@  aktualizace:04.01. 2021 6. třídy  7. třídy  8. třídy  9. třídy

     ŠKOLNÍ JÍDELNA      

     datová schránka: IDDS: ud94k23          

     Jsme škola s rozšířenou nabídkou sportovních aktivit...   

Ovoce do školNaše škola je zapojena do projektu, kde děti 1. stupně dostávají  2x měsíčně ovoce zdarma

 naše škola je zapojena do projektugfgf


 


BAKALÁŘI  
(rodiče, žáci,učitele)
ROZPOČET
GDPR
PROJEKTY
ROZVRHY 2020-2021
ŠKOLNÍ ŘÁD
inspeční zpráva 2014
školská rada a SRPŠ
školní vzdělávací program
výroční zprávy
školní parlament
školní družina
školní klub - kroužky
doporučená  četba (MěK)

omluvte své dítě


prázdniny


konzultace
třídní schůzky
uvolňování žáků
důležitá upozornění
učitelé
školní poradenské pracoviště
výchovný poradce
školní jídelna
zápis do 1. tříd
ICT plán rozvoje
Školní plán enviromentálního vzdělávání
 
školní rok 2018-2019
školní rok 2017-2018
školní rok 2016-2017
školní rok 2015-2016
školní rok 2014-2015
školní rok 2013-2014
školní rok 2012-2013
školní rok 2011-2012
školní rok 2010-2011
školní rok 2009-2010
školní rok 2007-2008
školní rok 2006-2007

školní rok 2005-2006


školní rok 2004-2005


 

 - Nevíte kudy kam, potřebujete poradit se svými problémy?  Nabízíme možnost konzultací.
- Desatero pro rodiče předškoláků    žádost o uvolnění žáka ke stažení
- Přírodní zahrada při 1. ZŠ Sedlčany - tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí a MŽP
- Informace pro rodiče pro školní rok 2020/2021

24. 11. 2020 NE-proběhL návštěvní den pro předškoláky - ZRUŠENO!!! další informace budou zde - podle aktuální situace...


Od 4.1.2021 - do 22.1.2021

Prezenční výuka:
1. a 2. ročníky

Ráno si učitelé vyzvednou žáky před školou. Neměli by se potkávat v šatně.

Distanční výuka:

3. - 5. ročníky a celý druhý stupeň  - bude probíhat podle dříve stanoveného rozvrhu a pravidel.

Děti zaměstnanců daných vyhláškou MZ, mohou od 4.1. opět docházet prezenčně do naší školy. Přihlásit se můžete na školní email - skola@1zs-sedlcany.cz.


 

UPOZORNĚNÍ Školní jídelny!

od 4.1. do 8.1. 2021 – mají všichni žáci ze 3.- 9. tříd ZŠ a všech tříd GOA odhlášené obědy.
Žáci se mohou během distanční výuky stravovat v jídelně.
V případě zájmu volejte na tel. 318821417 každý den od 8.00 do 13.00 hodin. Obědy je třeba znovu přihlásit!!!
Pro distančně vzdělávané děti se obědy vydávají ve školní jídelně každý den od 13:00 - 14:00. Doba výdeje se může změnit podle zájmu strávníků.
Vzhledem k součastné epidemiologické situaci a na základě informací z MŠMT a Krajské hygienické stanice je obědy možné vydávat pouze dětem nebo zaměstnancům škol, ostatní nemají do jídelny vstup povolen.
V týdnu od 11. 1. - 15.1. 2021 se bude vařit pouze oběd č. 1, je nutné abyste si opravili přihlášky. Obědy pro děti z 1. a 2. tříd zůstaly přihlášené, tak, jak si je rodiče přihlásili. Zaměstnanci ZŠ a GOA si obědy musí také sami přihlašovat.


30.12. 2020 Školní družina - 1.-2. ročníky v normálním režimu,
 

 


 

 


Ani v této době nezapomněli čerti na naše děti...

                                                  ŠD

   

Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili přednášky pod vedením advokátky Mgr. Marie Jonákové. Všichni žáci měli možnost se seznámit s výhodami, nevýhodami a úskalími právnického povolání. Zároveň jim byly nastíněny nutné předpoklady pro výkon tohoto povolání a běžná pracovní činnost jak advokáta, tak i jeho podřízených.

                                                       Markéta Jarešová


Někteří žáci druhého stupně se v pátek 2.10.2020 zúčastnili přírodovědné exkurze do rezervace velkých kopytníků v Milovicích.

(více foto - fotogalerie)

                                                       Tomáš Heller


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání účastnili přednášky o etiketě pod vedením pana Petra Lavického, který se tímto oborem profesně zabývá. Pan Lavický žáky seznámil s vhodným způsobem chování ve společnosti včetně správného držení těla, gest při setkání a loučení, chování při jídle, chování vůči osobám druhého pohlaví, užití vhodného oděvu na různá setkání atd...

                                                       Markéta Jarešová


Krásný páteční den prožily děti ze školní družiny ve Svíčkárně v Šestajovicích...

(více foto - fotogalerie) 

                                                                            ŠD


V úterý 15. září, se výběr našich „deváťáků“ zúčastnil „Dne jazyků a sportu“ na Oboze. Areál se nachází v malebném údolí Slapské přehrady, kde jsme s chutí využívali nabízené aktivity, ať už jazykové nebo sportovní. Každý z nás si mohl nastavit zrcadlo a zjistit, v čem je úspěšný, co musí doladit a jestli je týmovým hráčem. O perfektní přípravu a organizaci této akce se postaral pedagogický tým GaSOŠE pod vedením Nadi Pínové, kterému merci, danke, gracias, thanks, cпаси́бо…(více foto - fotogalerie) 

                                              V. Hambergerová


16. 9. 2020 jsme jsme na ,,nových" Tavernách uspořádali T- Mobile Olympijský běh. Na trať 500 m vyběhli chlapci a děvčata 2.A a 2.B. Závody po celé republice odstartovalo v 10.00 radio Junior. Akci pořádá každý rok Český olympijský výbor.  

(více foto - fotogalerie) 

                            Petr Novotný,   foto Jan Koňarik


V rámci učiva o přírodě navštívili žáci 4.A a 4.B ve čtvrtek 17. 9. Národní zemědělské muzeum v Praze. Kromě programu o vodě, který jsme po třídách absolvovali, jsme měli možnost prohlédnout si všechny expozice muzea – lesnictví, myslivost, rybníkářství, zemědělství, gastronomii i střešní zahradu s kouzelnou vyhlídkou na Prahu. Velká spousta exponátů je doplněna interaktivními prvky, což nás velmi zaujalo. Nutno říci, že v muzeu jsme byli jedinými návštěvníky, a tak jsme si vše pořádně užili. (fotogalerie)  I. Reinischová L. Holanová


Četli jste již knihu O líné babičce? Pokud ne, tak si ji jistě přečtěte jako žáci ze 4. B. V této knize si plní babička totiž sny a ne ledajaké. Nechali jsme se jí inspirovat a zkusili si také jeden sen splnit. Napsali jsme dopis majiteli jednoho z nejdražších aut v naší republice, zda by nám ho nepřijel ukázat a popovídat o něm. K našemu milému překvapení se tak velmi rychle stalo a my jsme mohli obdivovat Bugatti Chiron v celé své kráse. Zjistili jsme, že psaní dopisů nemusí být jen nuda. A co vy? (více foto - fotogalerie) 

                              Iveta Reinischová 4.B


Ve středu 16. 9. do naší školy zavítali herci s Pohádkou ze starého mlýna, kterou potěšili čtvrté ročníky.

 (více foto - fotogalerie) 

                                                        L. Holanová


Častoboř 2020... Adaptační kurz pro šesté ročníky  

foto  - úterý   -  středa  -  čtvrtek 

                  J. Hes, J. Koňarik, J. Jelínek a P. Stoupa


Přejeme našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo.....  

(více foto - fotogalerie) 

                       Soňa Nováčková a Eva Moulíková


Ve dnech 3.- 6.8.2020 se konaly na naší škole Vzdělávací dny pod záštitou Asociace školských sportovních klubů a školní družiny. Projektu se zúčastnilo 25 dětí a všemi dny je provázel pestrý program.  

(více foto - fotogalerie) 

    J. Machačová, J. Matoušková, I. Heřmánková


25. 6. 2020 proběhlo slavnostní vyřazení deváťáků a páťáků. kteří odcházejí do primy. Tentokrát netradičně na naší školní zahradě...  

(více foto - fotogalerie) 

                                 Petr Stoupa a Jan Koňarik


Závěr roku v pátých třídách.

Přejeme vám všem krásné prázdniny a mnoho úspěchů na 2. stupni.

(více foto - fotogalerie) 

                           Soňa Nováčková a Eva Moulíková


23. 06. 2020 Děti ze školní družiny se loučily se školním rokem , opékáním nejen špekáčků.

Všem krásné prázdniny plné sluníčka a v září nashledanou...

(více foto - fotogalerie) 

                                             vychovatelky ŠD


Čtvrtek 4. 6. prožila skupina žáků ze 3. A na Cihelném vrchu. Obklopeni přírodou jsme plnili úkoly projektového dne na téma LES. Po celé dopoledne, plné zábavných úkolů a her, nám příjemně svítilo sluníčko. Jediné, co jsme nedokázali ovlivnit, byli mravenci, kteří nám ukázali, kdo je v lese větší pán.

(více foto - fotogalerie) 

                                             Lenka Holanová


KORNOUT-19. Takto originálně nazvali svůj skupinový projekt žáci 4. A a 4. C, který byl věnovaný koronavirové pandemii. Děti měly za úkol ztvárnit daný virus a formou koláže demonstrovat, co všechno mají spojené s karanténou a současnou celosvětovou situací. I když práci chvílemi znepříjemňovaly roušky, projekt děti velice bavil a výsledek dopadl na jedničku. 4.A a 4.C

(více foto - fotogalerie)              Š. Kovaříková


01.06.2020 Zdravíme všechny děti ze ŠD a k dnešnímu svátku přejeme všechno nejlepší.

Vychovatelky ŠD


Dar pro 1. ZŠ Sedlčany Děkujeme organizaci AVALONE v zastoupení paní I. Nikitinské za poskytnutí roušek s veselými dětskými motivy pro děti 1. stupně a za ochranné štíty pro pracovníky školy. Do každé třídy jsme také obdrželi preventivní nástěnný kalendář PÁLÍ! 2020, který upozorňuje na prevenci před úrazy popálením a na první pomoc. Tuto akci finančně podpořil J. Barták.

Děkují pracovníci 1. ZŠ Sedlčany


Ve čtvrtek někteří členové školního parlametu pomáhali prodávat zákusky v rámci projektu Světové školy. Děkuje Vám všem, kteří jste do tohoto projektu přispěli...

(více foto - fotogalerie)

                                                         H. Paroubková a J. Hes


Žáci 6. A si v rámci výuky anglického jazyka procvičovali druhy ovoce. Ochutnávání čokoládového fondue snad s radostí připomene slovní zásobu.

                                                                Markéta Jarešová


V pátek 28.2. si děti z 1. stupně užily Šibřinky s tombolou.

(více foto - fotogalerie)

                                                             vychovatelky ŠD


Za letošní ročník bych vyzdvihla nápaditou prezentaci Natálie Neradové z 1. ZŠ, která se umístila na 1. místě v 1. kategorii, ale bodově předčila práce z obou kategorií. Vyhodnocení soutěže bylo spojeno s besedou s Matějem Stropnickým na téma zkreslování informací, která byla z mého úhlu pohledu zajímavá a bavila mě. Doufám, že byla přínosem pro všechny přítomné. Děkuji všem za účast nejen při dnešním setkání, ale i za zaslání prací do knihovny. Těším se na příští ročník, téma ještě bude upřesněno.

S pozdravem a přáním hezkého dne Alena Budková, Městská knihovna Sedlčany


Městská knihovna pozvala v úterý 25. 2. všechny třeťáky na besedu se spisovatelem Pavlem Bryczem. Povídal si s dětmi o tom, jak se píše knížka a jakým procesem pak musí projít, aby se z ní stal oblíbený večerníček. Děti pohádky o „Bílé paní na hlídání“ znaly, a tak pro ně bylo kreslení komiksu opravdu zábavné.

(více foto - fotogalerie)

                                                             Učitelky 3. tříd


V lednu a v únoru se Natálie Neradová z 9. B zúčastnila okresních kol olympiád v českém jazyce a dějepise. V češtině obsadila 5. místo a v dějepise se umístila na 3. místě, v obou případech postupuje jako náhradnice do krajských kol. K tomuto velkému úspěchu jí blahopřejeme.

                               H. Ulrichová, B. Čížková, M. Kodetová


17. 2. 2020 se David Čanda účastnil okresního kola olympiády v anglickém jazyce v kategorii 1A. Přes velkou konkurenci postoupil do ústní části a skončil na krásném čtvrtém místě. Moc blahopřejeme!

                                                              Markéta Jarešová


V úterý 18.2. nás ve škole navštívili předškoláci. Spolu s rodiči si mohli vyzkoušet různé aktivity z matematiky a českého jazyka. Děti vše skvěle zvládly a dostaly malou odměnu. Již teď se všichni těšíme, až 1. září rozšíří naše řady.

(více foto - fotogalerie)

                                               E. Moulíková, S. Nováčková


Třeťáci svátek svatého Valentýna prožili mimo své školní lavice. Vyměnili je za pohodlné sedačky v pražském divadle Gong. Dobrodružství Toma Sawyera je velmi pobavilo.

                                               Učitelky 3. tříd


V pátek 14. února děti z 5.A a 5.B navštívily pražské Divadlo v Dlouhé a viděly představení Jak jsem se ztratil aneb Malá vánoční povídka. Příběh o malém chlapci, který se ztratil v předvánoční Praze nás velmi zaujal. Obdivovali jsme kostýmy , loutky, scénické nápady. Atmosféru divadelního revue doplňovaly dobové písně z 60 let. Z divadla jsme odcházeli nadšení a představení můžeme každému doporučit.

(více foto - fotogalerie)

         


Častoboř 2020 je ukončena... Přidáváme "pár fotografií" ke zhlédnutí...

 (více foto - fotogalerie - úterý) 

středa

čtvrtek

 Jaromír Hes, Petr Stoupa, Jan Koňarik a Jan Jelínek

;& nbsp;                                     E. Moulíková, S. Nováčková


14. 2. 2020 kluci a  holky si mohli nechat  Valentýnskou poštou doručit psaníčko, nebo dáreček. Během první hodiny byly vzkazy předány  zástupci školního parlamentu!

             Hana Paroubková a Jaromír Hes, koordinátoři ŠP


28.1.2020 náš florbalový výběr chlapců 3. - 5. tříd vybojoval v Praze - Střešovicích 10. místo ve Středočeském kraji. Za snahu a bojovnost zaslouží pochvalu tito hráči: M. Haas, J. Chrastil, A. Hron, M. Kouba, D. Šplíchal, J. Křížek, M. Podlipský a D. Valenta.

(více foto - fotogalerie)

                                                                 Petr Novotný


Při odpoledním vyučování žáci pátých ročníků navštívili knihovnu. Paní knihovnice J. Roškotová připravila program o 2. světové válce, který měla jako vždy pečlivě připravený a zajímavě zpracovaný. Děti měly možnost na vlastní kůži vyzkoušet jaké to bylo nosit židovskou hvězdu, jak probíhal odchod do koncentračního tábora nebo nucené vystěhování. Z počátku bylo vše legrační, ale postupně se úsměv na tváři vytratil a děti si uvědomily vážnost situace.

(více foto - fotogalerie)

                                             E. Moulíková, S. Nováčková


V rámci volby povolání někteří žáci absolvovali přednášku pod vedením Mgr. Kateřiny Králové, která je nutriční terapeutkou v Domově Sedlčany. Všichni byli poučeni o stravovacím režimu v rámci prevence a léčby mnoha onemocnění a zároveň měli možnost utvořit si představu o náročnosti jejího povolání.

                                                                 Markéta Jarešová


Ve středu 15. a 22. ledna byly děti ze školní druřiny bruslit na zimním stadionu. Děti byly velmi šikovné a bruslení si za pomoci kamarádů z 8. a 9. tříd moc užily.

                                                                 vychovatelky ŠD


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání účastnili přednášky o etiketě pod vedením pana Petra Lavického, který se tímto oborem profesně zabývá. Pan Lavický žáky seznámil s vhodným způsobem chování ve společnosti včetně správného držení těla, gest při setkání a loučení, chování při jídle, chování vůči osobám druhého pohlaví, užití vhodného oděvu na různá setkání atd.

                                                                 Markéta Jarešová


Jako každý rok jedou i letos žáci 7. tříd na lyžařský kurz do Harrachova. Sraz je v pondělí 13.1.2020 . v 8:30 hod. před školou. Prosíme rodiče, aby neparkovali v ulici Primáře Kareše a usnadnili nám tak odjezd. Fotografie z celého týdne (i předešlých kurzů) najdete na http://lvvz1zssedlcany.rajce.idnes.cz, vidět živě nás můžete na online kamerách na http://www.skiareal.com.

                                                                          Jan Koňarik


Vánoční spaní ve škole Ve čtvrtek 19.12. putovali kluci a děvčata ze 2.B, 4.B a 4.C. do Betléma. Plnili úkoly a společnými silami se jim podařilo sestavit betlém. Poté následovaly hry a soutěže, ale také čtení a povídání. To už však ve svých třídách. Příjemně unaveni a spokojeni pak zalezli do svých spacáčků a za svitu vánočního stromečku usínali. Strávili spolu krásné předvánoční chvíle.

  (více foto - fotogalerie) 

                                Kovaříková, Mrázková, Paroubková


V prosinci chodili žáci 4.B a 4.C v hodinách tělocviku bruslit na zimní stadion. Už ted´se těšíme na bruslení jarní.

  (více foto - fotogalerie) 

                                              Kovaříková, Paroubková


20. 12. 2019 Vánoční koledy ve škole...

  (více foto - fotogalerie) 

                                              Martina Tomášková


Ve čtvrtek 19.12.2019 jsme připravili pro kluky i holky druhého stupně Vánoční turnaj v košíkové.

  (více foto - fotogalerie) 

                                              T. Heller a J. Koňarik


Ve středu 19.12. zakončili žáci pátých tříd svůj letošní plavecký výcvik. V závěrečné lekci zúročili všechny získané dovednosti , poměřili svoje síly při závodech, prokázali, že dokáží respektovat možnosti svých spolužáků. Umí je povzbudit, pochválit i uznat porážku.

  (více foto - fotogalerie) 

                                              S. Nováčková, E. Moulíková


V předvánočním čase děti ze 3.C vyráběly vánoční svícny. Děvčata a kluci si přinesli chvojí a krásné přírodní a umělé dekorace. Někteří tatínkové nám ze stromů nařezali dřevěná kolečka a práce mohla začít. Dětem se svícínky povedly a s radostí si je odnášely domů na vánoční stůl.

  (více foto - fotogalerie) 

                                                               Dana Šestáková


18. 12. 2019 Kluci z modelářského kroužku dokončili další model...

  (více foto - fotogalerie) 

                                                               Jaromír Hes


18. 12. 2019 Někteří žáci z druhého stupně se v rámci výtvarné výchovy pustili do malování perníčků. Nejen že byli všichni šikovní, ale i velmi kreativní. Jen se podívejte.

  (více foto - fotogalerie) 

                                                               Markéta Jarešová


17. 12. 2019 se v divadelním sále kulturního domu uskutečnila tradiční Vánoční besídka naší školy spojená s jarmarkem. V pásmu koled, scének a tanečních vystoupení se představili všichni žáci 1. stupně a zpříjemnili nám tak předvánoční čas..

  (více foto - fotogalerie) 

video:  2.A   1.A    koledy 1.AB a 1B    2.B   3.A   3.B   3.C  Flétny1-3   Zumba1-3   4.B   4.A   4.C   Flétny3-6   5.B   5.A   Zumba4-5   2A+2B

 


Děti ze 7. A se zúčastnily společného dopoledne s klienty Domova v Sedlčanech. Celé dopoledne se neslo v duchu malování perníčků. Děti měly k dispozici velké množství perníčků, které malovaly dle vlastní představivosti společně s našimi seniory. Závěrem bych chtěla velmi pochválit všechny děti, které se na tomto tvořivém dopoledni podílely, nejen kvůli šikovnosti, zručnosti a projevené nápaditosti, ale zejména kvůli empatii a pozitivnímu přístupu směrem k našim seniorům. Troufám si říci, že naše spolupráce byla obohacující ve více směrech, a proto se budeme těšit na další případnou spolupráci.   (více foto - fotogalerie)                                                             Markéta Jarešová


5. - 6. místo v kraji vybojovali chlapci 6. - 7. tříd v krajském finále 10.12. v Kladně. Velká gratulace ke sportovnímu úspěchu patří těmto hráčům : J. Klejna, M. Pešta, T. Hodouš, J.Hodouš, M. Mašek, D. Vondra, Š. Zoubek, O. Špánek, T. .Beneš, J. Beňo, L. Mrázek   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                               Petr Novotný


Naši chlapci ze 4.- 5. tříd vyhráli 9.12. okresní finále florbalového turnaje ČEPS cupu v Příbrami a postupují do Prahy !!!   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                               Petr Novotný


4.12. jsme na halové kopané v Benešově obsadili s výběrem chlapců 8. - 9. tříd 2. místo ve skupině.   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                               Petr Novotný


Ve dnech 28. a 29.11. se naše florbalové výběry 6. - 7. tříd zúčastnily okresního finále. Dívky - 3. místo ( hala GaSOŠE Sedlčany) Chlapci - 1. místo ( Příbram) - postup na krajské finále do Kladna !!!   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                               Petr Novotný


Jako každý rok si sedmáci při hodině Vv vytvářeli vánoční přáníčka. Vyzkoušeli si techniku tisku z papírové koláže. Přáními mohou o nastávajících svátcích potěšit své blízké.   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                               Hana Ulrichová


I ve škole si užíváme adventní dobu. V polovině prosince si děti z druhých tříd zdobily perníčky za pomoci paní Blanky Sirotkové. Zdobení se děti zhostily velmi zodpovědně, některé výrobky mohly směle konkurovat i vyhlášeným cukrářkám. Milé dopoledne si všechny děti krásně užily a s voňavými perníčky odcházely spokojené domů. Velké poděkování patří paní Blance, ale i tvořivým dětem.   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                               Iveta Reinischová


V pátek se na 2. ZŠ Propojení uskutečnil další ročník soutěže Borec a Skokan Sedlčan. Naši žáci dosáhli řady výborných umístění. První místa ve svých kategoriích vybojovali: Jakub Pšenička, David Nováček, Alice Mašková, Aneta Chrastilová, Gabriela Sobotková, Daniel Novák, Jakub Krbec.   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                                  Tomáš Heller


Ve středu 4. 12. 2019 jsme pro žáky 8. C a 7. A uspořádali exkurzi do České televize na Kavčích horách, kde žáci mohli zjistit, jak funguje televizní vysílání a výroba pořadů. Mohli jsme si vyzkoušet práci s kamerou, klíčovacím zařízením a seznámit se s prací sportovních komentátorů, moderátorů zpravodajství, kostýmních výtvarnic aj. a představit si tak, co obnáší práce v televizi. Bonusem byla možnost vidět v dabingovém studiu při práci jednoho z nejlepších českých dabérů J. Lábuse a natáčení Kouzelné školky s M. Nesvadbou.     (více foto - fotogalerie)                                                                        Martina Tomášková, Markéta Jarešová


Jako každoročně i v letošním roce na naši základní školu přišel Mikuláš v doprovodu andělů a čertů. Hodným dětem přinesli nějaké sladkosti bezpodmínečně, ty neposednější museli slíbit, že se polepší ...   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                               Petr Stoupa


Jak si žijí čerti v pekle v Příčovech? O tom se přesvědčila skupina "statečných" dětí ze školní družiny v páteční podvečer29.11. Mikuláš měl čerty pod kontroloua Andělé uklidňovali ty, co se přece jen trochu báli. Sladkou nadílku si odnášeli všichni.   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                         vychovatelky ŠD


Třeťáci začali ve středu letošní sérii bruslení na zimním stadionu. Musíme je pochválit, dělají pokroky a bruslí s chutí!   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                       P. Novotný, L. Holanová


20. 11  a 21.11. proběhla tradiční akce Pečeme pro školu i za školu. Tentokrát se pečení úspěšně ujali rodiče páťáků a učitelé naší školy. Vybranou částku darujeme našemu bývalému spolužákovi Tomášovi.   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                          Tým Světové školy


26. 11. 2019 jsme opět po roce uspořádali návštění den pro budoucí prvňáčky, kteří si mohli se svými rodiči prohlédnout naší školu. Společně se podívali na první stupeň, do auly, na počítače, keramické dílny i do dřevodílny. Všude na ně čekaly zajímavé úkoly, které vyžadovaly nejen soustředění ale někdy i vytrvalost ...   

  (více foto - fotogalerie) 

                                                           Naďa Lachoutová


S blížícím se adventem jsme rádi pomohli našemu bývalému žáku trpícímu svalovou dystrofií. V rámci výtvarných výchov děti průběžně vytvářely vánoční dekorace, které bylo možno si zakoupit v prostorách naší hlavní budovy. Výtěžek bude věnován na nákup speciálních zdravotních pomůcek.
Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří se na této akci výtvarně podíleli a zároveň všem rodičům, kteří byli ochotni nás zásobit tvořivým materiálem. Zároveň patří velký dík všem těm, kteří byli ochotni si různorodé výrobky zakoupit.
  

                                                           Markéta Jarešová


21.11. 2019 navštívili žáci 3.C městskou knihovnu. Paní knihovnice si pro ně připravila čtenářskou dílnu. V úvodní části se děti seznámily s několika zajímavými knihami. Společně pak pracovaly s knihou „Viktor a záhadná teta Bobina“. Všechny čtenářské aktivity během četby a po četbě děti velmi zaujaly. Děkujeme paní Janě Roškotové za skvěle vedenou hodinu.

( více foto - fotogalerie)                    Dana Šestáková


Ve středu 13. 11. navštívili žáci 4. C městskou knihovnu. Zde se děti s paní knihovnicí vydaly na nevídanou cestu. Společně cestovaly "knihou", přičemž si zopakovaly některé známé věci o knížkách, ale také se dozvěděly spoustu nových informací. Nyní je už nezaskočí pojmy jako: titulní strana, úvod, obsah, rejstřík, doslov, tiráž nebo třeba edice.

( více foto - fotogalerie)   

                                        Š. Kovaříková


Děti ze ŠD se již po druhé zapojily do "Dne zdraví" s klubem diabetiků. Procházka po Sedlčanech se všem líbila.

( více foto - fotogalerie)   

                                                         vychovatelky ŠD


V pondělí 11.11. 2019 se páté třídy neučily přírodovědu ve škole, ale na hvězdárně. Pan Lomoz si pro nás připravil zajímavý program o sluneční soustavě. Cestou na Cihelný vrch jsme také pozorovali krásy podzimní přírody.

( více foto - fotogalerie)   

                                        E. Moulíková, S. Nováčková


 Děkujeme, že s námi sbíráte...     foto z předávání cen            za školní parlament Hana Paroubková a Jaromír Hes


  • V týdnu od 4. do 8.11. zažili naši florbalisté turnajový týden:

  • - 3. místo ve skupině ( kat. 4. - 5. tříd, O pohár hejtmana Středočeského kraje v Příbrami )

  • - 1. místo v okrsku ( kat. 6. - 7. třída dívky, postup na okresní finále v Sedlčanech)

  • - 1. místo v okrsku ( kat. 6. - 7. třída chlapci, postup na okresní finále v Příbrami)

  • - 2. místo v okrsku ( kat. 8. - 9. třída dívky)

  • - 2. místo v okrsku ( kat. 8. - 9. třída chlapci)

( foto - 6.11.2019)    (foto - 4. a 7. 11.2019)                                                                 Petr Novotný


6.11.2019 jsme připravili pro žáky exkurzi do Techmánie a muzea  v Plzni. Holky a kluci , kteří mají zájem o fyziku si mohli sami vyzkoušet spoustu zajímavých pokusů...

(více foto - fotogalerie)  

                                            Libor Novotný a Jaromír Hes


Paní knihovnice z Městské knihovny připravila pro děti z 1. a 2. třídy příběh plný záhad podle knihy " Králíček a past"

(více foto - fotogalerie)  

                                                                                        ŠD


Žáci ze 3. A se 5. 11. vydali na čtenářskou dílnu za paní knihovnicí Roškotovou. Společně pracovali s knihou Ťapka, kočka stěhovavá. Příběh je velmi zaujal, a proto ho doporučují k přečtení všem rodičům.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                 Lenka Holanová


6.11.2019 Žáci devátých tříd se zúčastnili přednášky se strážníky Městské policie v Sedlčanech. Všichni měli možnost utvořit si představu o náročnosti tohoto povolání.

                                                            Markéta Jarešová


1.11.2019 Holky a kluci ze školního parlamentu připravili pro děti z prvních a druhých tříd halloweenskou párty v tělocvičně...

(více foto - fotogalerie)  

                                      Hana Paroubková a Jaromír Hes


V pátek se žáci několika ročníků prvního stupně oblékli do strašidelných kostýmů a vyrazili vstříc „halloweenskému“ řádění v tělocvičně. Jak si to užili, je vidět na fotografiích.

(více foto - fotogalerie)  

                                                              učitelky 1. stupně


Žáci 4. C si o pracovních činnostech vytvářeli tzv. ZÁŽITKOVÉ DENÍKY. Na začátku měly všechny děti stejný, "obyčejný" kroužkový blok. Na konci vznikly originální a osobité deníky pro zaznaménávání těch nejskvělejších zážitků. Do deníku mohou děti psát, malovat, lepit vstupenky, fotky apod. Práce se jim moc povedla, nemyslíte?

(více foto - fotogalerie)  

                                                                        Š. Kovaříková


Žáci devátých tříd se v rámci volby povolání zúčastnili přednášky Ivany Kadlecové z Úřadu práce v Příbrami, která je seznámila s informacemi o situaci na trhu práce a možnostech dalšího vzdělávání.

                                                                   M. Jarešová


Výlet " za psí tlapičkou" byl pro 92 dětí ze ŠD velkým zážitkem. Děti viděly výcvik psů různých ras v areálu kynologického klubu v Sedlčanech. za vzorné chování se směli se čtyřnohými kamarády i pomazlit...

(více foto - fotogalerie)  

                                                                        vychovatelky ŠD


Ve čtvrtek 17. 10. se žáci pátých ročníků sešli v knihovně v Sedlčanech, kde se dozvěděli výsledky soutěže ,, Malí spisovatelé a ilustrátoři’’. V kategorii ilustrací obsadila 3. místo Natálka Vršecká (5.B). V kategorii třídních příběhů získala 1. místo 5.B s příběhem Yetti. Zpestřením celé akce bylo povídáni se sportovním redaktorem Davidem Švábem.

                                            S. Nováčková E. Moulíková


Ahoj literaturo!...tak se 15. října loučila 3. A se stejnojmenným programem v městské knihovně. Paní Roškotová pro žáky připravila průřez beletrií a poutavou formou jim ukázala dělení literatury na poezii, divadelní hry, příběhy o dětech, o zvířatech, dobrodružné a detektivní.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                        L. Holanová


Ve dnech 15. a 16. 10. naši chlapci odehráli okresní finále v minikopané v Příbrami - 7. místo (kat. 6.-7. třída) a 8. místo (kat. 8.-9. třída) . Postup si vybojovali 10.10. ze sedlčanského okrsku - 1. místo (kat. 6.-7. třída) a 2. místo (kat. 8.-9. třída)

(více foto - fotogalerie)  

                                                                       Petr Novotný


Ve dnech 10. a 11. 10. jsme se zapojili do projektu 72 hodin. Žáci ze školního parlamentu připravili pro své spolužáky sběr starých elektrospotřebičů a víček. V odpoledních hodinách nám pomáhali dobrovolníci na zlepšení prostředí naší školy...

(více foto - fotogalerie)  

                                      Hana Paroubková a Jaromír Hes


16. 10. 2019 Někteří žáci devátých tříd se zúčastnili Burzy práce a škol na Úřadě práce ČR v krajské pobočce v Příbrami. Probíhala zde prezentace středních a odborných škol včetně podnikových firem finančně podporující dílčí obory na různých školách. Zároveň zde probíhaly informativní přednášky Policie ČR, Armády ČR, Celní správy a mnohé další.

                                                              Markéta Jarešová


V úterý 15. října navštívili žáci pátých tříd Planetárium v Praze. Ve vzdělávacím programu "Naší přírodou" jsme si prohloubili vlastivědné vědomosti o ČR. Během putování po republice jsme se seznámili s vodstvem, povrchem, přírodními zajímavostmi i nerostným bohatstvím. Děti 5. ročníků si zajímavé vyprávění skvělé lektorky užily!!!

(více foto - fotogalerie)  

                                                   S. Nováčková, E. Moulíková


9. 10. 2019 Někteří žáci se zúčastnili exkurze ve společnosti STROS - Sedlčanské strojírny, a. s. Všichni měli možnost zhlédnout výrobu osobních a nákladních výtahů.

                                                              Markéta Jarešová


V úterý 8.10.2019 se ŠD vypravila do městské knihovny a děti 3. a 4. tříd se seznámily s knihou "Kluk ve větvi". Formou hry byly děti vtaženy do děje a vlastní kůži pocítily problém šikany.

(více foto - fotogalerie)  

                                                               vychovatelky ŠD


Naučit se správnému chování v provozu měli možnost vyzkoušet žáci 5. tříd v pátek 4. 10. na dopravním hřišti v Příbrami. Nejprve si zopakovali teorii o důležitých dopravních situacích. V druhé části se děti učily, jak se správně chovat a pohybovat v běžném dopravním provozu na kole nebo koloběžce. "Průkaz cyklisty" získal ten, který zvládl písemný test i praktickou část. Všichni si však zajezdili na dopravním hřišti vybaveném značkami a semafory a tím si vyzkoušeli, jak bezpečně jezdit v silničním provozu.!!

(více foto - fotogalerie)  

                                                    Nováčková, Moulíková


Škola v přírodě – Horská Kvilda!!

ještě jednou celá fotogalerie ze školy v přírodě...

- Škola v přírodě - 1. den - článek od třídních učitelek

- 2. den

- 3. den

(více foto - fotogalerie)     3. den - foto  

                                       


3. 10. 2019 jsme spali ve škole... I letos zahájil náš školní parlament svojí činnost spaním ve škole. Sešli jsme se téměř všichni. Přivítali jsme nové kluky a holky, pobavili se při hraní seznamovacích her a pak se pustili do práce. Strávili jsme tak společně několik příjemných hodin. Jsme zatím plni nadšení a chuti. Doufáme, že nám to vydrží co nejdéle!!!

(více foto - fotogalerie)  

                                        Hana Paroubková a Jaromír Hes

 


27. 9. 2019 žáci prvních ročníků navštívili fotbalový stadion a také si vyzkoušeli trénink malých fotbalistů.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                Naďa Lachoutová

 


1. 10. 2019 se uskutečnilo podzimní kolo školní T-ballové ligy v kategorii MINI (4. a 5. třídy). Naše družstvo celý turnaj vyhrálo, když v napínavém finále porazilo ZŠ Dublovice. Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za vynikající sportovní reprezentaci naší školy.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                     Jan Koňarik

 


27. 9. 2019 se uskutečnil turnaj 8. a 9. tříd ve slow-pitchi, ve kterém naše družstvo obsadilo celkové 4. místo. Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za vynikající sportovní reprezentaci naší školy.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                     Jan Koňarik

 


26.9.2019 se naše škola zúčastnila okresního kola přespolního běhu v Příbrami. Alice Mašková ze 6.A vyhrála. Je prostě nejlepší. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezenataci naší školy.

(více foto - fotogalerie)  

                               Martina Novotná, Jana Matoušková

 


26.9.2019 se uskutečnilo podzimní kolo školní T-ballové ligy v kategorii MAXI. Družstvo našich šesťáků a sedmáků v celém turnaji ani jednou neprohrálo a zaslouženě obsadilo 1.místo. Všem hráčům gratulujeme a děkujeme za vynikající sportovní reprezentaci naší školy.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                Jan Koňarik

 


Ve čtvrtek 26. 9. jsme využili akce EKOKOMU a se žáky 1. i 2. stupně navštívili jejich akci. Na sedlčanském náměstí jsme řešili úkoly, které souvisely s tříděním odpadu, mohli jsme si vyzkoušet, jak se sedí v popelářském autě. Odměnou nám pak byly skákací hrady a skluzavka. Děti byly za své znalosti pracovníky Ekokomu pochváleny.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                Lenka Holanová

 


20.9.2019 se uskutečnila zeměpisná exkurze do Štěchovické elektrárny, na kterou navázala turistická aktivita přes NS Svatojánské proudy. Žáci především osmých,ale i sedmých a devátých tříd byli spokojeni jak se zajímavostmi z elektrárny, tak s krásnou krajinou na březích Vltavy.

(více foto - fotogalerie)  

                                           Jana Hájková, Petr Novotný

 


Žáci devátých tříd v rámci volby povolání navštívili místní nemocniční zařízení. Všichni měli možnost utvořit si představu o náročnosti povolání zdravotnického personálu.

(více foto - fotogalerie)  

                                                                Markéta Jarešová

 


V současné době naše škola buduje za přispění Státního fondu životního prostředí přírodní zahradu v areálu školy. Ve čtvrtek 12.9. nám přišli pomoci s úpravou terénu a nátěrem zábradlí někteří rodiče, ale i jejich děti. Za pomoc mnohokrát děkujeme!

(více foto - fotogalerie)  

                                                                Tomáš Heller

 


Třeťáci v muzeu V rámci učiva prvouky jsme s p. Sůvovou z muzea pomyslně navštívili důležité stavby a památky v našem městě. Podle fotografií i v samotné expozici jsme se dověděli spoustu nových informací, a tak zase známe své město o něco víc.

(více foto - fotogalerie)   foto 3.B

                                                                učitelky 3. tříd

 


Dne 11. 9. navštívili žáci 3.C akci Den zdraví pořádanou nemocnicí Mediterra Sedlčany. Děvčata a chlapci si zkusili resuscitaci, obvazové techniky a prohlédli si nejnovější sanitní vůz. Do školy se vraceli s drobnými dárečky, které jim věnovali zdravotníci sedlčanské nemocnice. Děkujeme za příjemné a poučné dopoledne.

(více foto - fotogalerie)

                                                                Dana Šestáková

 


V prvním týdnu školního roku 2019/2020 se nové kolektivy v 6. třídách tmelily na adaptačním kurzu v RS Častoboř. Krásné počasí, spousta her, poznávání nových kamarádů, ... . Vše vyšlo na jedničku. Teď jen přenést nabyté poznatky a zkušenosti do školy a obecně do života.

 foto -  úterý    středa  čtvrtek    pátek

                                                                           Petr Stoupa


9. 9. 2019 Beseda o dopravní výchově pro žáky pátých tříd

(více foto - fotogalerie)

                                                       Nováčková Moulíková

 


2. 9. 2019 První den ve škole...

(více foto - fotogalerie)


27. 06. 2019 proběhlo slavnostní vyřazení letošních deváťáků a páťáků, kteří odchazejí na gymnázium...

(více foto - fotogalerie)

 


školní rok 2020/2021


52.+53. týden - 21.12.20- 3.1.2021
Vánoční prázdniny
Příjemné vánoční svátky
a úspěšný rok 2021přejí zaměstnanci 1. ZŠ

1. týden- 4. 1.-8.1. 2020

1. a 2. ročníky prezenční výuka všichni ostaní distanční výuka
 


51. týden - 14.12. - 18.12.

Prezenční výuka:
I.stupeň
II.stupeň- 6.r., 8.B, 9.r.

Distanční výuka:
II. stupeň – 7.r., 8.A


50. týden - 7.12. - 11.12.Prezenční výuka:
I. stupeň
II. stupeň- 7.r., 8.A, 9.r.

Distanční výuka:
II. stupeň – 6.r., 8.B


týden - 30.11. - 4.12.
 


Pondělí – 30. 11.


Úterý-1. 12.


Středa – 2. 12.


Čtvrtek – 3.12.


Pátek – 4. 12.


týden - 16.11. - 20.11.
 


Pondělí – 16. 11.
 


Úterý-17. 11. - státní svátek


Středa – 18. 11.
1. a 2. třídy prezenční výuka


Čtvrtek – 19.11.
1. a 2. třídy prezenční výuka


Pátek – 20. 11.
1. a 2. třídy prezenční výuka

 

42. týden - 12.10. - 16.10.
Úklid okolí školy 7. A


Pondělí – 12. 10.
 


Úterý-13. 10.


Středa – 14. 10.


Čtvrtek – 15.10.
Plavání – 2. roč. - zrušeno


Pátek – 16. 10.


41. týden - 5.10. - 9.10.
Úklid okolí školy 6. C


Pondělí – 5. 10.

Úterý-6. 10.
Pasování na čtenáře
/Měk, 2.A-9,00, 2. B-10,30/
Dopravní výchova Příbram
/5.B + část 5.C/


Středa – 7. 10.
Přednáška-„Právo“
/5.-6.hod., 9.roč./
Dopravní výchova Příbram
/5.A + část 5.C/

Čtvrtek – 8.10.
Plavání – 2. A, B /8,00-11,35/
Měk - vyhodnocení soutěže
/5.r., 10,15/


Pátek – 9. 10.


40. týden - 28.9. - 2.10.
Úklid okolí školy 8.B


Pondělí – 28.9.
Státní svátek


Úterý-29.9.
Dopravní výchova – 5.r.


Středa – 30. 9.


Čtvrtek – 1.10.
Plavání – 2. A, B /8,00-11,35/
Schůzka školního parlamentu
/3. vyuč. hod./


Pátek – 2. 10.
 

39. týden - 21.9. - 25.9.
Úklid okolí školy 8.A

Pondělí – 21. 9.


Úterý-22. 9.


Středa – 23. 9.
Etiketa- 9.roč. /4.-6.hod./
Etiketa- 4.roč. /8,00-10,40/


Čtvrtek – 24.9.
Plavání – 2. A, B
Exkurze-Terezín /výběr 9.roč./


Pátek – 25. 9.
38. týden - 14.9. - 18.9.
Úklid okolí školy 9. C

Pondělí – 14. 9.


Úterý-15. 9.
Den jazyků a sportu Oboz
/ GaSOŠE pro 9.r., 8,00-16,00/


Středa – 16. 9.
T-Mobile Olympijský běh Taverny
/2.A,B 9,30-11,00/
Divadélko pro školy
/4.r.-8,30 9.r.-10,00 aula, 50,-Kč/


Čtvrtek – 17.9.
Plavání -2.A,B /8,00-11,35/
Exkurze Praha Zemědělské muzeum
/4.A,B/


Pátek – 18. 9.
Exkurze Šestajovice- ŠD


37. týden - 7.9. - 11.9.
Úklid okolí školy 9. B


Pondělí – 7. 9.
Projektový den-Včely- 2.B


Úterý-8. 9.
Schůzka rodičů- 3. A /15,30/


Středa – 9. 9.
Slavnostní otevření stadionu Taverny?
11,00-12,30, 4. 5. roč./


Čtvrtek – 10.9.
Plavání- 2.A,B
Schůzka rodičů 1. A,B, /15,00,aula/
Den otevřených dveří GaSOŠE Sedlčany
/9.roč., 13,00-14,30/

 
Pátek – 13. 9.


36. týden od 31.8. do 4.9. 2020
Úklid okolí školy

Pondělí – 31. 8.
Konec letních prázdnin


Úterý-1. 9.
Zahájení školního roku 2020/2021
Obědy ve školní jídelně 10,00-12,00 hod.
Nezapomeňte od středy na přezůvky a zámek k šatním skříňkám
6.roč.-adaptační kurz Častoboř /1.9.-4.9./
/sraz v úterý 1.9. na autobus. nádraží v Sedlčanech-6.B-8,00,
6.A,C-9,00, návrat v pátek 4. 9.- 6.B v 11,30 hod., 6.A,C-12,30 autobus. nádraží v Sedlčanech/


Středa – 2. 9.
1.tř. -8,00-9,40
2.tř.-8,00-10,40 3.-5.tř.-8,00-11,35
II. st. -8,00-11,35 /1.-2.hod.-tř.učitel,3.-4.hod.-OČMU/


Čtvrtek – 3.9.
Výuka:
1.tř.-8,00-10,40 2.-5.tř.-8,00-11,35
2.st.-8,00-12,35 /1.hod.-tř.uč., 2.-5.hod.-OČMU/


Pátek – 4. 9.
Výuka:
1.tř.-8,00-10,45
2.- 9.tř. –výuka podle rozvrhu
Konec adaptačního kurzu Častoboř -6.roč.
 

školní rok 2019/2020

13. týden od 23.3. - 27.3.

výuka zrušena


12. týden 16.3. - 20.3.

výuka zrušena


11. týden 9.3. - 13.3.
Úklid okolí školy 7. A


Pondělí - 9.3.


Úterý – 10.3.
Knižní vlak
/Měk, 2.r./


Středa – 11.3. - výuka zrušena...
Autorská pohádka /Měk, 1.r./
Zpátky do Evropy /aula, 45,-Kč,
1.h.-6.r., 2.h.-8.r., 3.h.-7.r./
Sběr víček


Čtvrtek - 12. 3.  výuka zrušena...
Školní kolo recitace-II. st./13,05/


Pátek – 13. 3.  výuka zrušena...
Zdravá 5 /5.r./
Konec plavání Smilovice-II. st.
Bruslení-II. st./16.3.-27.3./
10. týden - 2.3. - 6.3.
Úklid okolí školy 6. C

Pondělí - 2.3.
Začátek plavání Smilovice-II. st.


Úterý – 3.3.

Středa – 4.3.
Pečení-Světová škola


Čtvrtek - 5. 3.


Pátek – 6. 3.


9. týden - 24.2. - 28.2.
Úklid okolí školy 6. B


Pondělí - 24.2.
Zdravá 5 /2. A,B/


Úterý – 25.2.
Zdravá 5 /1. A,B/
Od slov ke komiksu
/Měk, 3.r., 10,00/


Středa – 26.2.
Zdravá 5 /3.B,4.B/
Zeměpisná olympiáda – okr. kolo


Čtvrtek - 27. 2.
Zdravá 5 /3.A, 3.C/
Vyhlášení výsledků soutěže „Fake News“
/Měk, 10,00/

Pátek – 28. 2.
Šibřinky /ŠD, 10,00/
Příští týden-plavání Smilovice-II. st.
/2.3.-12.3., 70,-Kč/


8. týden - 17.2. - 21.2.
Úklid okolí školy 6. A


Pondělí – 17. 2.


Úterý-18. 2.
Návštěvní den pro předškoláky a rodiče
/15,30/


Středa – 19. 2.
Lidová pohádka
/Měk, 1.A-8,00 1.B-10,00/


Čtvrtek – 20.2.


Pátek – 21. 2.
KMD-Divadlo ABC
/Evžen Oněgin/


7. týden – 10.2. - 14.2.
Úklid okolí školy 9.B

Pondělí – 10. 2.
Úterý-11. 2.
Středa – 12. 2.
Sběr víček
Čtvrtek – 13.2.
Veselé zoubky – 1.tř.

Pátek – 14. 2.
Valentýnská pošta - připravuje školní parlament
Divadlo Praha
/3.r.-Divadlo Gong
5.r.-Divadlo v Dlouhé/
 6. týden-3. 2.-7. 2.-jarní prázdniny


5. týden - 27.1. - 31.1.
Úklid okolí školy 9. A


Pondělí - 27.1.
2. světová válka
/5.B, beseda v Měk/


Úterý – 28.1.
Florbal-Praha /4.-5.r./
2. světová válka/5.A, beseda v Měk/


Středa – 29.1.
Plavání – 2.r.


Čtvrtek - 30. 1.
Vysvědčení za 1. pololetí


Pátek – 31. 1.
Pololetní prázdniny4. týden - 20.1. - 24.1.
Úklid okolí školy 8. C

Pondělí – 20. 1.
Okresní kolo- OAj /7.r./


Úterý-21. 1.
Schůzka škol. parlamentu/14,15 ve 4.B/


Středa – 22. 1.
Plavání – 2.r.
13:00-14:30 ŠD bruslení
Pololetní klasifikace


Čtvrtek – 23.1.
OČj-Příbram /okr. kolo/


Pátek – 24. 1.


3. týden - 13.1. - 17.1.
Úklid okolí školy 8.B


Pondělí – 13. 1.
LVVZ Harrachov-7.r. /13.1.-19.1./


Úterý-14. 1.


Středa – 15. 1.
Etiketa-přednáška-9.r./5.-6.hod., 30,-Kč/
8. r./4. hod.,30,-Kč/
Sběr víček
Plavání – 2.r.

Čtvrtek – 16.1.

Pátek – 17. 1.


2. týden - 6.1. - 10.11.2020
Úklid okolí školy 8. A
Pondělí – 6. 1.


Úterý-7. 1.
Právní povědomí
/9.B - 2.-3.hod., 9.A - 4.-5.hod./
Vztahy ve třídě
/8.C - 2.-4.hod./


Středa – 8. 1.
Plavání Příbram – 2. tř.


Čtvrtek – 9.1.


Pátek – 10. 1.


Od pondělí 13.1.-19.1.-LVVZ Harrachov-7.r.52.+1. týden - 23.12.19- 3.1.2020


Vánoční prázdniny
Příjemné vánoční svátky
a úspěšný rok 2020přejí zaměstnanci 1. ZŠ

 
Pondělí - 6. 1.
Začíná škola


51. týden - 16.12. - 20.12.
Úklid okolí školy 7. B


Pondělí – 16. 12.


Úterý-17. 12.
Vánoční besídka+jarmark/15,00, KDJS/


Středa – 18. 12.
Malování perníčků-2.st.
Plavání - 5.roč.
Putování do Betléma-4.r./8,30 KDJS, 40,-Kč/


Čtvrtek – 19.12.
Školní turnaj v košíkové – 2.st.
Putování do Betléma-1.,2.,3.r.
/10,15 KDJS, 40,-Kč/
Vánoční spaní ve škole-2.B,4.B,4.C


Pátek – 20. 12.


50. týden - 9.12. - 13.12.
Úklid okolí školy 7.A


Pondělí – 9. 12.
V hodinách Tv na 2. st. bruslení

Generálka vánoč. besídky /1.-3.h./
Florbal Příbram/4.-5.r., 8,00-13,00/


Úterý-10. 12.
Krajské finále-florbal-Kladno
/6.-7.r./


Středa – 11. 12.
Plavání- 5.r.
Pečení perníčků – 4.A

Čtvrtek – 12.12.
Vánoční taneční show v KDJS
/10,00 5.B/


Pátek – 13. 12.
Pečení perníčků – 7.A
Domov Sedlčany
Bruslení 3.C, 4.A
KMD-Divadlo Hybernia
/Galileo, 18,00/
V hodinách Tv na II. st. končí bruslení


49. týden - 2.12. - 6.12.
Úklid okolí školy 6. C


Pondělí – 2. 12.
Pokračuje bruslení v Tv – 2.st.

 
Úterý-3. 12.
Hudební pořad-Vánoční písně
/8,15-9,10-6.+7.r.,
9,15-10,10-4.+5.r.,
10,15-11,10-1.+2.+3.r.,
11,15-12,10-8.+9.r.,45,-Kč, tělocvična/


Středa – 4. 12.
Exkurze do ČT Kavčí hory-7.A,8.C
Halová kopaná Benešov
/výběr 6.-9.r., 6,30-15,00/
Plavání 5.A,B


Čtvrtek – 5.12.
Školní peklo


Pátek – 6. 12.
Borec a Skokan Sedlčan
Bruslení-3.C, 4.A48. týden - 25.11. - 29.11.
Úklid okolí školy 6. B


Pondělí – 25. 11.
Současné knihovny-Měk/9.A-8,00 9.B-10,00/
Projekt STROMY-losování témat-5. hod.


Úterý-26. 11.
Návštěvní den pro předškoláky
V hodinách Tv a Sč na II. st. –bruslení
/26.11.-13.12./
Olympiáda Nj /škol. kolo, 4.hod./
Beseda se spisovatelkou M. Burdovou
/Měk, 5. B, 8,00/


Středa – 27. 11.
Plavání 5. A,B


Čtvrtek – 28.11.
Florbal-okresní finále-GaSOŠE Sedlčany
/dívky 6.-7.r., 8,00-14,00/


Pátek – 29. 11.
Florbal-okresní finále-Příbram
/chlapci 6.-7.r., 7,00-15,00/
Bruslení - 3.C, 4. A
Peklo Příčovy – škol. družina
Celoškolní projekt-STROMY-II.st.
/8,00-12,25/


Sobota - 30.11.
Sázení stromů-dobrovolná účast pro žáky i rodiče
/Šiberný vrch Sedlčany u vodárny, od 9,00,

s sebou rýče a lopaty, děkujeme/


47. týden - 18.11. - 22.11.
Úklid okolí školy 6. A


Pondělí – 18. 11.


Úterý-19. 11.
Literatura je i naučná-Měk
/8,00-5.A 10,00-5.B/
Školní kolo Očj
/8.-9.r., 1.-2.h., učeb.Vv/


Středa – 20. 11.
Aranžování /7.A-výběr žáků/
Světová škola-pečení
Plavání 5.r.
Hodnocení za I. čtvrtletí


Čtvrtek – 21.11.
Schůzky SRPDŠ
/14,30-výbor SRPŠ+tř. důvěrníci
15,00-1.st., 15,30-2.st./
Čtenářská dílna - Měk
/12,30 -3.C/


Pátek – 22. 11.


46. týden - 11.11. - 15.11.
Úklid okolí školy 9. B


Pondělí – 11. 11.
2. st. Tv - plavání /70,-Kč/
Sametová revoluce/Měk, 8.C, 13,15/
Plavání Příbram 4.A,B


Úterý-12. 11.
Cestujeme knihou /Měk, 4.A, 8,00/


Středa – 13. 11.
Cestujeme knihou /Měk, 4.B-9,00 4.C-11,00/
Zahradní slavnost
/div. představení ZUŠ, 8.A,9.A,B, 10,00 hod.,
50,-Kč/


Čtvrtek – 14.11.
Konec plavání II. st.


Pátek – 15. 11.45. týden - 4.11. - 8.11.
Úklid okolí školy 9.A


Pondělí – 4. 11.
V hodinách Tv na II. st. začíná plavání
/70,-Kč, 4.11.-14.11/
Sběr papíru-škol. dvůr /7,15-7,50/
Výtvarno a knihy
/Měk, 7.B-9,00 7.A-11,00/
Plavání Příbram /4.A,B,C/


Úterý-5. 11.
Sametová revoluce
/Měk, 13,15-8.B/
Ahoj,literaturo! čtenářská dílna
/Měk, 12,30-3.A/
Florbal Příbram /4.-5. roč./

Středa – 6. 11.
8:00 - 17:00 exkurze Techmania a muzeum Plzeň 7. -9. tř.
Ahoj, literaturo! čtenářská dílna
/Měk, 8,00-3.B 10,00-3.C/
Městská policie-přednáška
/aula, 5.-6.h.-9.r./
Florbal-GaSOŠE
/CH+D, 6.-7.r., 8,00-14,00/
Králíček a past
/Měk, ŠD, 1.-2.tř., 13,15/


Čtvrtek – 7.11.
Sametová revoluce
/Měk, 8.A, 13,15/
Florbal-GaSOŠE
/CH+D, 8.-9.r., 8,00-14,00/


Pátek – 8. 11.
Konec sběru papíru-škol. dvůr /7,15-7,50/ 

44. týden - 28.10. - 1.11.
Úklid okolí školy 8.C


Pondělí – 28. 10.
Státní svátek


Úterý-29. 10.
Podzimní prázdniny


Středa – 30. 10.
Podzimní prázdniny


Čtvrtek – 31.11.
Setkání se spisovatelkou/Měk, 8,00-1.A,B/


Pátek – 1. 11.
Halloween party – ŠP
/1.-2.r., 4. hod./


4.-7.11.-sběr papíru
4.-14.11.-na II. st. v hodinách Tv plavání43. týden - 21.10. - 25.10.
Úklid okolí školy 8.B


Pondělí – 21. 10.
Mé dětství v socialismu-LISTOVÁNÍ
/Měk, 19,30, zdarma/
Plavání 4.r.


Úterý-22. 10.
Dějiny knihy a písma
/Měk, 8.C, 8,00/
Školní parlament – 6.h.
Kluk na větvi 2
/škol. klub, 13,00/


Středa – 23. 10.
Dějiny knihy a písma
/Měk, 8. B-8,00, 8.A-10,00/
Úřad práce /p. Melicharová/
/beseda,9.r., 5.-6. hod/


Čtvrtek – 24.10.
Najdi si sám
/Měk, 6. C-8,00, 6.B-10,00, 6.A-13,15/

Pátek – 25. 10.


42. týden - 14.10. - 18.10.
Úklid okolí školy 8. A


Pondělí – 14. 10.
Plavání – 4.roč.


Úterý-15. 10.
Ahoj, literaturo!
/Měk, 3.A-10,00, ŠD-13,00/
Minikopaná Příbram
/okr. kolo 6.-7.r./
Planetárium Praha
/5. A,B/


Středa – 16. 10.
Burza práce-Příbram
/výběr 9.r./
Veršované pohádky
/Měk, 2.B-8,00, 2. A-10,00/
Minikopaná Příbram
/okr. kolo 8.-9.r./


Čtvrtek – 17.10.
Beseda+vyhodnocení soutěže
/host David Šváb, sportovní redaktor
5.A,B, Měk, 10,00/
Výprava za psí tlapičkou
/ŠD-16,30/
Městské muzeum
/4.A-2.h., 9.A-7.h./
Koncert amerického orchestru-KDJS
/6.r., 10,15 hod., 20,-Kč/


Pátek – 18. 10.
Městské muzeum
/4.C-4.h./41. týden - 7.10. - 11.10.
Úklid okolí školy 7. B


Pondělí – 7. 10.
Plavání- 2. A, B


Úterý-8. 10.
Knihovnické pohádky
/Měk, 1.A-8,00, 1. B-10,00/


Středa – 9. 10.
Hudební pořad
/aula, 2.h.-6.r., 3.h.-7.r., 4.h.-8.r., 45,-Kč/


Čtvrtek – 10.10.
72 hodin - akce školního parlamentu - sbíráme staré elektro a víčka, odpoledne vylepšujeme prostory naší školy - malování na zeď
Minifotbal-2.st.
/umělka, 8,00-13,00/


Pátek – 11. 10.40. týden - 30.9. - 4.10.
Úklid okolí školy 7.A


Pondělí – 30. 9.
Plavání – 2. A,B


Úterý-1. 10.
Živé knihy-Co přinesl rok 1989-Měk
/9.A-9,00 9.B-10,00/


Středa – 2. 10.
Škola v přírodě-Horská Kvilda/3.A,B 2.-5.10./
KMD_Divadlo v Dlouhé
/7.-9.r.-výběr, odjezd 12,30/


Čtvrtek – 3.10.
školní parlament  - akce spíme ve škole, začínáme v 17:00


Pátek – 4. 10.
Dopravní výchova
/dopr. hřiště Příbram, 5. A, B/38. týden - 16.9. - 20.9.
Úklid okolí školy 6. B

Pondělí – 16. 9.


Úterý-17. 9.
Exkurze SPŠ Příbram – 9. A, B
/8,00 – 12,00/


Středa – 18. 9.


Čtvrtek – 19.9.
Exkurze Gymnázium a SOŠE Sedlčany-9.A,B
/13,05-14,40/

Pátek – 20. 9.
Tematická exkurze-Svatojánské proudy
/8,00 – 16,00/
 


37. týden - 9.9. - 13.9.
Úklid okolí školy 6. A


Pondělí – 9. 9.
Dopravní výchova 5. A-8,00, B-10,00/beseda/


Úterý-10. 9.
Světluška-sbírka pro nevidomé/charit. akce SOU P. Bezruče,náramek,píšťalka,propiska-30,-Kč,karty-50,-Kč/
Třídní schůzka 5.A /16,00 hod./


Středa – 11. 9.
Den zdraví
/2.hod.-9.A,B, 3.hod.-8.A,B,C,
sedlčanské náměstí/
Třídní schůzka-1.tř., 15,00hod, aula


Čtvrtek – 12.9.
Pomoc rodičů při úpravě Přírodní zahrady
/v případě hezkého počasí/


Pátek – 13. 9.


36. týden - 2.9. - 6.9. 2019
Úklid okolí školy 9.B


Pondělí – 2. 9.
Zahájení školního roku 2018/2019
obědy ve školní jídelně 10,00-12,00
Nezapomeňte od úterý na přezůvky a zámek k šatním skříňkám


Úterý-3. 9.
Adaptační kurz Častoboř -6.r. /3.9.-6.9./
/sraz 8,00 z provizorního autobus. nádraží, návrat v pátek 11,45 hod., výstup. stanice před gymnáziem v Sedlčanech/
Výuka:
1.tř. -8,00-9,40
2.tř.-8,00-10,40 3.-5.tř.-8,00-11,35
II. st. -8,00-11,35 /1.-2.hod.-tř.učitel,3.-4.hod.-OČMU/


Středa – 4. 9.
Výuka:
1.tř.-8,00-10,40 2.-5.tř.-8,00-11,35
2.st.-8,00-12,35 /1.hod.-tř.uč., 2.-5.hod.-OČMU/


Čtvrtek – 5.9.
Výuka:
1.tř.-8,00-10,45
2.- 9.tř. –výuka podle rozvrhu


Pátek – 6. 9.
1.- 9.tř. –výuka podle rozvrhu
Konec adaptačního kurzu Častoboř -6.roč.