@  zpět na hlavní stránku 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

   
 
Projekty na 1. ZŠ Sedlčany

-Naše škola je zapojena do projektu Světová škola

 

Šablony II pro 1. ZŠ Sedlčany Reg.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010819 je spolufinancován Evropskou unií.

Šablony pro 1.ZŠ Sedlčany Reg.: CZ.02.3.X/0.0/16_022/0001482 je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí. 

 

 


školní rok 2019/20