@  aktualizace: 12. 9. 2018 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

  

Naše škola je zapojena do  mezinárodního projektu a spolupracuje se školou v Nepálu...

 


Ovoce do školNaše škola je zapojena do projektu, kde děti 1. stupně dostávají  2x měsíčně ovoce zdarma

 

 

NABÍDKA KROUŽKŮ ŠKOLNÍHO KLUBU

            PRO ŠKOLNÍ ROK   2019-2020  

   Informace ve školním klubu u   ved.I.Heřmánkové.


 

Nabídka kroužků školního klubu:

kroužek                                                                                              poplatek na půl roku

angl. jazyk                                      1.tř.                                               bez poplatku

paličkování                                    4.-9.tř.            st. 1500-1700                        500,- Kč

modelář                                           4.-9.tř.            st. 1330-1500                        500,- Kč

keramika                                         1.-4.tř.            út. 1300 - 1430                      500,- Kč

keramika                                         5.-9.tř.                                                         500,- Kč

keramika                                         pro ŠD           út. 1530-1700                        500,- Kč

Zumba                                             1.-7.tř.            pá.                                         300,- Kč

hra na flétnu                                   1.-5.tř.            st. 700 - 745                           300,- Kč

výtvarný kroužek                          1.-5.tř.            po. 1530 - 1700                     500,- Kč

volejbal                                           4.-9.tř.            čt. 700 – 745                          300,- Kč

cvičení na nářadí, pohybové a míčové hry   1.-5.tř                                      300,- Kč

gymnastická průprava                  1.-9.tř.            út. 700 – 745                          300,- Kč

včelařský                                        3.-7.tř.            st. 1330 - 1500                      300,- Kč

LOGOPEDIE hravě                       od 1.tř                                                          300,- Kč

košíková                                         5.-9.tř.            pá. 700 – 745                         300,- Kč

florbal                                             1.-5.tř.            po. 700 – 745                         300,- Kč

t-ball                                                3.-7.tř.            st. 700 – 745                          300,- Kč

hrajeme si s řemesly                     3.-9.tř.            pá. 1315 - 1445                     500,- Kč

deskové hry                                   4.-9.tř.            st. 1320-1450                        bez poplatku

plastikové modelářství                 od 4.tř.           st. 1500 -1630                       500,- Kč

kopaná                                            1.-3.,4.-9.tř.   st. 1325-1630                        500,- Kč

kopaná                                            5.-9.tř             čt. 1500-1630                        500,- Kč

pohybové hry                                1.tř.-čt., 2.tř.-út., 3.tř,-po. - 1140-1225       bez poplatku

florbal dívky                                  6.-9.tř.            po. 1500 – 1630                    500,- Kč

florbal chlapci                               6.-9.tř             út. 1500 – 1630                     500,- Kč

Pohybové hry jsou hrazeny škole projektem AŠSK „Sportuj ve škole“, do kterého se škola zapojila.

Poplatky za kroužky na pololetí – dvouhodinové 500,- Kč, hodinové 300,- Kč

Sportovní klub Pegas nabízí sportovní hry - zaměření na softball - zajišťuje: Tomáš Langer 724926336  e-mail: pegas.sedlcany@seznam.cz

 

 Kroužky zahájí svou činnost od 16. září 2019. Kroužek se otvírá při počtu 12 a více žáků. Zápis do kroužků keramiky proběhne 10. září. Můžete zapsat své dítě do seznamu vyvěšeném od tohoto dne na nástěnce u šatny ve staré budově. Poplatek musí být zaplacen do měsíce od zahájení činnosti. Přihlásit se je možné u vedoucích kroužků anebo u vedoucí školního klubu Ireny Heřmánkové.


    

 

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


školní rok 2019/2020