@  zpět na hlavní stránku 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

   
 
Školní poradenské pracoviště 

Program poradenských služeb ve škole

Školní metodik prevence - Petr Stoupa -  tel.: 723785075 petr.stoupa@1zs-sedlcany.cz

Výchovný poradce - Jaromír Hes - tel.: 775202643 jaromir.hes@1zs-sedlcany.cz

 Konzultace

  1. úterý 14:00 - 15:00
  2. kdykoliv po telefonické domluvě na tel.: 318 822572

 

 


 

Důležité termíny:

  • profi vyšetření v PPP Příbram (přihláška říjen, termíny říjen - prosinec)
  • schůzka rodičů  - prezentace jednotlivých škol regionu
  • Přijímací zkoušky:  do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna 2020
    - do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v týdnu od 22. dubna do 30. dubna 2020 i do primy.
    Den konání zkoušky stanoví ředitel školy. 

inkluze - jednotlivá podpůrná opatření

Vyhláška č. 353/2016 Sb. -vyhláška o přijímacím řízení na SŠ

informace o přijímacích zkouškách - CERMAT

informace MŠMT + všechny termíny

  Konzultace výchovného poradce

  1. kdykoliv po telefonické domluvě na tel.: 318 822572, mail jaromir.hes@1zs-sedlcany.cz

  Jaromír Hes, výchovný poradce

SCIO testy zdarma  Cermat testy  statní prijimačky

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


školní rok 2019/20


odkazy na www stránky


ministerstvo školství


příprava na přijímací zkoušky

 

 

 

oly