@  zpět na hlavní stránku 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

   
 
Zápis do 1. ročníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat od od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020 a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. (celý obsah)

ke stažení:

 


 

pokud budete mít zájem o více informací zde  na internetu -  tak napište

 


Další informace pro budoucí prvňáčky

Pro vaše děti bude připravená družina, v  jednotlivých odděleních jsou děti od 1. do 5. třídy


-Na naší škole pracuje školní klub, který nabízí sportovní kroužky i kroužky různého dalšího zaměření...


- Naše škola vlastní tělocvičnu, která je její součástí.


-Všechny třídy naší školy jsou vybaveny počítači připojenými k internetu a dataprojektory. Celý první stupeň je vybaven multimediálními tabulemi umožňující moderní způsob výuky.  Pro všechny žáky třídy máme k dispozici  tablety.


- Budete mít možnost výběru výuky matematiky - Výuka matematiky může probíhat moderní  Hejného metodou, popř. klasickou metodou ...
Při zápisu budete mít možnost výběru.


- Ve školní jídelně mají žáci možnost výběru ze tří jídel...


Naše škola se zapojuje do různých projektů. Získali jsme titul "Světová škola" Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Česko sportuje, Škola rorýsů, atd...

 


 z dřívějších let...

V pátek 15. ledna proběhl ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD. Zapsáno bylo 59 žáků,  10 však požádalo o možnost odložení školní docházky.
Předškolní děti přivítal v naší "pohádkové říši" Večerníček, který  dal dětem možnost si vybrat pohádku, do které by se chtěly jít podívat...
V sedmi třídách byly připraveny děti z prvního stupně, převlečené za pohádkové bytosti, které s chutí pomáhaly paní učitelce při zápisu předškoláků.
Budoucí prvňáčci také nepřišli zkrátka. Od zápisu si odnášeli dárky vyrobené dětmi 1. stupně a školní družinou i malý batůžek s krabičkou na pravou školní svačinu  přímo od Ramy...

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


školní rok 2019/20


 

 

oly