@  aktuální stránky 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

     ŠKOLNÍ JÍDELNA      

     datová schránka: IDDS: ud94k23          

     Jsme škola s rozšířenou nabídkou sportovních aktivit... 

Ovoce do školNaše škola je zapojena do projektu, kde děti 1. stupně dostávají  2x měsíčně ovoce zdarma

 naše škola je zapojena do projektugfgf


školní rok 2018-2019


BAKALÁŘI  
(rodiče, žáci,učitele)
ROZPOČET 2019
ROZPOČET 2018

GDPR
PROJEKTY
ROZVRHY (jednotlivých tříd)
ŠKOLNÍ ŘÁD
inspeční zpráva 2014
školská rada a SRPŠ
školní vzdělávací program
školní parlament
školní družina
školní klub - kroužky
doporučená  četba (MěK)

omluvte své dítě


prázdniny


konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
výchovný poradce
školní jídelna
zápis do 1. tříd
ICT plán rozvoje
 
školní rok 2017-2018
školní rok 2016-2017
školní rok 2015-2016
školní rok 2014-2015
školní rok 2013-2014
školní rok 2012-2013
školní rok 2011-2012
školní rok 2010-2011
školní rok 2009-2010
školní rok 2007-2008
školní rok 2006-2007

školní rok 2005-2006


školní rok 2004-2005


 

 - Nevíte kudy kam, potřebujete poradit se svými problémy?  Nabízíme možnost konzultací.
- Příručka pro rodiče žáků s výukou matematiky podle prof. Milana Hejného   - více informací o této metodě

- Desatero pro rodiče předškoláků    žádost o uvolnění žáka ke stažení
- Přírodní zahrada při 1. ZŠ Sedlčany - tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí a MŽP
- Vlaštovka - občasník 1. ZŠ Sedlčany, projektový den 15.5.2019
- Adaptační kurz pro budoucí 6. ročníky proběhne od 3.9. do 6.9. 2019 na Častoboři
- Seznamy žáků budoucich čtvrtých a šestých tříd pro školní rok 2019-2020

   

27. 06. 2019 Dnes odpoledne proběhlo slavnostní vyřazení letošních deváťáků a páťáků, kteří odchazejí na gymnázium...

(více foto - fotogalerie)


27. 06. 2019 Děti dětem.
Žáci prvního stupně si připravili na závěr školního roku vystoupení v kulturním domě.

(více foto - fotogalerie)

videa na youtube.com

                                        Š. Kovaříková, H.Paroubková


Dne 26. 6. vyrazil výběr 20 žáků na krátký cyklovýlet. Trasu přes Hradišťko a Drahoušek jsme zakončili koupáním v Bořené Hoře.

(více foto - fotogalerie)   

                                            Petr Novotný


Jeden z posledních dnů tohoto školního roku strávily děti ze 3.B v přírodě . Příjemně se prošly,hrály hry, opékaly vuřty...

(více foto - fotogalerie)

                                            Š. Kovaříková, H.Paroubková


Kluci a holky ze třetích tříd se i letos zúčastnili plaveckého výcviku. Zdokonalovali se v plaveckých stylech. V horkém letním počasí to bylo příjemné.

(více foto - fotogalerie)

                                                          Bílková, Paroubková


25. 6. 2019 navštívila 9. A, B v rámci předmětu Péče o dítě školku. Byly to krásné tři hodiny. Děkujeme.

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Martina Novotná


Dne 24. 6. pořádala 2. ZŠ Sedlčany florbalový turnaj v hale GaSOŠE. Po velice vyrovnaných zápasech skončilo naše družsvo chlapců na 2. místě a družstvo dívek na 3. místě.

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Petr Novotný


Báječné odpoledne 21. 6. si užily družinové děti z druhých tříd v Příčovech na farmě u Dvořákových. Čekalo nás zde vřelé přivítání, výborné občerstvení, prohlídka hospodářských zvířat a koupání v bazénu. Celé odpoledne se o nás vzorně staral spolužák dětí Ondra Dvořák se svojí rodinou, které chceme touto cestou za všechny velmi poděkovat!

(více foto - fotogalerie)

                                        D. Šestáková a M. Střihavková


Závod dračích lodí dne 21. 6. na přehradě v Sedlčanech. 17 školních posádek, vyrovnané souboje, krásné počasí, kvalitní pořadatelská služba, dobrá nálada, ... Paráda !!!

(více foto - fotogalerie)

                                                                      Petr Novotný


20. 6. 2019 proběhlo v Městské knihovně Sedlčany tradiční pasování na čtenáře.

(více foto - fotogalerie)

                                                                      Aneta Mrázková


Předposlední lekci plavání druhákům zpestřil ukázkami potápění pan Ryl, tatínek naší spolužačky. Odvážní (a to byli skoro všichni) si mohli potápění s dýchacím přístrojem vyzkoušet. Pomocí potápěčských brýlí lovili ze dna bazénu předměty. Paní učitelky všechny druháky chválí za to, že se vody nebojí. Všech 10 lekcí plaveckého výcviku zvládají na jedničku!

(více foto - fotogalerie)

                                                                      učitelky 2. tříd


V červnu se třídy 1. A a 1. B účastnily plaveckého výcviku v Příbrami.

(více foto - fotogalerie)

                                                                      Aneta Mrázková


Druháci poslední školní týden zahájili programem zaměřeným na klima třídy. I tentokrát je vedla lektorka Jarka Haisová. Děti za svou práci i zodpovědný přístup k plnění aktivit zaslouží pochvalu.

(více foto - fotogalerie)

                                                                      Lenka Holanová


20. - 21. 6. 2019 prolenošila dva dny 9. A na lomu Bořená Hora. Výborné jídlo, pití, koupání, ubytování, dobrá nálada. Co více si na závěr společných chvil můžeme přát. Díky vám 9.A...

(více foto - fotogalerie)

                                                                      Martina Novotná


11. 6. 2019 byli žáci 5. A a 5. B na výletě v Hluboké nad Vltavou. Navštívili zámek i ZOO Ohrada. Všichni si výlet užili.

(více foto - fotogalerie)

                                                                      Naďa Lachoutová


Projekt ve 2. A. Žáci si pozvali do školy rodiče, kteří jsou zaměstnáni ve složkách IZS. Popovídali si s nimi o jejich náročné práci, ale měli také možnost vyzkoušet si spoustu věcí „na vlastní kůži“. Při setkání se záchranáři resuscitovali, ošetřovali rány a zlomeniny. Policisté jim ukázali výbavu svého vozu a děti tak zjistily, že běhat v neprůstřelné vestě není žádná legrace. S hasičem probrali možná nebezpečí požáru doma i v přírodě. Žáky chválím za jejich zvídavost a rodičům děkuji za to, že se dětem věnovali.        (více foto - fotogalerie)

                                                                      Lenka Holanová


11.6.2019 se uskutečnilo jarní kolo školní T-ballové ligy v kategorii MICRO. Družstvo našich třeťáků prošlo celým turnajem bez jediného zaváhání a zaslouženě obsadilo celkové 1.místo.

(více foto - fotogalerie)

                                                                         Jan Koňarik


10.6.2019 se vydali žáci 8.A na školní výlet na Monínec, kde navštívili Aktivity park a blízké přírodní koupaliště.

(více foto - fotogalerie)

                                                                        Jan Koňarik


Třída 8.B si užila dvoudenní výlet na Monínec. Spoustu atrakcí, pohodlné ubytování, solidní stravování, koupání, posilování vazeb v kolektivu, hezké fotografie, ... . Super.

(více foto - fotogalerie)

                                                                         Petr Stoupa


Dne 12.6.2019 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili besedy s pracovníky MĚSTSKÉ POLICIE a zdravotními sestrami na téma návykové látky a zdraví, osobní bezpečí, situace ohrožení a první pomoc.

(více foto - fotogalerie)

                                             E. Moulíková, I. Dvořáková


Štafetový pochod Praha - Orvieto, kterého se zúčastnili 10. 6. žáci 4. B se vydařil. Počasí nám přálo. Třináctikilometrový pochod jsme si zpestřili soutěžemi, osvěžením v bazénu a zmrzlinou.

(více foto - fotogalerie)

                                                            Eva Moulíková


V úterý 4. června 2019 se někteří žáci školy podíleli svým vystoupením na pietním aktu slavnostního odhalení pamětní desky generálmajora in mem. Josefa Balabána., který v letech 1905-1908 navštěvoval měšťanskou školu v Sedlčanech. V době okupace se stal jednou z vedoucích osobností odbojové organizace Obrana národa, byl velitelem skupiny "Tři králové" a hlavním organizátorem jejich akcí. Slavnostní události se zúčastnill hlavní představitelé města a dalších organizací Středočeského kraje.

(více foto - fotogalerie)

                                                            Martina Tomášková


Ve čtvrtek 6. června jsme využili pozvání studentů GaSOŠE a vydali se za nimi do Bořené Hory, kde absolvují výtvarný kurz.
Připravili si pro nás zábavné dopoledne. Nejprve jsme prošli pohádkovou stezku, na níž jsme museli prokázat vytrvalost, obratnost i vědomosti z přírody. Za splnění všech úkolů na nás v cíli čekaly odměny. Poté jsme ve výtvarné dílničce vyráběli "placku" s vlastním motivem a vyzkoušeli si, jak se tvoří grafický list. Před zpáteční cestou jsme se posilnili a vyrazili pěšky do Kosovy Hory, odkud nás autobus přivezl do Sedlčan. Bylo to skvěle prožité dopoledne a my za ně paním učitelkám i studentům z gymnázia děkujeme. (více foto - fotogalerie)   Učitelky 2. ročníků


Dne 5. 6. naše škola pořádala Atletický trojboj (okrsek Sedlčany) pro žáky 1. stupně. Za krásného počasí na stadionu Taverny změřili síly ve sprintu, hodu a skoku. Akce se zúčasnilo 140 dětí z osmi škol.

(více foto - fotogalerie)

                                                                     Petr Novotný


Sousední GOA Sedlčany pozvala žáky našich osmých tříd na exkurzi do Bořené hory. Tam si děti vyzkoušely netradiční výtvarné techniky, vyslechly přednášku o Ekvádoru a dozvěděly se něco o potápění s přístroji. Pak měli příležitost půjčit si paddleboardy. Všichni odjížděli spokojení.

(více foto - fotogalerie)

                                                                         Petr Stoupa


Dětský den 8. B slavila se zmrzlinou a ledovou tříští již ve čtvrtek odpoledne a pokračovala v pátek výšlapem po kopcích nad naším městem. Z vrchu Šiberného jsme se přesunuli na vrch Cihelný a z něj jsme pak pomalu sestoupili na hřiště u háječku. Sváteční den jsme zakončili návštěvou anglického divadla.

(více foto - fotogalerie)

                                                                      Petr Stoupa


Žáci 9. B úterý a středu trávili na výletě, své schopnosti a výdrž si prověřili na TEPfaktoru v Chotilsku a pak si užili krásné počasí na Častoboři.

                                                             Hana Ulrichová


Dne 30.5. se zúčastnili žáci 3. A, 3. B školního výletu do Ostré nad Labem – historická vesnička, kde si mohli vyzkoušet a prohlédnout různá stará řemesla. Moc se nám tam líbilo.

(více foto - fotogalerie)

                       J. Bílková, J. Matoušková, H. Paroubková


Den dětí se dá prožít i netradičně. 72 dětí ze ŠD jelo autobusem do Kosovy Hory a využilo tak pozvání naší bývalé paní učitelky Jany Němcové. Krásné loutkové představení pohádky "Šípková Růženka" nás všechny nadchlo! Zmrlinové občerstvení u Kašny na náměstí, pobyt v nádherném parku a návrat lesní pěšinkou pře Červený Hrádek neměl chybu.

(více foto - fotogalerie)

                                     vychovatelky ŠD


Náš školní dvůr opět ožil. Konala se zde totiž výstava v rámci projektu Světová škola, kde se děti z prvního stupně věnovaly tématům GRV, především Plýtvání. Každý ročník se zabýval jiným tématem. Jednalo se o cestu jahody, pěstování banánů, kakaa, vyrábění deskových her apod. Výstava se podařila nejen díky slunečnému počasí, ale i usměvavému průvodcovskému týmu Světové školy.

(více foto - fotogalerie)

                                     N. Lachoutová a I. Reinischová


27. 5. 2019 se vypravily třídy 1.A a 1.B do Pohádkové říše na zámku Berchtold. Zahrada byla plná skřítků ilustrátorky a spisovatelky Vítězskavy Klimtové a miniatur známých českých zámků. Počasí nám přálo a výlet se vydařil.

(více foto - fotogalerie)

                                                                       A. Mrázková


Dne 27.5. se naše chlapecké družstvo (2. - 3. třída) zúčastnilo florbalového turnaje SCHOLL FLOORBALL CUP v Praze. Akci pořádal florbalový klub Bohemians v hale Děkanka. Naši chlapci prohráli až ve finále a obsadili 2. místo.

(více foto - fotogalerie)

                                                                       Petr Novotný


Za krásného slunečného počasí vyrazili druháčci opět za krásami naší vlasti. Tentokrát se byli podívat v Písku. Navštívili Sladovnu a nechali se vtáhnout do interaktivní výstavy Mraveniště a Góóól. Prožili spoustu nevšedních zážitků, zjistili mnoho zajímavých informací o mravencích a o historii kopané. Víte, kolik očí má mravenec? Pokud ne, zeptejte se našich druháčků.

(více foto - fotogalerie)

                                             „ nadšené“ učitelky 2. tříd


Žáci 6. A a 7. C vyrazili na výlet do zoo v Praze. Počasí nám přálo, takže si to všichni užili.

(více foto - fotogalerie)

                                             M. Jarešová M. Tomášková


Žáci 8. a 9. ročníku se vydali v druhé polovině května za poznáním a zábavou do Vídně. Navštívili nejznámější památky tohoto města, pokochali se zahradami zámku Schönbrunn, prošli kolem mnoha historických budov, viděli několik architektonických počinů F. Hundertwassera, nakonec se „vyřádili“ v Prateru. Zpáteční cestu si někteří žáci krátili zpěvem, a tak s dobrou náladou dojeli až domů. Každý si z Vídně přivezl mnoho zážitků.

(více foto - fotogalerie)

                                              I. Reinischová a S. Sieglová


22.-24. 5. 2019 se konala školní T-ballová liga s těmito výsledky:

5. třída - 1. místo
6. třída - 3.místo
7. třída - 1.místo
9. třída - 4. místo

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Jan Koňarik


Dne 23.5. strávili žáci druhých ročníků příjemné dopoledne ve Farmaparku v Soběhrdech. Prohlédli si velké výběhy s hospodářskými zvířaty z celého světa. Spoustu legrace a zábavy si užili v krytém hřišti. Na závěr výletu je čekalo hudební vystoupení, při kterém si společně zazpívali a zatancovali.

(více foto - fotogalerie)

                                                                    učitelky 2. tříd


20. 9. 2019 proběhl v 9. A workshop na téma frucksack - plýtvání. Každý by se měl zamyslet a být lepším člověkem, být pozitivní a pozitivně ovlivňovat okolí!

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Martina Novotná


17. 5. 2019 proběhla v aule prezentace mezitřídního projektu 8. AB na téma nelegální drogy.

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Martina Novotná


Děkujeme všem, kdo jste s námi sbírali a pomáhali...                     koordinátoři školního parlamentu


Taneční soutěž - krajské kolo

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Eva Moulíková


17. 5. 2019 Ve čtvrtek se naše škola zúčastnila střelecké soutěže "Zasáhni". Střílí se vleže, běh a střelba ve stoje. Odměna je sladká. Krásné první místo vybojovali starší žáci - T. Jíra, V. Varga, M. Gondáš a J. Švec. Gratulujeme!

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Martina Novotná


14. 5. a 15. 5. se konaly atletické závody v Příbrami a na Dobříši. Všem děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme. Ml. žákyně 6. místo, ml. žáci 5. místo, st. žákyně 9. místo, st. žáci 6. místo.

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Martina Novotná


15. 5. 2019 Žáci 7. B při výtvarné výchově pracovali na koláži. Pomocí barevných papírů z časopisů vytvářeli sovy. Práce se jim dařila.

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Hana Ulrichová


Žáci 6. A se zúčastnili přednášky pod vedením paní Šárky Zoulové o jejích cestách po Austrálii. Děti se dozvěděly spoustu zajímavého a měly tak možnost utvořit si představu o tamní přírodě a způsobu života na zcela odlišném kontinentu.

                                                                    Markéta Jarešová


V úterý odpoledne děti ze ŠD potěšily svým vystoupením obyvatele Domova seniorů Sedlčany a předaly vlastnoručně vyrobené dárečky ke Dni matek

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Jana Matoušková


V 5.B jsme pekli palačinky. Všichni jsme si na nich pochutnali. Toto pečení jsme spojili s akcí Dny dětského čtení, která probíhla v celé republice.

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Naďa Lachoutová


V předvelikonočním čase proběhlo oblasní kolo Velikonočního trojboje. Soutěže se zúčastnilo 105 žáků ze 7 škol. Všichni podali skvělé výkony.

(více foto - fotogalerie)

                                                                    Naďa Lachoutová


24. 4. – 25. 4. 2019 se 52 žáků druhého stupně zúčastnilo přírodovědné exkurze. Ve středu jsme navštívili Ptačí park Josefovské louky. Ve čtvrtek jsme absolvovali přírodovědnou vycházku v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

(více foto - fotogalerie)

                                                Tomáš Heller


Dne 17. 4. 2019 pořádala naše škola okrskový turnaj - MC Donaldś Cup. Celkem se ve dvou kategoriích zúčastnilo 8 družstev. Za pěkného počasí, na vzorně upravených hřištích, bylo odehráno 13 zápasů. Naši chlapci skončili na 3. místě (4. - 5. třída) a 1. místě (1. - 3. třída) - postup na okres do Dobříše ( 5. místo).

(více foto - fotogalerie)

                                                Petr Novotný


26. 4. 2019 Středočeský taneční pohár - okresní kolo
Žáci naší školy si užili příjemné dopoledne v Příbrami na taneční soutěži. Vystoupili naši prvňáčci se skladbou Gumoví medvídci, umístili se na 6. místě. Tanečníci z kroužku zumby se setavou Moje tělo skončili na 4. místě. Postup do krajského kola taneční soutěže si vybojovali žáci 4. ročníku se skladbou Nádech (2. místo) a Joyky, které postoupily z 1. místa.

(více foto - fotogalerie)

                                                E. Moulíková A. Mrázková


Ve dnech 23. a 25. dubna 2019 pořádala 1. ZŠ Sedlčany 10. ročník oblastní vybíjené smíšených družstev. Všem gratulujeme, děkujeme za účast a fair play hru.

výsledky

(více foto - fotogalerie)

                                                E. Moulíková J. Koňarik


Dne 24. 4. 2019 se konalo okresní kolo Štafetového poháru. Soutěžili mladší a starší žáci ve štafetě na 8x100m a 8x200m. Časy všech štafet se sčítaly a výsledný součet zajistil našemu týmu 3. místo. Všem závodníkům děkujeme a gratulujme.

(více foto - fotogalerie)

                                          E. Moulíková, J. Matoušková


Ve středu 17. 4. žáci vyrazili na exkurzi do Madety, a.s. v Plané nad Lužnicí. Všichni měli možnost shlédnout výrobu tvrdých sýrů. Zároveň si mohli zkusit výrobu takových sýrů. Dokonce pro nás byla připravena ochutnávka všech tvrdých sýrů včetně ručně vyráběného sýru Akawi, který je na zakázku pouze ručně zpracovávaný pro šejky do Spojených arabských emirátů. Všem se exkurze i ochutnávka líbila.

(více foto - fotogalerie)

                                                        Markéta Jarešová


O velikonočních prázdninách byly děti ze školní družiny na výletě v ZOO Dvůr Králové.

(více foto - fotogalerie)

                                                              vychovatelky ŠD


Někteří žáci šestých tříd se v rámci výtvarné výchovy pustili do malování perníčků s jarními motivy. Nejen že byli šikovní, ale i velmi kreativní. Jen se podívejte.

(více foto - fotogalerie)

                                                        Markéta Jarešová


Žáci z modelářského kroužku 1. ZŠ Sedlčany se zúčastnili krajské kvalifikace plastikových modelů, která se konanla v naší škole. Se svými modely soutěžili o postup na mistrovství republiky, pro některé z nich to byla první možnost porovnat své modely s jinými žáky. V kategorii Bojová technika 1/48 si odnesl výhru Filip Rambousek, v kategorii Bojová technika 1/72 vybojoval 3. místo Vojtěch Herma a tři první místa obsadil ve věkové kategorii kadetů bývalý žák naší školy Tomáš Míka.

(více foto - fotogalerie)

                                                        Jaromír Hes


AJ 8. AB -V návaznosti na práci s textem "Food styles" v časopise Gate si žáci připravili prezentaci a ochutnávku různých příkladů stravy. Vše chutnalo.

                                                        Veronika Sasinová


Děti z 6. A vyrazily do Domova Sedlčany za účelem malování perníčků spolu s důchodci. Celé dopoledne si všichni vzájemně užili.

(více foto - fotogalerie)

                                                        Markéta Jarešová


11. 4. 2019 9 žáků 1. stupně naší školy dnes soutěžilo v dalším ročníku recitační soutěže Sedlčanská růže. Získali jsme dvě první místa a dsvě čestná uznání! Gratulujeme

(více foto - fotogalerie)

                                                        Jaroslava Rozvoralová


Děti ze 3. AB bruslily v hodině tělesné výchovy na místním zimním stadionu.

(více foto - fotogalerie)

video na youtube

                                                                   Jan Koňarik


Děti ze školní družiny a výtvarného kroužku se zúčastnily výtvarné soutěže " Jarní koláž " , kterou vyhlásilo Sdružení obcí Sedlčan. Obě skupiny se umístnily na 2. místě.

                                                            vychovatelky ŠD


Fórum "Neplýtváme tím, co jíme" Praha 5. 4. 2019 -
5 žáků z 1. ZŠ predstavilo prezentaci a video na téma zbytky ve školní jídelně. Slova se ujala Lucie Mašková z 9.A a vše potřebné výborně odprezentovala. Občerstvení bylo vyrobeno ze surovin, které již nikdo nepotřeboval. Mňam.

(více foto - fotogalerie)

                                                        Martina Novotná


Ve čtvrtek 4. dubna strávila třída 2. A dopoledne s lektorkou J. Haisovou, která pro nás připravila program zaměřený na klima třídy. Pomocí různých aktivit a her si žáci uvědomili, jak je důležité dodržovat daná pravidla, naslouchat si a spolupracovat na zadaných úkolech. Velmi jsme s lektorkou ocenily empatické chování některých dětí. Na nedostatcích budeme ve třídě pracovat.

(více foto - fotogalerie)

                                                         Lenka Holanová


2. 4.  2019 proběhlo školní kolo Velikonočního trojboje. Všichni zaslouží velkou pochvalu.

(více foto - fotogalerie)

                                                           Naďa Lachoutová


V pátek 5. dubna proběhl ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD.

(více foto - fotogalerie)


3. 4. 2019 po roce jsme se opět sešli v naší tělocvičně. Školní parlament pořádal tradiční taneční soutěž. Viděli jsme krásná vystoupení minitýmů i větších skupin. Všichni se snažili a svá vystoupení si užili.Potěšili  diváky i porotu. Některé týmy postoupí do okresního kola. Držte jim 26. dubna palce.

(více foto - fotogalerie)

koordinátoři školního parlamentu H. Paroubková  a J. Hes


Druhé ročníky navštívily začátkem dubna Městskou knihovnu v Sedlčanech. Paní knihovnice pro ně připravila zajímavý program o českých spisovatelích a ilustrátorech dětských knih. Žáci spoustu knížek znali, což potěšilo paní knihovnici i třídní učitelky.

(více foto - fotogalerie)

                                                               Lenka Holanová


Sportovní družstvo naší školy v pátek 29.4.2019 vybojovalo na okresním kole Odznaku všestrannosti olympijských vítězů první místo a postupuje v soutěži do kola krajského. Soutěž jednotlivců ve svých kategoriích vyhráli také: Lucie Šmejkalová, Petra Cihelková, Alice Mašková, David Barták a David Nováček.

(více foto - fotogalerie)


21. 3. 2019 předškláci zažili sportovní odpoledne na naší škole...

(více foto - fotogalerie)


Všichni žáci 1.-5. tříd se zústnili 22.3.2019 ekologického pořadu Tonda-obal zaměřeného na třídění odpadu.

(více foto - fotogalerie)


Ve dnech 18-20. 3. 2019 se v Karlových Varech uskutečnil již XXIV. ročník Celostátního kola soutěže v sólovém zpěvu "Karlovarský skřivánek". V této soutěži, pořádané Mezinárodním pěveckým centrem A. Dvořáka, se soutěžilo v několika kategoriích. Letošního ročníku se zúčastnilo 200 zpěváků, kteří se do národního finále probojovali z krajských kol. O výkonech rozhodovala porota složená z operních pěvců, dirigentů a profesorů pěveckých oddělení konzervatoří. V obrovské konkurenci si vynikajícím výkonem vyzpívala "skřivánka" a získala 3. místo žákyně Petra Cihelková (8.B). Blahopřejeme k mimořádnému úspěchu, reprezentaci školy, města a Středočeského kraje!!!

(více foto - fotogalerie)

                                                          Martina Tomášková


21. 3. 2019 se žáci 4.B zúčastnili soutěžní přehlídky recitace souborů Růže pro Marii Š. v Městské knihovně Sedlčany. Děti získaly za své představení "Celý rok ve škole bez pravidel" ocenění a cenu diváků.

(více foto - fotogalerie)

                                                                  Eva Moulíková


Úterní odpoledne se na 2. stupni školy neslo na vlně poezie, proběhlo školní kolo recitace. Celkem se zúčastnilo 18 žáků. Do oblastního kola Carminy postupují z obou kategorií vždy dva nejlepší recitátoři. Za porotu: V. Sasinová. S. Sieglová, V. Peštová, J. Rozvoralová, H. Ulrichová

(více foto - fotogalerie)


Žáci devátých tříd se zúčastnili exkurze ve společnosti 1. SčV, a.s., která je provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě v našem městě. Studenti měli možnost se seznámit s technologií čištění odpadních vod, která přispívá k ochraně životního prostředí a ke zlepšování kvality povrchových vod.

(více foto - fotogalerie)

                                                        Markéta Jarešová


Masopustní týden na naší škole...

(fotogalerie pondělí-čtvrtek)

(fotogalerie - pátek)

                                                        školní parlament


Již další tradiční akce Pečeme pro školu i za školu provoněla nejen chodby naší školy. Tentokrát se pečení úspěšně ujali rodiče prvňáčků a paní učitelky z 1. stupně. Vybranou částku 8.860,- Kč předali zástupci Světové školy Domácímu hospici Křídla a všichni tak napomohli dobré věci.

(více foto - fotogalerie)

                                                        Tým Světové školy


Ve 2.B a 5.B proběh projekt Naše půda, naše plody. V něm jsme pracovali metodou Global storyline - v globálních příbězích vytváří třída fiktivní komunitu, která čelí postupně se objevujícím problémům. Náš příběh se odehrával v zemědělské komunitě, kde všichni pěstovali stejnou plodinu, již dále prodávali. Žáci procházeli příběhem v roli členů komunity a řešili veškeré problémy, které vznikly s obděláváním půdy, staráním se o rostlinu, sklízením plodů a jejich dalším prodejem, ale také s vlastnictvím půdy. Všichni jsme si projekt užili. (více foto - fotogalerie)

                             Naďa Lachoutová a Iveta Reinischová


28. 2. 2019 jsme se s žákyněmi 9. ročníku zúčastnily slavnostního vyhodnocení výsledků soutěže prezentací „Prezentace lehce“ v Městské knihovně v Sedlčanech. Letošním tématem bylo vlastenectví a celá soutěž nesla název Země česká – domov můj? Naše škola zaslala do soutěže 5 vydařených prezentací a v konkurenci pěti okolních základních i středních škol se naše žákyně umístily na 1. a 3. místě. Blanka Rohlíková i Markéta Neužilová navíc absolvovaly besedu s novinářem, politikem a hercem PhDr. Matějem Stropnickým.

(více foto - fotogalerie)                    Veronika Peštová


Jako každý rok jedou i letos žáci 7. tříd na lyžařský kurz do Harrachova. Sraz je v sobotu 2.3.2019 . v 8:00 hod. před školou. Prosíme rodiče, aby neparkovali v ulici Primáře Kareše a usnadnili nám tak odjezd. Fotografie z celého týdne (i předešlých kurzů) najdete na http://lvvz1zssedlcany.rajce.idnes.cz, vidět živě nás můžete na online kamerách na http://www.skiareal.com.

Jan Koňarik


1. A a 1. B se zapojily do dm preventivního programu "Veselé zoubky". Hodina proběhla 25.2.2019 a děti si ji v obou třídách užily.

(více foto - fotogalerie)

                                              B. Doubravová a A. Mrázková


Někteří žáci se zúčastnili přednášky o Tibetu v podání Michaely Neumannové. Všichni měli možnost se seznámit například s přírodními scenériemi, místní kulturou, náboženstvím, místním školstvím či autentickými zážitky z cest.

                                                            Markéta Jarešová


V pátek 8. 2. 2019 se v Mělníku uskutečnilo krajské kolo v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. Děti soutěžily v pěti kategoriích a před velmi silnou a početnou konkurencí celého středočeského kraje předvedly vynikající výkony. Velká gratulace patří Petře Cihelkové (8. B) k získání 1. místa a postupu do celostátního kola v Karlových Varech. Péťa také získala cenu publika za nejlepší výkon. Blahopřejeme a držíme palce v březnu v celostátním kole v Karlových Varech!

                                                            Martina Tomášková


Zimní sporty ve školní družině si děti užívají při bruslení na Zimním stadionu a bobování...

(více foto - fotogalerie)

                                                            Vychovatelky ŠD


Žáci devátých tříd se zúčastnili exkurze na místních jatkách v Sedlčanech. Všichni měli možnost zhlédnout proces zpracování masa a utvořit si tak představu o náročnosti povolání profesionálního řezníka.

(více foto - fotogalerie)

                                                            Markéta Jarešová


Ve středu 30. 1. měli žáci naší školy výjimečnou možnost seznámit se blíže s jedním z halových sportů - volejbalem. Do naší tělocvičny přijelo 5 hráčů extraligového týmu EURO SITEX Příbram včetně zahraničních hvězd týmu Jaroslawa Lecha a Stanislawa Wawrzynczika. Hráče doprovázel manažer týmu Miroslav Peterka. Dětem ze 4. a 5. tříd naší školy představili volejbalové údery a jednotlivé herní posty. Děti dostaly též příležitost si s hráči zahrát a chopily se své příležitosti s velkým nadšením. Následovala beseda s hráči. Musím ocenit zajímavé otázky, které naše děti hráčům kladly. Dopoledne pak bylo zakončeno rozdáváním dárků a autogramiádou. Hráči byli velmi trpěliví a podepsali se opravdu každému. Děkujeme za hezký zážitek. Pokud některé z dětí volejbal jako sport zaujal, může se mu na naší škole věnovat. Pod vedením Petra Stoupy funguje na škole volejbalový kroužek, který bude s příbramským volejbalovým oddílem úzce spolupracovat. (více foto - fotogalerie)                                                             Petr Stoupa


Dne 30.1. jsme uspořádali běžkařský výlet na Čertovu hrbatinu. 40 dětí ze 6. - 9. tříd za krásného počasí zdolalo strojově upravenou trasu Libenice - Alenina Lhota - občerstvení U Bizona - Ounuz - Cunkov.

(více foto - fotogalerie)

                                                            Petr Novotný


Žáci devátých tříd v rámci volby povolání navštívili firmu pana Miloše Zoula a Šárky Zoulové - ZOKR SERVIS, která se zabývá servisem a prodejem zemědělské a ostatní techniky. Všichni měli možnost zhlédnout zázemí dílny potřebné pro výkon tohoto povolání.

(více foto - fotogalerie)

                                                            Markéta Jarešová


V pátek žáci 6. A vyrazili na sněhové radovánky na nedaleký kopec.

(více foto - fotogalerie)

                                                            Markéta Jarešová


Někteří žáci se zúčastnili exkurze ve společnosti Stros - Sedlčanské strojírny, a. s. Všichni měli možnost zhlédnout výrobu osobních a nákladních výtahů.

(více foto - fotogalerie)

                                                            Markéta Jarešová


21. 12. 2018 Vánoční koledy ve škole...

(více foto - fotogalerie)

                                                  Martina Tomášková


Druhý stupěň bruslí na hodinách TV...

(více foto - fotogalerie)

                                                          Petr Novotný


Ve čtvrtek 20. 12. 2018 proběhl ve škole Vánoční turnaj v košíkové.

 (více foto - fotogalerie)   

                                                             Jan Koňarik


Paní Zima se sice letos ještě neukázala ve své celé kráse, ale děti z druhých tříd se na ni již pilně připravují. Nazuly své „ledové oře“ a vyjely na místní ledovou plochu zimního stadionu. Nejdříve nesmělými, později již hezkými skluzy předváděly svá umění. K tomu jim velmi ochotně pomáhala děvčata z osmého ročníku. Velké poděkování patří nejen jim, ale i všem dětem za hezké hodiny na ledu.    (více foto - fotogalerie)   

                                                             učitelky 2. tříd


I ve škole si užíváme adventní dobu. V polovině prosince si děti z druhých tříd zdobily perníčky za pomoci paní Blanky Sirotkové. Zdobení se děti zhostily velmi zodpovědně, některé výrobky mohly směle konkurovat i vyhlášeným cukrářkám. Milé dopoledne si všechny děti krásně užily a s voňavými perníčky odcházely spokojené domů. Velké poděkování patří paní Blance, ale i tvořivým dětem.    (více foto - fotogalerie)        

                                                             učitelky 2. tříd


5.12. O2 Aréna Praha - MS ve florbale Nevšední zážitek, světový florbal, krásnou halu a skvělý doprovodný program si užilo 50 dětí z 1. ZŠ.

(více foto - fotogalerie)   

    

                                                             Petr Novotný

19.12. jsme pořádali v naší tělocvičně pingpongový turnaj 4.- 5. tříd . 23 chlapců odehrálo na čtyřech stolech 120 napínavých zápasů. Pořadí: 1. D.Barták, 2. J. Beňo, 3. A. Dembélé

(více foto - fotogalerie)   

    

                                                             Petr Novotný

Někteří žáci z druhého stupně se v rámci výtvarné výchovy pustili do malování perníčků. Nejen že byli všichni šikovní, ale i velmi kreativní. Jen se podívejte.

(více foto - fotogalerie)   

    

                                                             Markéta Jarešová

18. 12. 2018 se v přeplněném divadelním sále kulturního domu uskutečnila tradiční Vánoční besídka naší školy spojená s jarmarkem. V pásmu koled, scének a tanečních vystoupení se představili všichni žáci 1. stupně a zpříjemnili nám tak předvánoční čas..

(více foto - fotogalerie)   video 1.AB   flétny   2.A  2.B   flétny   2.C   3.B   Zumba   3.A   4.A   Zumba s čertíky   4.B   5.A   flétny   5.B

    

                                                         

Děti z 6. A vyrazily do Domova Sedlčany za účelem malování perníčků spolu s důchodci. Celé dopoledne si všichni vzájemně užili.

(více foto - fotogalerie)   

    

                                                             Markéta Jarešová

V pátek se reprezentanti naší školy zúčastnili soutěží Borec a Skokan Sedlčanska. Řada žáků se umístila na předních místech. Nejlepší byla Žaneta Bláhová, která svoji kategorii vyhrála.

(více foto - fotogalerie)   

    

                                                             Tomáš Heller

Dne 4. prosince navštívily děti ŠD "Peklo" v Mariánské štole Příbram

(více foto - fotogalerie)   

    

                                                             vychovatelky ŠD

Žáci 6. A vytvářeli v rámci výtvarné výchovy anděly, kterými budou obdarováni naši důchodci při příležitosti malování perníčků v Domově Sedlčany.

(více foto - fotogalerie)   

    

                                                             Markéta Jarešová

Koncem listopadu byla celá naše škola provoněná jehličím a pečivem. Konaly se dvě akce: Zdobení adventních věnců a tradiční akce Pečeme pro školu i za školu. Pečení se tentokrát ujali třeťáci a školní parlament, zdobení věnců pak šesťáci a deváťáci. Nebylo jednoduché si z nepřeberného množství vybírat. Radost z výrobků a dobrot neměli jenom děti a zaměstnanci naší školy, ale i náš bývalý žák Tomáš, ke kterému putuje zisk z těchto akcí. Velké poděkování patří všem.

(více foto - fotogalerie)    pomáháme...

    


Andílci, které vytvářejí osmáci, určitě potěší klienty Domova Sedlčany. Žáci 9. ročníků zase pracují na vánočních přáních...

(více foto - fotogalerie)      

                                                             Hana Ulrichová  

    


Po roce se do školy zase vrátil Mikuláš doprovázený andělem a čerty. Nezapomněl pochopitelně Knihu hříchů, v které zjistil, jestli jsou děti hodné, nebo zlobí. Byl spokojený, protože většinou děti chválil, ale našly se i takové, které zlobí, nepíší úkoly a nedbale se připravují na výuku. Proto je vzal do pekla, kde musely slíbit, že se polepší. Hurá, od zítřka budou v 1. ZŠ jen hodní a vzorní žáci. Velké dík 9. ročníkům.

(více foto - fotogalerie)      

                                           H. Ulrichová a M. Novotná 

    


6. 12. 2018 navštívily 9. A,B studentky GaSOŠE Sedlčany.  Informace o studiu a možnostech dalšího uplatnění byly velice zajímavé. Pozornost si získala studentka z Argentiny, která je na výmenném studijním pobytu. Žáci se zdokonalili v anglickém jazyce. Děkujeme.  

                                                                   Martina Novotná 

    


Školní družina vytvořila fotografie do soutěže ,,Jeden za všechny, všichni za sůl", kterou pořádá Česká asociace stolního tenisu. Úkolem bylo ztvárnit slovo PING-PONG v jakékoliv podobě. Soutěží se o pingpongový stůl a ,,Pingpongovou show"!!!

(více foto - fotogalerie)      

                                                                   Petr Novotný 

    


Dne 22.11. se náš výběr chlapců (6.-9. třída) zúčastnil turnaje v sálové kopané v Benešově. V silné konkurenci náš mladý tým uhrál pouze jedno vítězství a skončil na čtvrtém místě ve skupině.

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Petr Novotný

    


Žáci devátých tříd se zúčastnili přednášky se strážníky Městské policie v Sedlčanech. Všichni měli možnost utvořit si představu o náročnosti tohoto povolání.

   

                                                        Markéta Jarešová

    


V rámci projektové výuky cizího jazyka si žáci 3.A procvičili okruhová témata Animals, Colours a Numbers.

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Martina Tomášková

    


20. 11. 2018 děti ze školní družiny shlédly v Městském muzeu výstavu sběratelky Mileny Drtinové "Sedlčany za první republiky", vzpomínky na časy, kdy ženy byly opravdové dámy a muži praví gentlemani...

(více foto - fotogalerie)      

                                                                    vychovatelky ŠD

    


21. 11. 2018 Děti ze 3. třídy připravily pro své kamarády soutěž "Ovoce a Zelenina".
1. místo Alice J., 2 místo Anička M. a třetí byl Martin L.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                   vychovatelky ŠD

    


Ve středu 14. 11. si žáci 1., 2. a 8. ročníků užili spoustu legrace i poučení při divadelním představení, které pro ně sehráli herci Divadélka pro školy. Malí školáci se v Africké pohádce seznámili s cestovatelem Emilem Holubem a starší si zase při představení Legenda V+W vylepšili své znalosti o Osvobozeném divadle.

                                                                  Lenka Holanová

    


16. 11. 2018 Děkujeme, že  jste s námi sbírali!!! Nejlepším třídám zástupci parlamentu předali sladkou odměnu. Celkem jsme nasbírali více než 18000 kg. Za každý kilogram třída obdrží 1 Kč, už víte jak získané peníze využijete?

(více foto - fotogalerie)      

Hana Paroubková a Jaromír Hes, koordinátiři školního parlamentu

    


  


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili přednášky pod vedením advokátky Mgr. Marie Jonákové. Všichni žáci měli možnost se seznámit s výhodami, nevýhodami a úskalími právnického povolání. Zároveň jim byly nastíněny nutné předpoklady pro výkon tohoto povolání a běžná pracovní činnost jak advokáta, tak i jeho podřízených.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                     Markéta Jarešová

    


14. 11. 2018 Světový den diabetu. Děti ze ŠD společně s lékárnou Dr. Maxe se připojily k oslavě nenáročnou vycházkou. Byly jim zodpovězeny dotazy a každý byl odměněn píšťalkou.

                                                                     vychovatelky ŠD

    


13. 11. 2018 jsme opět po roce uspořádali návštění den pro budoucí prvňáčky, kteří si mohli se svými rodiči prohlédnout naší školu. Společně se podívali na první stupeň, do auly, na počítače, keramické dílny i do dřevodílny. Všude na ně čekaly zajímavé úkoly, které vyžadovaly nejen soustředění ale někdy i vytrvalost ...

(více foto - fotogalerie)      

                                                                     Naďa Lachoutová

    


Dne 9.11. 2018 vybojovalo chlapecké florbalové družstvo (2.- 5. třída) 2. místo v okrese Příbram. Turnaj ČEPS-cup pořádal Český florbal v Dobříši. Pochvalu zaslouží - J.Klejna, D.Barták, A.Hron, A.Sirotek, M. Haas, J.Chrastil, L.Mrázek, M.Podlipský.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                     Petr Novotný

    


V rámci hry Příběh Přažského hradu si 5.11.2018 prohlédli žáci 8. A a 8. B nejen Chrám sv. Víta, ale i Vladislavský sál, Zlatou uličku, kostel sv. Jiří a Rožumberský palác. Nejvíce je však uchvátila výstava Post Bella pod bývalým Stalinovým pomníkem, kde byli žáci díky audiovizuální technice přímo vtaženi do událostí z let 1938-1989   

                                          M. Kodetová a B. Čížková

    


Ve dnech 1.11. a 2. 11. pořádala GaSOŠE Sedlčany okrskové florbalové turnaje. V kategorii 6.- 7. tříd obsadili naši chlapci 3. místo a dívky 2. místo. V kategorii 8. - 9.tříd obsadila naše družstva shodně 3. místa.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                     Petr Novotný

    


Žáci 4. B si v rámci projektové výuky cizího jazyka procvičili okruhová témata "Animals" a "House and furniture" a zároveň si upevnili základní gramatické struktury.

(více foto - fotogalerie)      

                                                             Markéta Jarešová

    


Holky a kluci ze školního parlamentu uspořádali párty pro děti ze školní družiny...

(více foto - fotogalerie)      

                                          Hana Paroubková a Jaromír Hes

    


Ve středu 31. 10. 2018 si žáci 7. C v rámci hodiny anglického jazyka připomněli svátek slavený v anglicky mluvících zemích - Halloween.

(více foto - fotogalerie)      

                                                      Martina Tomášková

    


Žáci devátých tříd v rámci předmětu volba povolání navštívili místní zdravotnické zařízení Mediterra. Vedení nemocnice nás ochotně provedlo po jednotlivých úsecích, a tak si všichni mohli utvořit vlastní představu o náročnosti tohoto povolání.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                           M. Jarešová

    


Poslední říjnový pátek se 127 dětí ze ŠD vypravilo na večerní vycházku. U hvězdárny s nadšením vyslechly pověst o Drakovi z Ciheláku a velkým překvapením bylo představení Pánů ze Zvěřince "Ohnivý drak". Sladká odměna každého zúčastněného neminula...

(více foto - fotogalerie)      

                                                               vychovatelky ŠD

    


23. 10. 2018 proběhla závěrečná fáze školního projektu nazvaného 100 let české státnosti. Žáci 2. stupně se v něm seznámili s nejvýznamnějšími historickými událostmi 20. století

(více foto - fotogalerie)      

                                                      M. Kodetová a B. Čížková

    


Někteří žáci devátých tříd se zúčastnili Burzy práce a škol 2018 na Úřadě práce ČR v krajské pobočce v Příbrami. Probíhala zde prezentace středních a odborných škol včetně podnikových firem finančně podporující dílčí obory na různých školách. Zároveň zde probíhaly informativní přednášky Policie ČR, Armády ČR, Celní správy a mnohé další.

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Markéta Jarešová

    


16. 10. 2018 Městská knihovna si připravila program zaměřený na známé osobnosti Sedlčan. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí, hravou formou se seznámily i s významnými osobnostmi Sedlčan i to, kde najdeme jejich pamětní desky. Některé jsme již během vycházek objevili.

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Školní družina 3. třídy

    


Žáci z 2. C se dne 17. 10. vypravili do Městské knihovny Sedlčany. Čekal na ně zajímavý program, tentokrát na téma „Veršovaná pohádka“. Děvčata a kluci si známé lidové pohádky také zahráli pod skvělým režisérským vedením paní knihovnice Jany Roškotové.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                   Dana Šestáková

    


„PÁLÍ TO!“ Preventivní program s tímto názvem měl za cíl upozornit na nebezpečí popáleninových úrazů a na jejich tragické následky. Žáci prvního stupně se také dozvěděli, jak mohou úrazům popálením předcházet. Většina se jich vůbec nemusí stát!

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Šestáková, Paroubková

    


Někteří žáci 9. B se zúčastnili přednášky na Poště v Sedlčanech. Všichni zúčastnění měli možnost seznámit se se službami místní pošty, pracovními podmínkami či benefity spojenými s pracovními pozicemi, jak u terénních pracovnic, tak u přepážkových pracovnic. Na závěr si všichni vytvořili online pohlednici.

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Markéta Jarešová

    


Dne 11. 10. náš smíšený výběr ze 4.- 5. tříd změřil síly na florbalovém turnaji v Příbrami ( Pohár hetmana Středočeského kraje). Po jedné porážce a vítězství jsme obsadili druhé místo ve skupině. Pochvalu zaslouží A. Strýčková, A. Mašková, D. Barták, T. Novotný, L.Mrázek, J. Klejna, A. Sirotek, a A.Hron.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                   Petr Novotný

    


Dne 10. 10. jsme odehráli okresní finále v minifotbalu (kat. 6. - 9. třídy - chlapci) v Příbrami. Po čtyřech porážkách jsme skončili na osmém místě. Tým složený především ze sedmáků zaslouží pochvalu za snahu a bojovnost.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                  Petr Novotný

    


15. 10. 208 se 9. A zúčastnila workshopu "Neplýtváme tím, co jíme". Žáci ochutnávali, co se dá všechno připravit ze zbytků, které se běžně vyhodí. Formou zajímavé prezentace a videa se dozvěděli vše o zbytečném plýtvání s potravinami.

(více foto - fotogalerie)      

                                                        Novotná, Reinischová

    


V rámci výtvarné výchovy se žáci ve spolupráci se studentkou filozofické fakulty Anny Novotné seznámili s uměleckým směrem tzv. surrealismem. Na základě teoretické části se žáci snažili výtvarně zachycovat sny, představy, pocity a myšlenky doplněné o své vlastní příběhy

(více foto - fotogalerie)      

                                                                Markéta Jarešová

    


2. 10. se žáci pátých tříd vydali na dopravní hřiště do Přibrami. Zopakovali si dopravní značky i předpisy a měli možnost vyzkoušet si v praxi různé dopravní situace při jízdě na kole.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                      Naďa Lachoutová

    


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili přednášky Mgr. Melicharové z Úřadu práce v Příbrami, která je seznámila s informacemi o situaci na trhu práce a možnostech dalšího vzdělávání.                                                                       Markéta Jarešová

    


3. 10. 2018 pořádala naše škola okrskové kolo v minifotbale. Naši chlapci po jedné porážce a třech vítězstvích postoupili z druhého místa na okresní finále do Příbrami. Celý turnaj vyhráli fotbalisté ze Sedlce - Prčice.

(více foto - fotogalerie)      

                                                                      Petr Novotný

    


4. 10. 2018 jsme spali ve škole... I letos zahájil náš školní parlament svojí činnost spaním ve škole. Sešli jsme se téměř všichni. Přivítali jsme nové kluky a holky, pobavili se při hraní seznamovacích her a pak se pustili do práce. Domluvili jsme si pravidla, kterými se budeme řídit. Tajnými volbami jsme zvolili předsedu a místopředsedu a "rozebrali si" další důležité funkce.... Strávili jsme tak společně několik příjemných hodin. Jsme zatím plni nadšení a chuti. Doufáme, že nám to vydrží co nejdéle!!!

(více foto - fotogalerie)       J. Hes, H. Paroubková

    


Ve čtvrtek 27. 9. 2018 se uskutečnilo podzimní kolo Sedlčanské T-ballové ligy v kategorii MAXI (6. a 7. třídy). Pro velký zájem reprezentovala naši školu hned dvě družstva. Šesťáci zaslouženě (bez jediné prohry) celý turnaj vyhráli, sedmáci se umístili na 4. místě.


 (více foto - fotogalerie)  výsledky

                                                                   Jan Koňarik

    


Ve středu 26. 9. 2018 se uskutečnilo podzimní kolo Sedlčanské T-ballové ligy. Družstvo čtvrťáků a páťáků výborně reprezentovalo naši školu a zaslouženě celý turnaj vyhrálo.


 (více foto - fotogalerie)  výsledky

       sp;            Jan Koňarik

    


LESNÍ PEDAGOGIKA Druháci se v úterý 2. 10. prožitkovými metodami dozvěděli spoustu zajímavostí ze světa lesního společenství. Program plný zajímavostí a her pro ně připravila paní lektorka Hajleková z Lesů ČR.


 (více foto - fotogalerie)  

                                                                   Tř. učitelky 2. ročníků

    


26. 9. 2018 se naše škola zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Příbrami. Alice Mašková z 5.B obsadila výborné 3. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.


 (více foto - fotogalerie)  

                                                                   Martina Novotná

    


19.9. 2018 naše škola pořádala 25.ročník Vytrvalostního běhu na dráze. Závodu se zůčastnilo 145 dětí v osmi kategoriích z 10 škol. Za krásného počasí, na vzorně upravených Tavernách, byly k vidění kvalitní výkony. Závodilo se v bězích od 500m do 1500m. Z našich žáků se na stupních vítězů umístili: 1. místo - A.Mašková, D.Barták, D.Nováček 2. místo - K. Rezková 3. místo - A.Zítková, J.Pšenička


 (více foto - fotogalerie)  

                                                                              Petr Novotný

    


4. 9. - 7. 9. 2018 proběhl na Častoboři kurz pro žáky 6. tříd. Společně se svými třídními učiteli prožili holky a kluci čtyři dny v přírodě, kde bylo cílem především utvářet vztahy v nově se tvořícím kolektivu dětí, zvyšovat schopnost pracovat v týmu nebo posilovat samostatnost a sebevědomí...


 (více foto - fotogalerie)  

                                                                              Jaromír Hes

    


3. 9. 2018 První den ve škole...


 (více foto - fotogalerie)  

    


28. 8. 2018 Pasování na čtenáře Po deseti měsících snažení dokázali prvňáčci, že zvládnou přečíst první knížky, a proto byli 21. června v Městské knihovně v Sedlčanech pasováni samotným Jakubem Krčínem na čtenáře. Slavnost si děti, učitelky i rodiče náležitě užili.


 (více foto - fotogalerie)  

       Lenka Holanová


29. 6. 2018 naši prvňáčci dnes dostali své první vysvědčení v netradičním prostředí pod vzrostlou lípou, prý za třicet let se zde opět setkají...


 (více foto - fotogalerie)  

       Iveta Reinischová


28. 6. 2018 Dnes odpoledne proběhlo slavnostní vyřazení letošních deváťáků a páťáků, kteří odchazejí na gymnázium...


 (více foto - fotogalerie)  

 


školní rok 2019/2020

začínáme 2.9.2019...


školní rok 2018/2019

43. týden - 24.6. - 28.6.
Úklid okolí školy 9.A


Pondělí – 24. 6.
Plavání 1.r.
Florbal GaSOŠE /8.-9.r./
Výlet 7. B-Častoboř
Klima třídy-2. A


Úterý-25. 6.
Plavání 2.r.
Návštěva mateřské školky-/výběr 9.r./
Výlet 7.B-Častoboř
Turnaj v deskových hrách
T-ball-Turnaj Pegas /6. A,B, 7. A,C/

Středa – 26. 6.
Cyklovýlet-Monínec /7.-9.r./


Čtvrtek – 27.6.
Děti dětem 1.st., KDJS
Slavnostní vyřazení 5., 9. roč.
/KDJS-kinosál, 15,00/
Vyklízení šatních skříněk


Pátek – 28. 6.
Vysvědčení
Obědy ve škol. jídelně od 10,00 hod.42. týden - 17.6. - 21.6.
Úklid okolí školy 8.B
Pondělí – 17. 6.
Finanční gramotnost
/9.A-1.hod., 9.B-2.hod., aula/
Plavání 1.A,B


Úterý-18. 6.
Plavání – 2.roč.


Středa – 19. 6.
Technika nás baví-Sezimovo Ústí
/8.A,B/
Vystoupení pro předškoláky z MŠ /KDJS/
První pomoc-6.A, 6. B
/projektový den s MUDr. Anderlovou/
Závěrečná klasifikační porada


Čtvrtek – 20.6.
Výlet 9. A
Krčínova slavnost-Měk
1.A-9,00 1.B-10,30/
Ve vodě nežijí jen vodníci-Mrskošovna
/5.A,B-9,50 4.A,B-10,45 3.A,B-12,30/


Pátek – 21. 6.
Dračí lodě-sedlčanská přehrada
/5.-9. tř., 8,30-12,30/
Výlet 9.A
Plavání 3.roč.
Výlet ŠD 3.odd.
/Farma Dvořákových Příčovy/


41. týden - 10.6. - 14.6.
Úklid okolí školy 8.A


 

Pondělí – 10. 6.
Výlet Monínec – 8. A,B
Plavání – 1. roč.
Pochod Orvieto-4. B


Úterý-11. 6.
Plavání – 2. roč.
Výlet Monínec – 8.B
Výlet-Hluboká n. Vl. – 5. A, B
Projektový den -7.roč./Ochrana člověka za mimoř. událostí/
Školní parlament /5. hod./
T-ball – 3. roč.
Pověsti a jejich tajemství-Měk/8,00-4.A/


Středa – 12. 6.
Vystoupení pro MŠ-2. C /15,00/
Listování-KDJS/10,00 8.-9.r., 30,-Kč, KDJS/
Chem.-biolog. workshop-GaSOŠE/8.A,B/
Výlet-Chýnovské jeskyně-7.A
Beseda o první pomoci s policií a zdravotníky
/4. A,B 8,00-11,00/


Čtvrtek – 13.6.
Beseda-Drogy, drog. závislost/6.-9.r./
Rodiče-záchranáři IZS-projekt -2.A
Pověsti a jejich tajemství-Měk/10,00-4.B/


Pátek – 14. 6.
Gotická Praha-exkurze – 6.roč.
Plavání -3.roč.
Končí činnost kroužků
39. týden 27.5. - 31.5.
Úklid okolí školy 7.B

Pondělí – 27. 5.
Exkurze-Sladovna Písek/2.r./
Bajky –Měk/5.A-8,00 5.B-10,00/
Florbal Praha /výběr 2.-3.r./
Přednáška o Austrálii/9.A,B, aula, 7.-8.hod./
Výlet 1.roč.-zámek Berchtold
7. B – projektový den


Úterý-28. 5.
Plavání 2.r.


Středa-29.5.


Čtvrtek – 30.5.
Třídní výlet –Ostrá n. Labem– 3. roč.


Pátek – 31. 5.
Anglické divadlo
/8,30-4.-5.r., 10,15-8.-9.r., 60,-Kč/
Den dětí
Plavání - 3.r.


38. týden 20.5. - 24.5.
Úklid okolí školy 7.A


Pondělí – 20. 5.
Workshop/Frusack/-9.A /4.hod./


Úterý-21. 5.
Plavání -2.r.
Exkurze Vídeň /výběr 8.-9.r./
T-ball – 3. r.
Vyhodnocení sběru papíru


Středa-22.5.
Poezie – Měk /3.A-8,00 3.B-10,00/
Sběr víček-letos naposledy
T-ball – 5. r.


Čtvrtek – 23.5.
Soběhrdy-výlet 2.r.
Přednáška o Austrálii-8.r.
/7.-8.hod./
T-ball – 6.-7.r.


Pátek – 24. 5.
Plavání-3.r.
T-ball – 8. - 9. r.
Projektový den – 7. B


37. týden 13.5. - 17.5.
Úklid okolí školy 6.B

Pondělí – 13. 5.
Celý týden – sběr papíru
/škol. dvůr, 7,00-7,45/

Úterý-14. 5.
Plavání – 2.r.
Pohár rozhlasu – Příbram, Dobříš/mlad.žáci/
Abecedy – Měk
/8,00-1. A 10,00-1.B/


Středa-15.5.
Pohár rozhlasu – Příbram, Dobříš/star.žáci/
Projektový den – I. st. /4.hod./
Povídání o smrti
/aula, 9.A,B 11,40-13,10/
Kytičkový den /9. r./


Čtvrtek – 16.5.
Zasáhni – exkurze SOU P. Bezruče
/výběr 8.-9.tř./
Taneční soutěž - krajské kolo Mladá Boleslav
Focení tříd
Vonička
/1. A,B 10,15 20,-Kč/


Pátek – 17. 5.
Focení tříd
Plavání -3.r.
Mezitřídní projekt-Drogy
/8. A,B/36. týden 6.5. -10.5.
Úklid okolí školy 6.A


Pondělí – 6. 5.


Úterý-7. 5.
Plavání – 2. r.
Vystoupení v Domově Sedlčany/ŠD,13,00/


Středa-8.5.
Státní svátek


Čtvrtek – 9.5.
Výlet-zámek Hluboká – 4. A, B


Pátek – 10. 5.
Přednáška o africké přírodě – 7.r.
/aula, 10,00-11,40 50,-Kč/
Plavání – 3.r.
Příští týden sběr papíru


35. týden 29.4. - 3.5.
Úklid okolí školy 9.B

Pondělí – 29. 4.
„60´s aneb Šedesátky“ /divadlo KDJS,
9,30 hod., 50-, Kč, 8.-9.r./


Úterý-30. 4.
Plavání 2.r.
Plánuje se sběr papíru-13.-17.5.


Středa-1.5.
Státní svátek

Čtvrtek – 2.5.
Ředitelské volno


Pátek – 3. 5.
Ředitelské volno34. týden 22. 4. - 26. 4.
Úklid okolí školy 8. B


Pondělí – 22. 4.
Velikonoční pondělí


Úterý-23. 4.
Plavání – 2.r.
Vybíjená – 4.-5.r.
KMD – Praha /12,00/


Středa-24.4.
Mc Donald´s Cup -1.-3.r. Dobříš
Sběr víček
Přírodopisná exkurze /výběr 6.-9.r./
Štafetový pohár- Příbram


Čtvrtek – 25.4.
Vybíjená – 1.-3.r.
Mc Donald´s Cup – 4.-5.r. Příbram
Přírodopisná exkurze /výběr 6.-9.r./


Pátek – 26. 4.
Taneční soutěž – okresní kolo
33. týden 15. 4. - 19. 4.
Úklid okolí školy 8.A

Pondělí – 15. 4.
Přijímací zkoušky na SŠ- 2. kolo


Úterý-16. 4.
Zdobení perníčků /6. A,B/
Přijímací zkoušky 5.r.- 1. kolo
Schůzka škol. parlamentu /6. hod./


Středa-17.4.
MC Donald´s Cup /1.-5.r./
Exkurze – Madeta /výběr 9.r./
Přijímací zkoušky 5.r.- 2. kolo
Exkurze-Tábor – 6. B


Čtvrtek – 18.4.
Velikonoční prázdniny
ŠD-ZOO Dvůr Králové


Pátek – 19. 4.
Státní svátek


32. týden 8.4. - 12.4.
Úklid okolí školy 7.C

Pondělí – 8. 4.
Autorská pohádka-Měk
/8,00-1. A 10,00-1. B/


Úterý-9. 4.
Velikonoční trojboj/oblastní kolo/


Středa-10.4.
Klasifikační porada
3. čtvrtletí
Domov Sedlčany-perníčky /6. A/


Čtvrtek – 11.4.
Sedlčanská růže-recitač. soutěž I. st.
/8,30 aula/
Třídní schůzky
/14,30-výbor SRPŠ+tř. důvěrníci,
15,00-I. st., 15,30-II. st./

Pátek – 12. 4.
Hudební cesta časem
/6.-7.r., 40,-Kč, aula/
Přijímací zkoušky 9.r./1. kolo/


31. týden 1.4. - 5.4.
Úklid okolí školy 7.B

Pondělí – 2. 4.
V hodinách Tv –II. st. bruslení/20,-Kč/


Úterý-2. 4.
Vývoj světové rockové hudby ve 20. st.
/2.st., 11,00 45,-Kč KDJS/
Velikonoční trojboj – škol. kolo
Čeští spisovatelé a ilustrátoři-Měk
/12,30 2. A/


Středa-3.4.
Regionální pověsti-Měk
/8,00-6.A 10,00-6. B/
Čeští spisovatelé a ilustrátoři-Měk
/8,00-2. B 10,00-2. C/
13:00-15:00 Taneční soutěž - pořádá školní parlament


Čtvrtek – 4.4.
Projekt – Plýtvání - Praha
/výběr žáků 9.A/
Pythagoriáda /5.-6.r./
Návštěvní den pro předškoláky
/8,00-11,35/
Beseda s rodiči předškoláků
/15,30 aula/


Pátek – 5. 4.
Zápis do 1. tříd
/14,00-17,00/
Pythagoriáda /4.r./


29. týden 18.3. - 22.3.
Úklid okolí školy 6.B

Pondělí – 18. 3.
Karlovarský skřivánek-celostátní kolo
/Karlovy Vary, 18.-20.3./
V hodinách Tv –II. st. začíná bruslení/20,-Kč/


Úterý-19. 3.
Den otevřených dveří-1. SčV
/Světový den vody, exkurze-výběr 9.r.,
od 10,30/
Recitační soutěž-školní kolo-II.st.
/13,05-14,30/
Preventivní program 7.A/9,55-12,35/


Středa-20.3.


Čtvrtek – 21.3.
Růže pro Marii Š.-Měk /4. B/
Den pro předškoláky
ZUŠ-liter. dram. obor
/KDJS, 1.,2.,3.r.+4.A 9,00/
15:00 Prvňáčci zvou budoucí prvňáčky-odpoledne pro předškoláky

Pátek – 23. 3.
Tonda obal na cestách-I. st.
/ekologic. beseda, 1.h.-2.tř., 2.h.-1.tř., 3.h.-3.tř., 4.h.-5.tř., 5.h.-4tř./


28. týden 11.3. - 15.3.


Jarní prázdniny

27. týden - 4.3. - 8.3.
Úklid okolí školy 6. A


Pondělí - 4.3.
LVVZ Harrachov-7.r./2.-8.3./
KMD Praha
/odjezd 12,00 od gymnázia, návrat 19,00/


Úterý – 5.3.


Středa – 6.3.


Čtvrtek - 7. 3.
Kytice/divadlo ZUŠ/KDJS/
/5.-6.tř., 10,15 40,-/


Pátek – 8. 3.
Návrat-LVVZ Harrachov-7.r./2.-8.3.,
15,00-16,00/


26. týden - 25.2. - 1.3.
Úklid okolí školy 9. B


Pondělí - 25.2.
Masopustní týden /brýle/


Úterý – 26.2.
Právní povědomí-beseda
/9.B-8,55 9.A-10,50/
Preventivní program – 7.A
/8,55-11,35 aula/
Poezie-Měk
/7.B-8,00 7.C-10,00/
Masopustní týden /sport. oblečení/

Středa – 27.2.
Poezie-Měk
/7.A-8,00/
Masopustní týden /pokrývka hlavy/


Čtvrtek - 28. 2.
Kytice/divadlo ZUŠ/-KDJS
/7.-8.r., 10,15 40,-Kč/
Vyhodnocení prezentací-Měk
/výběr 9.A, 10,00-11,30/
Masopustní týden /pyžamo/


Pátek – 1. 3.
Masopustní týden /jednotné oblečení třídy/

Sobota – 2. 3.
LVVZ-Harrachov-7.r.
/2.3.-8.3./


25. týden - 18.2. - 22.2.
Úklid okolí školy 9. A


Pondělí – 18. 2.


Úterý-19. 2.
Planetárium Praha /5. A, B/


Středa – 20. 2.
Přednáška-Malý Tibet
/6.-9.r., 10,-Kč/
Sběr víček


Čtvrtek – 21.2.


Pátek – 22. 2.
Slyšet očima /beseda s neslyšícím/
/Měk, 8.A-11,00, 8.B-12,00/
Konec plavání II. st.


24. týden – 11.2. - 15.2.
Úklid okolí školy 8.B


Pondělí – 11. 2.
V hodinách Tv-2.st.-plavání
/70,-Kč, do 21.2./
OAj – okr. kolo Příbram


Úterý-12. 2.

Středa – 13. 2.

Čtvrtek – 14.2.
Okresní kolo DO Příbram

Pátek – 15. 2.
 


23. týden - 4.2. - 8.2.
Úklid okolí školy 8. A


Pondělí – 4. 2.
Začíná 2. pololetí
V hodinách Tv-2.st.-plavání
/70,-Kč, do 21.2./


Úterý-5. 2.
školní parlament v aule - 5. hod


Středa – 6. 2.
Exkurze- Jatka /9.r./


Čtvrtek – 7.2.


Pátek – 8. 2.
Pěvecká soutěž Mělník
/krajské kolo/
 

21. týden - 21.1. - 25.1.
Úklid okolí školy 7. B


Pondělí – 21. 1.
Konverzační soutěž Aj-škol. kolo


Úterý-22. 1.


Středa – 23. 1.
2. sv. válka – Měk
/8,00-5.A 10,00-5. B/
Sběr víček
Pololetní klasifikace


Čtvrtek – 24.1.


Pátek – 25. 1.


20. týden - 14.1. - 18.1.
Úklid okolí školy 7.A


Pondělí – 14. 1.


Úterý-15. 1.


Středa – 16. 1.


Čtvrtek – 17.1.
Okresní kolo DO Příbram
Schůzka škol. parlamentu
/5. hod., aula/

Pátek – 18. 1.


19. týden - 7.1. - 11.11.
Úklid okolí školy 6. B


Pondělí – 7. 1.
Lidové pohádky- Měk
/1.A-8,00 1. B-10,00/


Úterý-8. 1.


Středa – 9. 1.

Čtvrtek – 10.1.
Princové jsou na draka/pro I. st./
/pohádka Kamýk n. Vl., 8,45, 20,-Kč/


Pátek – 11. 1.
 


17.-18. týden - 24.12. - 4.1.2019
24.12.-2.1. - Vánoční prázdniny


Příjemné vánoční svátky
a úspěšný rok 2019 přejí zaměstnanci 1. ZŠ


Úklid okolí školy 6. A
Čtvrtek - 3. 1.
Škola začíná
Pátek – 4. 1.


16. týden - 17.12. - 21.12.
Úklid okolí školy 9. B


Pondělí – 17. 12.


Úterý-18. 12.
Vánoční besídka+jarmark/15,00, KDJS/


Středa – 19. 12.
Malování perníčků-2.st.
Bruslení - 2.roč.
Turnaj ve stolním tenisu
/8,00-11,00, výběr 4.-5.roč., tělocvična/


Čtvrtek – 20.12.
Školní turnaj v košíkové – 2.st.
Bruslení 3. B
Bruslení 5. A,B /9,00-10,30/


Pátek – 21. 12.
Končí bruslení v hodinách Tv – 2st.


 15. týden - 10.12. - 14.12.
Úklid okolí školy 9.A

Pondělí – 10. 12.
V hodinách Tv na 2. st. pokračuje bruslení

Úterý-11. 12.


Středa – 12. 12.
Založení Československa, aneb z deníku pradědečka
/divadlo, aula, 45,-Kč, 3.h.-5.r., 4.h.-6.r./
Bruslení - 2.r.
Únikovka – /6.r., 13,30/


Čtvrtek – 8.12.
Adventní ťukání
/KDJS, 3.+4.r., 10,15 hod., 20,-Kč/
Měk-workshop-Jiří W. Procházka/9,00/
Zdobení perníčků – 2.r.
Bruslení – 3. B


Pátek – 9. 12.
Malování perníčků v Domově Sedlčany
/výběr 9.r./
Borec Sedlčan /2. ZŠ, 8,00-12,00/


13. týden - 26.11. - 30.11.
Úklid okolí školy 8. A


Pondělí – 26. 11.
Literatura je i naučná
/Měk, 5.A-8,00 5.B-10,00/
Hvězdárna Sedlčany
/5. A, 16,30-18,30/
Testování SCIO /2.h.-4.A, 4.h.-4.B/


Úterý-27. 11.
Testování SCIO /1.h.-4.B, 3.h.-4.A/

Středa – 28. 11.
Přednáška Policie ČR /9.r./
Testování SCIO /1.h.-4.A, 2.h.-4.B/

Čtvrtek – 29.11.
Testování SCIO /1.h.-4.B, 6.h.-4.A/

Pátek – 30. 11.
Konec plavání Smilovice-2.st.
Příští týden začíná na 2.st. bruslení12. týden - 19.11. - 23.11.
Úklid okolí školy 7. C


Pondělí – 19. 11.
Na 2.st. při Tv pokračuje plavání
Testování SCIO /3.h.-9.B, 4.h.-9.A/


Úterý-20. 11.
Jazykový blok 3. A/1.-4.h./
Testování SCIO /2.h.-6.B, 4.h.-6.A/

Středa – 21. 11.
Testování SCIO /1.h.-6.A, 3.h.-6.B/
Cestujeme knihou
/Měk, 4.A-8,00, 4.B-10,00/
Aranžování /výběr žáků/
Hodnocení za I. čtvrtletí


Čtvrtek – 22.11.
Testování SCIO / 3.h.-6.B, 4.h.-6.A/
Schůzky SRPDŠ
/15,00-1.st., 15,30-2.st./
Halová kopaná Benešov
/6,00-15,00/


Pátek – 23. 11.


11. týden - 12.11. - 16.11.
Úklid okolí školy 7. B


Pondělí – 12. 11.
2. st. Tv - plavání /70,-Kč/
Sběr papíru/škol. dvůr, 7,15-7,50/


Úterý-13. 11.
Návštěvní den pro předškoláky


Středa – 14. 11.
Plavání 5.A, B
Divadélko pro školy
Knižní vlak /Měk, 3. A-8,00 3. B-9,00
9.r.-10,15/
Beseda o právu s Mgr. Janákovou /9.tř./


Čtvrtek – 15.11.
Knihovnická pohádka
/Měk, 1.A-8,00 1.B-10,00/


Pátek – 16. 11.
Konec sběru papíru

10. týden - 5.11. - 9.11.
Úklid okolí školy 7.A


Pondělí – 5. 11.
Současné knihovny
/Měk, 9.A-8,00 9.B-10,00/
Hra o Pražský hrad-exkurze
/8.tř., 8,00/
Prevence a pomoc po popáleninových úrazech
/aula, 6.tř.-4.+5.h., 9.tř.-7.+8.tř., 20,-Kč/
100 let republiky
/Měk, 5. B/


Úterý-6. 11.
Veršované pohádky
/Měk, 2.B-8,00 2.A-10,00/


Středa – 7. 11.
Plavání 5.A, B


Čtvrtek – 8.11.
Prevence a pomoc po popáleninových úrazech
/aula, 7.tř.-4.+5.h., 8.tř.-7.+8.tř., 20,-Kč/
KMD - Praha Karlín/17,00/


Pátek – 9. 11.
Florbal Dobříš /1.-5.r., 7,00-14,00/


Příští týden začíná na 2.st. plavání
a školní parlament  pořádá sběr papíru
 

9. týden - 29.10. - 2.11.
Úklid okolí školy 6.B


Pondělí – 29. 10.


Úterý-30. 10.
Podzimní prázdniny


Středa – 31. 10.
Plavání 5.A,B
100 let republiky
/Měk, 3.A, B/
Exkurze v nemocnici Sedlčany
/výběr 9. r./


Čtvrtek – 1.11.
Florbal – GaSOŠE /8.-9.r./


Pátek – 2. 11.
Florbal GaSOŠE /6.-7. r./8. týden - 22.10. - 26.10.
Úklid okolí školy 6.A


Pondělí – 22. 10.


Úterý-23. 10.
Knihovnická pohádka
/Měk, 1.roč./
Projekt 2. st.-100 let republiky
/8,00-14,40/


Středa – 24. 10.
Plavání 5. A, B
Dějiny knihy a písma
/Měk, 8. A, B/
100 let české státnosti-Měst. muzeum
/7.B-4.h., 8.B-5.h., 8.A-6.h./
Burza práce Příbram
/výběr 9.r./


Čtvrtek – 25.10.
Najdi si sám
/Měk, 6. A, B/
100 let české státnosti-Měst. muzeum
/9.A-2.h., 7.A-4.h., 9.B-7.h., 7.C-8.h./

Pátek – 26. 10.
Cesta za ohnivým drakem /ŠD, 17,00/7. týden - 15.10. - 19.10.
Úklid okolí školy 9. B


Pondělí – 15. 10.
Plýtvání-workshop /9.A/
/10,45-12,25/
První pomoc po úrazech
/přednáška, aula, 1.-3.roč./


Úterý-16. 10.
Výtvarno a knihy-Měk
/8,00-7.A 10,00-7.C/
Měk-školní družina /13,00/
První pomoc po úrazech
/přednáška, aula, 4.-5.roč./

Středa – 17. 10.
Plavání Příbram /5.A,B/
Exkurze Česká pošta
/výběr 9.r., 4.-6.hod./
Výtvarno a knihy-Měk
/7.B, 8,00/
Veršované pohádky
/2.C, 10,00/
Celoškolní projekt/2.st./
/příprava-3.hod./


Čtvrtek – 18.10.
Beseda+vyhodnocení soutěže
/5.A,B, Měk, 10,00/


Pátek – 19. 10.


6. týden -8.10. - 12.10.
Úklid okolí školy 9. A
Pondělí – 8. 10.


Úterý-9. 10.
100 let republiky
/Měk, 2.B-8,00, 2.C-10,00, 2.A-12,30/


Středa – 10. 10.
Plavání 4. A,B
Minikopaná-okr. finále
/Příbram, 7,00-15,00/
Projekt 72 hodin - Rozkvetlý dvůr


Čtvrtek – 11.10.
Projekt 72 hodin - elektro a rozkvetlý dvůr
Setkání se spisovatelem Pavlem
/Měk, 1.A,B-10,00/
Florbal-Pohár hejtmana
/Příbram, 4.-5.r., 7,00-14.00/

Pátek – 12. 10.
rojekt 72 hodin - elektro a rozkvetlý dvůr
 

5. týden - 1.10. - 5.10.
Úklid okolí školy 8.B


Pondělí – 1. 10.


Úterý-2. 10.
Dopravní výchova
/dopr. hřiště Příbram, 5. A, B/
Lesní pedagogika - 2. A, B, C
Osmičkové roky –Měk/9.A-8,00 9.B-13,00/


Středa – 3. 10.
Plavání – Příbram, 4. A, B
KMD – Praha, Werichova vila- odj.12,30
Drakiáda –Šiberák /15,00, ŠD/
Volba povolání 9. tř./11,40, přednáška s pí Melicharovou z PÚ Příbram/
Minikopaná-okres /Taverny, 8,00-13,00/


Čtvrtek – 4.10.
Spaní ve škole – ŠP
Den zdraví /sedlč. nám., 8.tř.-4.h.,9. tř.-5.h./


Pátek – 5. 10.
Reprezentační prostory - Pražský hrad - exkurze /8,00-15,00, výběr žáků/
T – ball – 8.-9. roč./Pegas, 8,00-13,00/
 4. týden - 24.9. - 28.9.
Úklid okolí školy 8.A


Pondělí – 24. 9.


Úterý-25. 9.
Přespolní běh - Příbram /od 11,45/
5. hodina školní parlament v aule


Středa – 26. 9.
Plavání - 4. A, B
T-ball – 5. roč. /Pegas, 8,00-13,00/
Zkusme si to
/SOU Sedlčany, 8,00-13,00, výběr 9. A, B/


Čtvrtek – 27.9.
T-ball – 6.-7. roč. /Pegas, 8,00-13,00/


Pátek – 28. 9.
Státní svátek

3. týden - 17.9. - 21.9.
Úklid okolí školy 7. C

Pondělí – 17. 9.


Úterý-18. 9.
Exkurze SPŠ Příbram – 9. A, B
/8,00 – 11,30/


Středa – 19. 9.
Plavání 4. A, B
Vytrvalostní běh na dráze-Taverny
/8,00 – 11,00/


Čtvrtek – 20.9.
Vývoj hudebních nástrojů -1. st.
/aula, 35,- Kč,/


Pátek – 21. 9.
 

2. /37./ týden - 10.9. - 14.9.
Úklid okolí školy 7. B

Pondělí – 10. 9.
Dopravní výchova 5. A, B
/ 8,00-10,00, ve škole/


Úterý-11. 9.


Středa – 12. 9.
Plavání 4. A, B


Čtvrtek – 13.9.
Vítáme školní rok s tříděným odpadem
/I. st., sedlčanské náměstí/

Pátek – 14. 9. 

36. týden - 3. 9. - 7. 9.
Úklid okolí školy 7. A


Pondělí – 3. 9.
Zahájení školního roku 2018/2019
obědy ve školní jídelně 10:00-12:00
Nezapomeňte od úterý na přezůvky a zámek k šatním skříňkám


Úterý-4. 9.
Adaptační kurz Častoboř -6.r. /4.9.-7.9./
/sraz 8:00 z autobus. nádraží, návrat pátek 12:00/
Výuka:
1.tř. -8:00-9:40 3.-5.tř.-8:00-11:35
II. st. -8:00-11:35


Středa – 5. 9.
Výuka:
1.tř.-8:00-10:45 2.-5.tř.-8:00-11:35
2.st.-8:00-12:35

Čtvrtek – 6.9.
Výuka:
1.tř.-8:00-10:45
2.- 9.tř. –výuka podle rozvrhu


Pátek – 7. 9.
1.- 9.tř. –výuka podle rozvrhu
Konec adaptačního kurzu Častoboř -6. roč.