotogalerie)

 

Konečné výsledky sběru papíru, který uspořádal školní parlament. Tentokrát na podporu naší adoptované Afričanky Zawadi... celkem jsme nasbírali 9 707 Kg
Na nejlepší tři třídy čekala (již pravidelná) sladká odměna.  Tentokrát to bylo opravdu TĚSNÉ !!! Na prvním místě 2.B o pouhé čtyři kilogramy předběhla 3.A. Na třetím místě 2.A také  "o pár kilogramů" . Gratulujeme a děkujeme všem (i rodičům, babičkám a dědečkům, které jsme ráno "odbavovali", když přivezli starý papír svým ratolestem... Pomohli jste naší adoptované Afričance a zbytek peněz určitě dobře využijeme na ceny a další aktivity, které pořádáme pro všechny holky a kluky z naší školy. (školní parlament) 

(více foto - fotogalerie)


McDonaldś Cup - okrskové kolo Sedlčany
1. ZŠ uspořádala okrsková kola 1. - 3. tříd (4 družstva) a 4.-5. tříd (8 družstev). V obou kategoriích jsme postoupili z 1. místa do okresního kola (Příbram a Dobříš)

(více foto - fotogalerie)

 

Zelený velikonoční čtvrtek ŠD strávila ve svíčkárně RODAS v Šestajovicích. Výlet se dětem líbil, každý si vyrobil několik svíček a voskem zdobená vajíčka. Zpestřením byla malá farma, která je součástí areálu. Sladkou tečkou na závěr byla výborná zmrzlina v Bystřici...

(více foto - fotogalerie)

 

Školní družina na přírodovědné vycházce, spojené s krmením koní na šiberáku...

(více foto - fotogalerie)

 

Prohraná sázka... Před měsícem jsem se na školním parlamentu vsadil s třídou 8.B, že nasbírám víc víček než oni (přepočítáno na jednotlivce ) ostatní třídy se báli, nebo je jejich zástupci nepřesvědčili.  Sázka byla uzavřena, pokud prohraju  zorganizuji akci "spíme ve škole", pokud prohraje třída, nacvičí  a  zazpívá před CELOU ŠKOLOU písničku, kterou vyberu. Byl to boj, ale nakonec jsem vyhrál (o pár deka...) Tímto bych chtěl poděkovat všem kteří mi pomáhali sbírat a nebylo jich málo. A protože se mi přístup  8.B moc líbil, dojde i na to spaní ve škole... J.H.

můžete to zkouknot na:

 

Holky a kluci z prvního stupně se naučili v rámci hudební výchovy mazurku...  

video na  http://www.youtube.com/watch?v=3_4lzaPq1QE

 

 

Noc ze 7.4 na 8.4. strávili členové školního parlamentu ve škole.  Ve čtvrtek v podvečer se sešla většina členů školního parlamentu ve škole, aby společně pracovala na přípravě akcí, které proběhnou do konce školního roku. Práci jsme "prokládali " spoustou krátkých her, které podporovali nejen komunikaci v týmu ale především dobrou náladu. Předělali jsme nástěnku u vstupu do školy  (akce školního parlamentu) připravili sběr papíru - už se zase blíží termín platby za "naši adoptovanou afričanku". A pro zábavu pracujeme na turnaji v piškvorkách,  pěvecké soutěži (karaoke) a nově i turnaji v pexesu...

(více foto - fotogalerie)

 

30.-31.3.2011 proběhl na GaSOŠE turnaj ve florbale. Chlapci obsadili 4. místo a děvčata 2.

(více foto - fotogalerie)

 

30.3.2011 proběhla beseda pro žáky 5. tříd s Táňou Kalinovou - porodní asistentkou ÚPMD Praha na téma výchova rodičivství a mateřství...

(více foto - fotogalerie)

 

21.-23.3 se v Karlových Varech uskutečnilo celostátní kolo soutěže dětí a mládeže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Úroveň soutěže byla velmi vysoká i díky profesionálnímu složení poroty, ve které zasedl mj. také porotce předních ročníků Superstar prof. Eduard Klezla a řada předních pěveckých pedagogů a umělců v čele s předsedkyní poroty prof. pražské konzervatoře Brigitou Šulcovou. Naši školu reprezentovaly vítězky krajského kola Amálie Kolářová (5.B) a Denisa Heranová, které předvedly vynikající výkon. V konkurenci několika desítek zpěváků a za klavírního doprovodu Mgr. Martiny Tomáškové si Denisa Heranová ze 6.A vybojovala krásné čestné uznání. Gratulujeme!!

(více foto - fotogalerie)

 

Ve dnech 23. 3. a 24.3. 2011 pořádala 1. ZŠ Sedlčany 2. ročník oblastní vybíjené pro smíšená družstva.
23.3. se zúčastnili žáci a žákyně 1. – 3. tříd. 1. ZŠ Sedlčany si vybojovala 1. místo, 2. místo obsadila 2. ZŠ Propojení, na 3. místě se umístila ZŠ Kosova Hora a na 4. místě byli žáci ze ZŠ Chlum.
24.3. soutěžilo 7 smíšených družstev ze 4. a 5. tříd.
1.místo: 1. ZŠ Sedlčany (5. třída)
2.místo: 2. ZŠ Propojení (4.třída)
3.místo: ZŠ Kosova Hora
4.místo: 1.ZŠ Sedlčany (4.třída)
5.místo: ZŠ Sedlec-Prčice
6.místo: ZŠ Chlum
7.místo: 2. ZŠ Propojení (5.třída)
Všem zúčastněným děkujeme za účast a fair play hru

(Více foto - fotogalerie)

 

 17.3.2011 Kluci a holky nejen z  3.tříd v rámci tělesné výchovy chodí bruslit... Do této akce je zapojená  celá škola a tak většina dětí má možnost se zdokonalit  ve svém bruslařském umění.

(Více foto - fotogalerie)

video na: http://www.youtube.com/watch?v=SaeoRnrdMTI

 

 Minulý týden si skupina deváťáků při praktických činnostech  zahrála na kuchaře...
Úkol byl jednoduchý, za stanovenou částku nakoupit potraviny (v jednom nejmenovaném supermarketu, ve kterém jsme raději nenatáčeli) a uvařit co možná nejchutnější a nejlepší jídlo pro všechny členy skupiny... Holky a kluci si vůbec nevedli špatně a rozhodnout kdo je lepší bylo tak obtížné, že nakonec vyhráli všichni (a tak si mohli zapsat zaslouženou jedničku do ŽK...)

video z vaření najedete na:

 

 

 17.3.2011 Děti v rámci předmětu pracovní činnosti zkoušely fotografovat v režimu makro, jak se jim to povedlo můžete zhlédnout zde...

(Více foto - fotogalerie)

 

 

 17.3.2011 proběhna na naší škole recitační soutěž Sedlčanská růže. Tohoto již 16. ročníku se zúčastnilo 81 dětí ze Sedlčan a okolních škol.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Mezi oceněnými bylo i několik našich dětí:  Linda Jiždíková 1. místo, Karel Souček 2. místo, Valerie Papežová čestné uznání, Karolína Vybíralová 2. místo, David Samec čestné uznání a soubor "Červená Karkulka" 2. místo.

(Více foto - fotogalerie)

 

 15.3.2011 návštěva v městské knihovně
Děti ze ŠD si tentokrát vyzkoušely malování nohou, nebo ústy, jako umělci s tělesným postižením. Nebylo to tak jednoduché, jak se zdálo, ale obrázky se nakonec podařily. Budou vystaveny v městské knihovně...

(Více foto - fotogalerie)

 

 Informace z lyžařského kurzu v Harrachově...

 fotky z celého týdne najdete na "rajčeti":

 http://lvvz1zssedlcany.rajce.idnes.cz/

další informace naleznete na ...

webová adresa hotelu http://www.hotelskicentrum.cz/

webová adresa lyžařského areálu v Harrachově http://www.skiareal.com/

 

 

V pátek 25. 2. 2011 se  v Mělníku uskutečnilo krajské kolo soutěže ve zpěvu  Karlovarský skřivánek. Děti soutěžily v několika kategoriích a  i přes silnou konkurenci předvedly vynikající výkon. Gratulujeme Amálii Kolářové (5.B) k 1. místu a Denise Heranové (6.A) ke 2. místu. Obě dívky postupují do celostátního kolo v Karlových Varech, které se uskuteční 21-23.3.2011.

video Amálky najdete na:

 http://www.youtube.com/watch?v=sXnXoR7Rp5E

 

 

 

 24.2.2011 proběhlo školní kolo v recitaci. Celkem se zúčastnilo 32 žáků. V I. kategorii se na prvním místě umístnila Dorota Kolářová z 7.B, na druhém Barbora Volková z 6.A a na třetím Jarda Houdek z 7.B.
Ve II kategorii zvítězila Dominika Neužilová z 9.A před Kristýnou POslušnou  z 9.A a Tomášem Lerchem z 8.A.

Tito žáci si zajistili nominaci na soutěž Carmina.

(Více foto - fotogalerie)

 

 Poslední den našeho masopustního týdne...

(Více foto - fotogalerie)

 

 

 

K maopustnímu veselí patří zpěv, tanec, pití, jídlo. Nesmí chybět ani pečivo. Děvčata z 1. a 3. oddělení školní družiny pekla "Boží milisti". Nestalili jsme ani fotit, jak byly dobré. Mňam, jen se po něm zaprášilo...

(více foto - fotogalerie)

 

 

 

V další dílčí soutěži recyklohraní žáci 4.B vyrobili plakát na téma " BATERI DO KOŠE NEPATŘÍ", tento plakát umístili do sběrného dvora v Sedlčanech.

 

 

 

Černý čtvrtek...

    (více foto - fotogalerie)

 

 

V další dílčí soutěži recyklohraní žáci 4.A vyrobili plakát na téma " BATERI DO KOŠE NEPATŘÍ", tento plakát umístili do sběrného dvora v Sedlčanech.

    (více foto - fotogalerie)

 

 

Modrá středa...

Masopustní týden na naší škole

    (více foto - fotogalerie)

 

 

Červené úterý...  (tak tedy skoro červené...)

Masopustní týden na naší škole

    (více foto - fotogalerie)

 

 

Začátek masopustního týdne na naší šlole.
Bílá, bílá, bílá...

    (více foto - fotogalerie)

 

 

8.2.2011 školní turnaj v halové kopané
kat. 6.-7. tř.   1. místo  7.B
                        2. míst 7.A
                        3. místo 6.B
Nejlepší střelec 5x J. Jonuzi

kategorie 8.-9. třída
                        1. místo  9.B
                        2. místo  8.A
                        3. místo 8.B
Nejlepší střelec 5x J. Pospíšil     (více foto - fotogalerie)

 

 

1. ZŠ uspořádala běžkařský výlet na "Čertovo břemeno". Start v Libenicích, přes starou "Českou poštovnu" ze Sněžky, cíl Cunkov - U Bizona. (12 km). Zúčastnili se vybraní žáci 7.-9. tříd.
 

(více foto - fotogalerie)


 

 

K "pohádkovému" zápisu do prvních tříd se na naši školu dostavilo se svými rodiči 59 budoucích prvňáčků. Přejeme všem, aby jim úsměv a nadšení vydrželo po celou školní docházku. Na všechny se 1. září moc těšíme...
 

(více foto - fotogalerie)


 

 

V úterý 25.1.měli žáci prvního stupně možnost vyrobit si vlastní „ kovovou placku“ se špendlíkem.
Podle svých zájmů, nápadů… si každý žák namaloval pomocí speciálních pastelek a fixů vlastní osobitou placku, která se poté zalaminovala.
Páťáci vyrobili pro svoje třídní učitelky nápadité placky se svými podpisy…už na památku…..v červnu se přece rozloučí.
 

(více foto - fotogalerie)


 

 

Děkujeme všem, kteří přinesli suchý chleba, pečivo nebo jablko pro koně, kteří pomáhají postiženým dětem na statku v nedalekých Bučovicích...

Radost jsme udělali nejen majitelce statku (která všem ještě jednou děkuje, ale především koníkům i několika kozám a jedné ovci...
Celou akci ještě zopakujeme někdy na jaře, tak sušte a střádejte...

(více foto - fotogalerie)


 

 

14.1. téměř všichni žáci naší školy ze zúčastnili představení bubenické skupiny z Českých Budějovic...
Při té příležitosti zástupci parlamentu předali jednotlivým třídám druhého stupně šeky za sběr papíru v hodnotě odpovídající nasbíranému množství. (Nejlepší třída 9.B  si odnesla poukázku na 1350 Kč)

(více foto - fotogalerie)


 

 

V rámci projektu Recyklohraní jsme se zúčastnili dalšího úkolu – Vánoční koledy trochu jinak. Žáci dostali za úkol nazpívat na známé melodie koledu, která bude obsahovat slova: příroda, odpad, recyklace, zářivka.
Žáci III. oddělení ŠD s paní vychovatelkou Mášou Střihavkovou tento nelehký úkol zvládli bravurně.
Posuďte sami.

(video na www.youtube.com)


 

 

V pondělí 10.1.2011 se uskutečnil v tělocvičně 1. ZŠ Sedlčany volejbalový turnaj čtveřic. Ve vyrovnaných kláních byl k vidění hezký volejbal s dramatickými koncovkami. Z vítězství se nakonec radovalo družstvo Jiří Pospíšil, Milan Schiman, Štěpán Studenovský a Tereza Peterková. Ale výborné výkony podali všichni.

(více informací na stránkách volejbalu)

 

5.1.2011 Tři králové...

(více foto - fotogalerie) 

 

4.1.2011 jsme v dopoledních hodinách pozorovali zatmění Slunce...
 

(více foto - fotogalerie) 

 

Poslední předvánoční den na  naší škole...
 

(více foto - fotogalerie) 

 

21.12.2010 se uskutečnil Vánoční basketbalový turnaj pro žáky 2. stupně naší školy s těmito výsledky:

pořadí                                                                nejlepší střelec

mladší žákyně: 1. 6.B, 2. 7.A, 3. 7.B      Radka Štěpánová 14b.
mladší žáci: 1. 7.B, 2. 7.A, 3. 6.B                    Jan Heřman 10b.
st. žákyně: 1. 9.B, 2. 9.A, 3. 8.A, 4. 8.B  M. Štemberková 26b.
                                                               Monika Matuchová 26b.
starší žáci: 1. 9.B, 2. 9.A, 3. 8.A, 4. 8.B          Jiří Pospíšil 31b.
 

(více foto - fotogalerie) 

 

CO dělali prvňáčci v prosinci ve ŠD? S příchodem Adventu vyzdobili třídu. Společně vytvořili adventní věnec a kalendář. Ozdobili stromeček, postavili betlém. Na jarmark usušili křížaly. Sušilo se vícekrát, neboť statečně vyjídali!
Ve výtv. činnost zmizíkovali vánočního kapra. Mravorovanou technikou si každý udělal kouzelný zvoneček. Užíváme si zimní radovánky. Rádi chodíme na klouzandu i bruslit.
 

(více foto - fotogalerie) 

 

16.12.2010 připravili žáci 1. stupně pro své rodiče a blízké  tradiční Vánoční besídku.  Přinášíme  foto z dopolední generálky, která byla ještě doplněna akcí školního parlamentu, kde jeho zástupci předali jednotlivým třídám šeky za nasbíraný papír. Za každý nasbíraný  kilogram  obdržela třída 1 Kč. (5.B si "nasbírala " téměř 3000 Kč). Teď už záleží pouze na dětech a paní učitelce, jak naloží se svými  prostředky...

(více foto - fotogalerie) 

 

V pátek 12.12. jsme se zúčastnili pravidelného sportovního klání o Borce Sedlčan.
Z celkového počtu 43 žáků , kteří reprezentovali naši školu, jsme vybojovali 14 medailí.
Zlaté medaile: Studenovský Štěpán (I. kat.), Kejha Matěj (I. kat.) Heřman Jan (II. kat.), Bulan David (II. kat.), Chyle Roman (III. kat.)
Stříbrné medaile: Vybíralová Karolína (I. kat.), Barták Martin (I. kat.), Blandová Jana (II. kat.), Pospíšil Jiří (III. kat.)
Bronzové medaile: Spilková Kristýna (I. kat.), Křiváček Petr (I. kat.), Balane Daniel (I. kat.), Mikota Ondřej (III. kat.), Housa Lukáš (III. kat.)

Vítězům blahopřejeme, ale veliké díky patří všem za skvělou reprezentaci školy.        (více foto - fotogalerie)

 

V rámci hodin TV jsme bruslili na zimním stadionu...

(více foto - fotogalerie)

 

ŠD - první radovánky na sněhu... Každý si přišel na své, ať koulovačkou na Mrskošovně, nebo bobováním u Sokolovny a posledním bruslením na zimním stadionu...

(více foto - fotogalerie)

 

25.11.2010 žáci druhého stupně navštívili anglické divadlo Do-it-yourself v Redutě Praha. Slyšeli angličtinu z různých částí světa od rodilých mluvčích. Herci měli zajímavé divadlo, do něhož se i zapojili diváci. Většině se to líbilo. Divadlo žáci doporučují navštívit.. (Katka z 9.A)

 

Děti ze 3.A zahájily advent výrobou adventních věnců. Za pomoci maminek a babiček se jim moc hezky podařily...

(více foto - fotogalerie)

.

Holky a kluci ze 4.A se zapojili do soutěže "Znaky měst a obcí" vyhlášené Středočeským krajem. Jejich úkolem bylo vyrobit znak Sedlčan, který však musel být celý z odpadových materiálů a zároveň veliký 100 x 100 cm. Jak se s těmito podmínkami vypořádali se podívejte sami...
 

(více foto - fotogalerie)

.

23.11. jsme uspořádali návštění den pro budoucí prvňáčky, kteří si mohli  se svými rodiči prohlédnout naší školu. Společně  se podívali na první stupeň, do auly, na počítače i keramické dílny. Všude na ně čekaly zajímavé úkoly, které vyžadovaly nejen soustředění ale  někdy i vytrvalost ...
 

(více foto - fotogalerie)

.

18.11 a 22.11 jsme se zúčastnili okresního finále ve florbalu v Nevekově. Děvčata obsadila 2. místo a chlapci 5. místo.

(více foto - fotogalerie)

.

Kroužek ZUMBY na naší škole...
Zumba, zumba, zumbička to je naše školička. Cvičíme a zumbujeme, tak se jukni na fotky, máme cvičební botky. (Kája V.)

Zumbička je nejlepší, hlavně pro radost. Tělíčku to prospívá, hopsa, hopsa, hops, skáčeme a zumbujeme, baví nás to moc. (Petr K.)

(více foto - fotogalerie)

.

14.10.2010 se žáci pátých tříd zúčastnili v Městské knihovně Sedlčany besedy s ilustrátorem a spisovatelem Milošem Kratochvílem a Tomášem Řízkem. Zároveň byla vyhodnocena soutěž, které se děti zúčastnily v loňském školním roce.

(více foto - fotogalerie)

.

Žáci 5.AB navštívili 11.11.2010 Planetárium v Praze. Před pořadem "Pohyby Země si děti prohlédly i podmořský svět.

(více foto - fotogalerie)

.

V rámci TV probíhá plavecký výcvik v bazénu ve Smilovicích pro 6. - 9. třídy.

(více foto - fotogalerie)

.

V minulém školním roce se zúčastnili literární soutěže, kterou vyhlásil Středočeský kraj. A naši žáci si vedli skvěle. Do soutěže jsme zaslali celkem 10 literárních a 30 výtvarných prací. Marek Janeček ve své kategorii obsadil první místo a Ivan Žák společně se Štěpánem Studenovským skončili v kategorii mladších žáků na pěkném šestém místě.  Všichni tři se zúčastnili  slavnostního vyhlášení v Kutné Hoře a odvezli si pěkné ceny...

(vítězná práce Marka Janečka)

(článek z Vlaštovky )                 (dopis Ivana a Štěpána)      

.

V pátek 5.11.2010 proběhlo v aule slavnostní vyhodnocení soutěže  školního parlamentu ve sběru papíru. Na prvním místě se umístnili kluci a holky z 5.B, kteří nasbírali neuvěřitelných 2760 kg, na druhém místě skončila třída 3.A a třetí obsadila 2.B.
Ale ani ostatní třídy nepřijdou zkrátka. Z každého odevzdaného kilogramu dostane třída 1 Kč a bude záležet pouze na nich jakým způsobem se svými prostředky naloží. Zbylá částka bude sloužit na chod školního parlamentu, především na zajištění dalších akcí..
Celkem jsme nasbírali 15299 kg!!!

(více foto - fotogalerie)

.

 

.

4.11.2010 proběh turnaj v halové kopané v Benešově. Obsadili jsme druhé místo ve skupině...

(více foto - fotogalerie)

 

.

V týdnu od 1.11 do 5.11 sbíráme starý papír... Školní parlament vyhlašuje soutěž o nejlepší třídu - vyhlášení v pátek v 10 hodin v aule. Na první tři třídy čekají opět sladké ceny. (Mňam)

Čtvrtek - už máme přes 10 000 kg!!!
- 5.B je jasným favoritem, jak se rozhodne mezi druhým až šestým  místem? Rozdíly jsou minimální...

(více foto - fotogalerie)

 

.

 

.

4.11.2010 navštívil 9. třídy lektor z Německa. Holky a kluci z devátých tříd měli možnost si vyzkoušet svoje  jazykové možnosti...

(více foto - fotogalerie)

 

 

.

Jak se prvňáčci zabydleli v družině? Ne všichni dali svůj obtisk na zeď. Proč asi?
Jinak malujeme, zpíváme, čteme, stavíme, hrajeme společenské hry a sportujeme. Nejoblíbenější hra je  "Na sochy, Ovocný koš a Autobus".
Molitanový domeček je velmi oblíbený. Cituji děti: "Ten domeček nikdy a nikomu nedáme, to ho radši zbouráme..." A tak se i stalo...

(více foto - fotogalerie)

 

 

.

V rámci projektu Recyklohraní aneb každý ví co dělat s elektroodpadem, navštívili naši deváťáci sběrný dvůr v Sedlčanech. Pan Kolář velice pěkně žákům vysvětlil, jak sedlčanští občané dobře třídí odpad...

(více foto - fotogalerie)

 

 

.

11. a 13. 10.2010 se konal v devátých ročnících v hodinách angličtiny projektový den.Žáci 9.AB se věnovali tématu adopce afrických dětí. Byli rozděleni do několika skupin a každá z nich se věnovala jednomu tématu - charakteristika adoptované dívky Zawadi, dopis, Keňa, sběr papíru... Žáci si na základě projektu uvědomili, jak bylo užitečné sbírat starý papír a jak to pomohlo naší adoptované dívce usnadnit vzdělání v její rodné zemi...

.

Akce školního parlamentu "Sbíráme víčka" se rozběhla... Pravidelně každý měsíc se mají možnost všichni zapojit do soutěžní dlouhodobé akce ve sběru víček.  Každý měsíc budou zástupci školního parlamentu organizovat jejich sběr a následné vyhodnocení. Končíme v květnu a na nejlepší třídy čeká odměna...

(průběžné výsledky říjen)

.

13.10.2010 jsme se zúčastnili florbalového turnaje o Pohár hejtmana Středočeského kraje v Příbrami. V konkurenci 11 škol naši žáci vybojovali 5.-6. místo..

(více foto - fotogalerie)

.

12.10. naše škola pořádala okrskové kolo minifitbalu. V arealu Taverny sehrálo své zápasy 7 družstev. Po zásluze postoupilo družstvo Petrovic a Kosova Hora. Na naše hráče zbylo 4. místo.

(více foto - fotogalerie)

.

5.10.2010 jsme se zúčastnili přespolního běhu kolem rybníka v Příbrami. Závodilo se ve čtyřech kategoriích. Výsledky budou zaslány do školy a vyvěšeny na nástěnce. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy..

(více foto - fotogalerie)

.

31 žáků 1.-4. třídy navštívilo knihovnu, kde se zúčastnili akce na téma "moře..." Děti měly vysvětlit pojem moře. Vytvořily moře knih, namalovaly skupinově mořské dno a sevřely do dlaně kouzelnou mušličku...

(více foto - fotogalerie)

.

2.10.2010 naše škola oslavila 120 let svého trvání dnem otevřených dveří. Již v ranních hodinách jsme se sešli abychom umožnili více jak stovce návštěvníků zhlédnout naší školu. Učitelé společně s dětmi provázeli  většinou bývalé žáky  (  a někteří opravdu pamatovali hodně staré časy...) po jednotlivých třídách, kde se mohli seznámit  s historií, ať již z připraveného povídání našich žáčků, nebo z promítaní starých fotografií i filmů...

(více foto - fotogalerie)

.

30. 9. 2010 jsme pořádali již 17. ročník Vytrvalostního běhu na dráze, kterého se zúčastnili žáci 6 škol (1. ZŠ Sedlčany, 2. ZŠ Propojení, ZŠ Jesenice, GaSOŠ Sedlčany, ZŠ Kosova Hora, ZŠ Sedlec Prčice). V osmi věkových kategoriích se naše škola umístila celkem šestkrát na stupních vítězů.

(více foto - fotogalerie)

.

6. září 2010 jsme ráno odešli ze školy na hasičskou stanici. Tam přijeli policisté a ukázali nám svoje vybavení. Potom nám ukázali svoje vybavení hasiči, které jsme si také vyzkoušeli. Prohlédli jsme si také jejich auta zvenčí i zevnitř. Potom jsme šli do školy.
                                                        Honza St. 5.A

(více foto - fotogalerie)


15.září od 15 hodin se uskutečnilo setkání rodičů 1. tříd.
Rodiče prvňáčků se seznámili s organizací nového školního roku. Pozvání na schůzku přijali (jako každoročně) zástupci z PPP Příbram, kteří si připravili krátké povídání na téma "Máme doma prvňáčka..."

Na žádost některých rodičů přidáváme "pár fotek" z normálního  dne našich prvňáčků

(více foto - fotogalerie)


Adaptační kurz šestých ročníků 1. ZŠ Sedlčany na Častoboři
Začátek školního roku 2010-2011 prožili žáci 6. tříd na seznamovacím kurzu na Častoboři, který byl pojat jako ztroskotání na pustém ostrově. Spolu se žáky se kurzu zúčastnili třídní učitelé Blanka Čížková a Milena Hellerová dále výchovný poradce Jaromír Hes a 5 žáků z 8. a 9. ročníků, Holky a kluci ze školního  parlamentu měliza úkol vytvořit přátelské prostředí pro mladší spolužáky a pomáhat učitelům s náročno♦u přípravou jednotlivých aktivit. Cílem kurzu bylo vytvořit v jednotlivých třídách přátelskou atmosféru a ulehčit dětem přechod na druhý stupeň základní školy....

(více foto - fotogalerie)


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

školní rok 2010/11

týden od 27.6. do 30.6.2011

pondělí
Volejbalový turnaj smíšených družstev

úterý

středa
Přehrada - závody pramic
SSOU Červený Hrádek - motorky

čtvrtek
vydání vysvědčení

pátek

týden od 20.6. do 24.6.2011

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 13.6. do 17.6.2011

pondělí
3.AB plavání

úterý
15:00 - 3.A recitace v KDJS rozloučení dětí 3. MŠ

středa
 

čtvrtek
2.AB plavání
Atletická všestranoat 1. st.
5.AB - výlet

pátek

týden do 6.6. do 10.6.2011

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 30.5. do 3.6.2011

pondělí
1.A, 3.AB plavání
9.B - výlet Vášův mlýn

úterý
9.B - výlet Vášův mlýn

středa
9.B - výlet Vášův mlýn
10:00 kino - Síla lidskosti 5.-í. roč. 40 Kč

čtvrtek
2.AB plavání
8:00 - 16:00 4.AB výlet Karlštejn

pátek
8:30 kino Na vlásku - 1. stupeň 40Kč

týden od 23.5. do 27.5.2011

pondělí
focení 1. a 2. stupeň
8:00 turnaj v T- ballu - chalpci
1.A, 3.AB - plavání

úterý
8:00 turnaj v T. ballu - děvčata

středa
 

čtvrtek
8:00 - 14:30 3.AB - výlet Orlík
2.AB  - plavání

pátek
Muzejní noc - historie školství
9:50 8.A, 10:10 8.B, 10:30 6.A, 10:50 7.A

 

týden od 16.5. do 20.5.2011

pondělí
1.A 3.AB - plavání

úterý
Pohár rozhlasu - ml. žáci

středa
8:00 Dublovický slavík - 1.st.

čtvrtek
2.AB - plavání
Pohár rozhlasu - st. žáci
8:00-14:30 4.AB exkurze Ostrá u Lysé nad Labem

pátek
8:00-12:00 2.AB výlet Březnice

týden od 9.5. do 13.5.2011

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 26.4. do 29.4.2011

pondělí - velikonoční

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 11.4. do 15.4.2011

pondělí

úterý

středa

 třídní schůzky - 14:30 výbor SRPDŠ a třídní důvěrníci
třídní schůzky 1.st. – 15:00
třídní schůzky 2.st. – 15:30

pátek

týden od 28.3. do 1.4.2011

pondělí

úterý
10:00 bruslení 5.AB
10:00 - 12:30 projekt Můj region

středa
8:00 florbalový turnaj dívky 8.-9.
beseda s T. Kalinovou 8:00 - 5.B v 10:00 - 5.A
Recitační soutěž Carmina

čtvrtek
8:00 - florbalový turnaj - chlapci 8.-9.

pátek

týden od 14.3. do 18.3.2011

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 7.3. do 11.3.2011

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 28.2. do 4.3.2011

jarní prázdniny

týden od 21.2. do 25.2.2011

pondělí - bílé
Připravujeme masopustní týden

úterý - červené

středa - modrá

čtvrtek - černý

pátek - strakatý

týden od 7.2. do 11.2.2011

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 31.1. do 4.2.2011

pondělí
rozdáváme vysvědčení

úterý

středa

čtvrtek

pátek
pololetní prázdniny

týden od 24.1. do 28.1.2011

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 10.1. do 14.1.2011

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 4.1. do 8.1.2011

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 20.12. do 24.12.2010

pondělí

úterý
 košíková - turnaj 2. st.

středa

čtvrtek
Vánoční prázdniny

pátek
Štědrý den

 

týden od 6.12 do 10.12.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 29.10 do 3.12.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 22.11. do 26.11.2010

pondělí
8:00 - knihovna 8.A
9:00 knihovna 8.B
Florbal chlapci - Neveklov
5.AB - plavání
1. stupeň - focení a průkazkové foto

úterý
15:00 Návštěvní den pro děti a rodiče budoucích prvňáčků

středa

čtvrtek
8:00 - 10:00 knihovna 6.B
7.-9. třída Anglické divadlo - Reduta Praha

pátek
konec plavání Smilovice - 2.st.

týden od 15.11. do 19.11.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 8.11. do 12.11.2010

pondělí
začíná testování SCIO 9. ročníků

úterý
12:30 - 13:15 školní parlament v aule

středa
8:00 - 10:00 5.A v knihovně

čtvrtek
5.AB - Planetárium v Praze
14:00 - výbor SRPDŠ
14:30 - třídní důvěrníci
15:00 - třídní scůzky 1. st.
15:30  - třídní schůzky 2. st.
16:00 - prezentace středních škol v aule - pro 9. ročník

pátek
konec plavání Smilovice

týden od 1.11. do 5.11.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek
vyhlášení sběru papíru v 10 hodin v aule

týden od 18.10. do 22.10.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 11.10. do 15.10.2010

pondělí

úterý

středa
7:40 -8:00 sbíráme plastová víčka

čtvrtek

pátek

týden od 4.10 do 8.10.2010

¨pondělí

úterý
12:00 Běh okolo rybníka - Příbram

středa

čtvrtek
10:00 školní parlament v aule

pátek

týden od 20.9. do 24.9.2010

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

týden od 13.9. do 17.9.2010

pondělí

úterý
5h Školní parlament - 1. schůzka
6h MS 5. tř.

středa
15:00 beseda s psychologem "Máme doma prvňáčka"

čtvrtek
2.A - solná jeskyně 12:30 - 14:05

pátek

týden od 1.9. do 3.9.2010

středa
8:00 nástup do školy (i šesťáci)
8:45 odjezd šestých tříd na Častoboř z autobusového nádraží

čtvrtek
18:00 informační schůzka rodičů žáků 6. tříd na Častoboři

pátek
16:30 příjezd 6. tříd z Častoboře na autobusové nádraží